Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2011. július

Hamarosan megszűnik a szenvedés! – Egy megbízható ígéret

Hamarosan megszűnik a szenvedés! – Egy megbízható ígéret

„[Isten] letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:4).

BÍZHATUNK ebben a szívmelengető ígéretben? Gondoljunk vissza a legelső figyelmeztetésre, melyet az emberek kaptak. Isten közölte Ádámmal, hogy ha engedetlen lesz, meg fog halni (1Mózes 2:17). És pontosan így is lett. Ádám halála, valamint a halál és a szenvedés, melyet az egész emberiség örökölt, éppen azt bizonyítja, hogy hihetünk Istennek. Van bármi okunk kételkedni abban, hogy megvalósul az az ígérete, miszerint helyreállítja a földön a tökéletes körülményeket?

Emlékezzünk vissza Isten tulajdonságaira is, melyekről az előző cikk írt. Abban, hogy mi, emberek szeretnénk véget vetni a szenvedésnek, tulajdonképpen Isten könyörülete, szeretete és igazságossága tükröződik. A világ jelenlegi állapota pedig azt bizonyítja, hogy rohamosan közeledik az az idő, amikor Isten cselekedni fog. (Lásd a  „Mikor lesznek ezek . . . ?” című kiemelt részt.)

Miért Jehova Isten a legalkalmasabb arra, hogy véget vessen az emberek szenvedésének? Gondold át, hogy a Fia, Jézus által mit tud tenni, és mit tett már eddig azért, hogy megszüntesse a szenvedés fő okait.

Személyes döntések.

Ősatyánk, Ádám olyan döntést hozott, amely a leszármazottaira nézve is súlyos következményekkel járt. Pál apostol a következőket írta: „az egész teremtés szüntelenül együtt nyög és együtt kínlódik” (Róma 8:22). Isten rendkívül igazságosan, irgalmasan és egyszerűen fogja orvosolni a helyzetet. A Róma 6:23 kijelenti: „a bűn zsoldja a halál, az ajándék pedig, amelyet az Isten ad, örök élet Krisztus Jézus, a mi Urunk által.”

A tökéletes ember, Jézus bűntelen maradt. Azzal, hogy meghalt a kínoszlopon, alapot adott arra, hogy az engedelmes emberek megszabaduljanak a bűn és a halál fogságából. Ennek köszönhetően az a reménységünk, hogy örökké élhetünk egy olyan világban, ahol már senkiben sem lesz benne az a rossz hajlam, hogy ostobán döntsön. Olyanok sem lesznek többé, akik szándékosan okoznak másoknak szenvedést, hiszen „a gonosztevők kivágatnak” (Zsoltárok 37:9).

Véletlenül bekövetkező események és tökéletlenség.

Isten kinevezett Királyának, Jézus Krisztusnak hatalma van a föld természeti erői felett. Az i. sz. első században Jézus éppen egy halászhajón volt az apostolaival, amikor „nagy szélvihar támadt, és a hullámok újra meg újra becsaptak a csónakba, úgyhogy az kis híján megtelt”. Amikor szóltak Jézusnak, hogy segítsen, ő „felkelt, megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: »Hallgass! Némulj el!« És a szél elült, és nagy csendesség lett.” Az apostolai ámultak a történteken. „Még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki” – mondták (Márk 4:37–41).

 Jézus uralma alatt minden engedelmes ember „biztonságban lakik, és nyugalma lesz, nem rettenti baj” (Példabeszédek 1:33). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem fogják őket természeti katasztrófák sújtani. Továbbá senki sem fog rosszul bánni a földdel, nem hagyják figyelmen kívül a természeti erőket, minden épületet úgy építenek meg, hogy biztonságos legyen, és semmilyen más emberi mulasztás sem fog történni. Egy ember sem szenved majd amiatt, hogy rosszkor volt rossz helyen.

Jézus a földön léte idején valami másra is felhívta a figyelmet, ami az uralma alatt kárpótolja majd az embereket, akik valamilyen előre nem látható esemény miatt szenvedtek. „Én vagyok a feltámadás és az élet” – mondta (János 11:25). Igen, Jézusnak megvan hozzá a hatalma, és vágyik is rá, hogy életre keltse azokat a milliókat, akik tragikus módon valamilyen természeti katasztrófa miatt haltak meg. De ez csupán egy üres ígéret? Jézus azzal erősítette meg a belé vetett bizalmunkat, hogy többeket is feltámasztott, míg itt élt a földön. Három ilyen esetről a Biblia is beszámol (Márk 5:38–43; Lukács 7:11–15; János 11:38–44).

’E világ uralkodója.’

Krisztus Jézust Isten megbízta azzal, hogy „semmivé tegye azt, akinek megvannak az eszközei, hogy halált okozzon, vagyis az Ördögöt” (Héberek 2:14). Jézus ezt hirdette: „Ítélet van most e világ felett; most fogják kivetni e világ uralkodóját” (János 12:31). Jézus ’lerontja majd az Ördög munkáit’, méghozzá úgy, hogy nem fogja megengedni neki, hogy hatással legyen a földön zajló eseményekre (1János 3:8). Képzeld csak el, mennyire más lesz az emberi társadalom, amikor az Ördög kapzsi, gonosz, önző szelleme már senkire és semmire nem lesz hatással!

Lásd még

ÖRÖMTELI ÜZENET ISTENTŐL

Mi Isten szándéka a földdel?

A Biblia leírja, hogy miért teremtette meg Isten a földet, mikor fog véget érni a szenvedés, és milyen lesz a föld és az emberek jövője.

BIBLIATANULMÁNYOZÁSI PROGRAM

Hogyan zajlik egy bibliatanulmányozás?

Jehova Tanúi az egész világon ismertek arról, hogy ingyenes bibliatanulmányozást kínálnak fel az embereknek. Nézd meg, hogyan zajlik egy ilyen tanulmányozás.