Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2012. szeptember

 A Biblia nézőpontja

Kell egy szervezett valláshoz tartozni?

Kell egy szervezett valláshoz tartozni?

HA KIÁBRÁNDULTÁL a szervezett vallásokból, vagy nem tartod fontosnak őket, nem vagy egyedül. Egyre többen döntenek úgy, hogy nem lesznek tagjai egyetlen szervezett vallásnak sem.

Vannak, akik azért hagyják ott az egyházakat, mert úgy látják, hogy azok képmutatást és intoleranciát mozdítanak elő. Másoknak nehezükre esik egy meghatározott rend szerint imádatot gyakorolni. Megint mások úgy érzik, hogy semmi szükség a szervezett vallásra mint valamiféle közbenjáróra Isten és az emberek között. Vajon mit tanít erről a Biblia?

Isten barátai a régmúlt időkben

A Biblia világos képet fest arról, hogy hogyan mutattak be imádatot a patriarchák, köztük Ábrahám, Izsák és Jákob. Egyszer például Isten kijelentette Ábrahámról: „azért ismertem meg őt, hogy megparancsolhassa fiainak és a háznépének őutána, hogy őrizzék meg Jehova útját, igazságosságot és jogosságot cselekedve” (1Mózes 18:19). Ábrahám Isten barátja volt, ami azt jelenti, hogy személyes kapcsolatot ápolt a Teremtővel. De a családjával együtt is mutatott be imádatot. Hozzá hasonlóan más patriarchák is, akik Isten barátai voltak, egy közösségben imádták őt, általában a családjukkal és a szolgáikkal.

Idővel Isten elvárta az izraelitáktól, később pedig az első századi keresztényektől is, hogy gyűljenek egybe imádat céljából (3Mózes 23:2, 4; Héberek 10:24, 25). Ezeken a megszervezett alkalmakon énekeltek, felolvastak az Írásokból, és közösen imádkoztak (Nehémiás 8:1–8; Kolosszé 3:16). A Szentírásban olyan utasítást is találunk, mely szerint arra alkalmas férfiak egy csoportjának kell vezetnie a gyülekezetet az imádat gyakorlásában (1Timóteusz 3:1–10).

Miért jó egy gyülekezet tagjaként gyakorolni az imádatot?

Ezeknek a bibliai példáknak a tükrében ésszerű azt feltételeznünk, hogy Isten ma is elvárja a barátaitól, hogy szervezett formában imádják őt. És sok szempontból nagyon hasznos, ha egy gyülekezet tagjaiként mutatunk be imádatot.

Például a Szentírás egy helyen azt mondja az igaz imádat gyakorlóiról, hogy keskeny úton járnak, máskor pedig versenyfutókhoz hasonlítja őket (Máté 7:14; 1Korintusz 9:24–27). Nehéz terepen egy hosszú, embert próbáló verseny alatt a futó könnyen kifáradhat és feladhatja. De ha biztatják, valószínűleg képes túllendülni a holtponton. Ugyanígy a nehézségek ellenére könnyebb megőriznünk az Istennel ápolt kapcsolatunkat, ha mások bátorítanak erre.

Ennek fényében érthető, hogy miért írja a következőket a Biblia a Héberek 10:24, 25-ben: „figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés végett, nem hagyva fel egybegyűlésünkkel”. Sőt, a Szentírás arról is  beszél, hogy az igaz imádók testvérekként és testvérnőkként mutatnak be imádatot, egységesen, mint egy jelképes test.

Minden szervezett vallást el kellene vetned?

A Biblia azt írja erről a testről, azaz a gyülekezetről, hogy a szeretet és a béke köteléke tartja össze. Az Efézus 4:2, 3 például így inti az igaz imádókat: „teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel [cselekedjetek], elviselve egymást szeretetben, komolyan igyekezve azon, hogy megtartsátok a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében.” Hogyan tudná valaki megfogadni ezt a tanácsot, ha egyedül, másoktól függetlenül gyakorolná az imádatot?

Istennek az az akarata, hogy az igaz imádók ne csupán szellemi gondolkodású egyének legyenek, akik alig-alig vannak kapcsolatban egymással, hanem alkossanak egy szoros közösséget. A Biblia arra buzdítja őket, hogy egyetértésben beszéljenek, kerüljék a viszályokat, és legyenek „teljesen egységesek ugyanabban a gondolkodásban és ugyanabban a felfogásban” (1Korintusz 1:10). Nem sok értelme lenne ennek a tanácsnak, ha Isten nem várná el, hogy közösségben imádjuk őt.

A Biblia tehát egyértelműen azt tanítja, hogy Isten előtt a szervezett imádat az, ami elfogadható. Az általa támogatott és a Szentírás alapján azonosítható szervezett vallás tud segíteni abban, hogy a szellemi éhséged ki legyen elégítve (Máté 5:3).

El kell ismerni, hogy számos szervezett valláson belül képmutatás figyelhető meg, és rengeteg gonosztettet követnek el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden szervezett vallást el kellene vetned. Kell hogy legyen a földön egy olyan szervezett vallás, amelynek a tagjai mindenkivel szeretettel bánnak, és Isten erkölcsi alapelveire tanítanak másokat. Egy ilyen vallás a segítségedre lehet abban, hogy igazi hitet fejlessz ki. A Biblia alapján megállapíthatod, hogy melyik az a szervezett imádati forma, melyet Isten elfogad.