Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2010. november

 A Biblia nézőpontja

Helyes imádkozni a „szentekhez”?

Helyes imádkozni a „szentekhez”?

Marie és Theresa jó katolikusoknak tartották magukat. Mindketten hittek a „szentekben”. Marie bízott benne, hogy ha imádkozik hozzájuk, segíteni fognak neki. Theresa pedig rendszeresen imádkozott a szülőfaluja „védőszentjéhez”. Ahhoz a „szenthez” is könyörgött, akiről a nevét kapta.

AKÁRCSAK Marie és Theresa, a világon több millióan imádkoznak a „szentjeikhez”, hogy áldást kapjanak. A New Catholic Encyclopedia azt írja, hogy „a szentek közbenjárnak az emberek érdekében”, és hogy „»jó és eredményes«, ha valaki arra kéri őket, hogy segítsenek neki Isten kegyében részesülni”.

De hogyan vélekedik Isten a „szentekről”? Elfogadhatónak és helyesnek tartja, hogy „szentekhez” imádkozzunk, hogy közbenjárjanak az érdekünkben? Nézzük, mi a Biblia válasza.

Segítségül kellene hívnunk a „szenteket”?

A Bibliában nincs semmilyen utalás arra, hogy Isten valamelyik hűséges imádója „szentekhez” imádkozott volna. Mi az oka ennek? A New Catholic Encyclopedia azt írja, hogy csak „a III. században lett egyértelműen megfogalmazva, hogy a szentek közbenjárásának segítő ereje van”. Ez mintegy 200 évvel Krisztus halála után volt. Tehát a tanítás nem Jézustól származik, és nem is azoktól a személyektől, akik ihletés alatt lejegyezték a Bibliát, és ezzel együtt Jézus szolgálatát. Miért nem tanították ezt?

A Biblia következetesen azt tanítja, hogy egyedül Istenhez szabad imádkoznunk, éspedig Jézus Krisztus nevében. „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet . . . Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” – mondta Jézus (János 14:6, Katolikus fordítás). Ezek a világos és egyértelmű szavak megegyeznek Jézusnak azzal a tanításával, melyet a Máté 6:9–13-ban jegyeztek fel. Amikor Jézus az imáról beszélt a követőinek, ezt mondta nekik: „Ti tehát így imádkozzatok: »Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved . . .«” (Máté 6:9). Vagyis égi Atyánk az egyetlen személy, akihez imádkozhatunk. Ez az igazság egy sarkalatos bibliai alapelven nyugszik.

 Ima – Az imádat része

A The World Book Encyclopedia azt mondja, hogy „az ima hódolattal és tisztelettel teli szavakat és gondolatokat jelent, melyeket Istennek, isteneknek, istennőknek vagy bárki és bármi másnak mondanak, aki vagy ami imádat tárgyát képezi . . . Az ima szinte a világ összes vallásában fontos része az imádatnak.” (Kiemelés tőlünk.) Mit gondolsz, helyes, ha a Teremtőnkön és Életadónkon kívül bárki más előtt leborulunk, hogy imádkozzunk hozzá, és imádatot mutassunk be neki? (Zsoltárok 36:9). „Az igaz imádók szellemmel és igazsággal fogják imádni az Atyát – mondta Jézus –, mert az Atya is ilyeneket keres, hogy imádják őt” (János 4:23). A Biblia azt is mondja, hogy a Teremtőnk „kizárólagos odaadást” vár el tőlünk (5Mózes 4:24; 6:15).

Gondoljunk arra, hogy mi történt a keresztény János apostollal. Amikor látta a mozgalmas és rendkívüli látomásokat, melyek a bibliai Jelenések könyvében lettek feljegyezve, annyira le volt nyűgözve, hogy ’leborult annak az angyalnak a lába előtt, aki megmutatta neki a látomásokat, hogy imádatot mutasson be’. Mit mondott erre az angyal? „Vigyázz! Ne tedd! Csak rabszolgatársad vagyok, neked és testvéreidnek . . . Az Istent imádd!” (Jelenések 22:8, 9). Igen, a Biblia itt is kihangsúlyozza, hogy egyedül Jehova Istent szabad imádnunk.

Éppen ezért a Biblia csakis Istent nevezi az ’Ima Meghallgatójának’ (Zsoltárok 65:2). Ezenkívül Mindenhatóként csak neki van meg a hatalma, az ismerete és az ereje ahhoz, hogy válaszoljon minden helyénvaló kérésre, melyet imában feltárnak neki (Jób 33:4). Még Jézus Krisztus is elismerte, hogy vannak korlátai (Máté 20:23; 24:36). Ugyanakkor nagy hatalom adatott neki, így az a felelősség is az ő vállán nyugszik, hogy az emberiség Közbenjárójaként szolgáljon.

Egy megértő Közbenjáró

A Biblia azt mondja Jézusról, hogy képes arra, hogy „teljesen megmentse azokat, akik általa járulnak az Isten elé, mert mindenkor él, hogy szót emeljen érdekükben” (Héberek 7:25). Más szavakkal, Jézus megértő Közbenjáróként szolgál azok érdekében, akik ’Isten elé járulnak’. Ez nem azt jelenti, hogy Jézushoz kell imádkoznunk, aki aztán „továbbítja” az imáinkat Istenhez. Nem, hanem azt jelenti, hogy Istenhez imádkozunk Jézus nevében, elismerve ezzel Jézus szerepét és hatalmát. Miért Jézus a tökéletes Közbenjáró?

Egyrészt, mert Jézus is volt ember, és ezért meg tudja érteni mások szenvedését (János 11:32–35). Másrészt pedig azzal, hogy meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, és segített azoknak, akik meg akarták ismerni Istent, megmutatta, hogy mennyire szereti az embereket (Máté 15:29, 30; Lukács 9:11–17). Még a bűnöket is megbocsátotta (Lukács 5:24). Ez önbizalmat és erőt ad nekünk, mert tudjuk, hogy ha bűnt követünk el, „van segítőnk az Atyánál: Jézus Krisztus, aki igazságos” (1János 2:1).

Nekünk is meg kell próbálnunk olyan szeretetteljesnek és könyörületesnek lenni, mint amilyen Jézus volt. Igaz, mi nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy közbenjárjunk másokért, de imádkozhatunk értük. Sőt, a szeretetnek indítania is kell minket erre. „Imádkozzatok egymásért” – írta Jakab. „Nagy ereje van az igazságos ember könyörgésének, amikor kifejti hatását” (Jakab 5:16).

Marie és Theresa megvizsgálták a Bibliát, és megismerték ezeket az értékes igazságokat. Jehova Tanúi téged is erre buzdítanak. Jézus azt mondta, hogy „akik [Istent] imádják, azoknak szellemmel és igazsággal kell imádniuk” őt (János 4:24).