Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2010. augusztus

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Nem titok, hogy miben hisznek, mivel a kiadványaik több száz nyelven is könnyen hozzáférhetőek. Az alábbiakban röviden áttekintünk néhányat a főbb tanításaik közül.

1. A Biblia:

A Tanúk abban hisznek, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett” (2Timóteusz 3:16). Jason D. BeDuhn vallástudományokkal foglalkozó egyetemi docens ezt írta: „[Jehova Tanúi] a tanításaikat és vallásgyakorlataikat a Biblia nyers, magyarázatok nélküli szövegére alapozzák, nem döntik el előre, hogy mit akarnak látni benne.” Hitnézeteiket a Bibliához igazítják; nem úgy értelmezik a Szentírást, ahogy nekik tetszik. Ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy a Bibliában nem minden szó szerint értendő. Például a hét teremtési nap mindegyike jelképes értelemben vett nap, és hosszabb időszakra utal (1Mózes 1:31; 2:4).

2. A Teremtő:

Az igaz Isten adott magának egy személynevet, mely megkülönbözteti őt a hamis Istenektől. Ez a név a Jehova *, vagy ahogy azt a Katolikus fordítás és némely mai tudós használja: Jahve (2Mózes 6:3). Az isteni név héber formája mintegy 7000-szer fordul elő a Szentírás eredeti szövegében. Jézus is kiemelte ennek a névnek a fontosságát, amikor ezt mondta a miatyánkban: „szenteltessék meg a te neved” (Máté 6:9, Károli-fordítás [Kár.]). Isten joggal vár el kizárólagos odaadást. A Tanúk ezért nem használnak szentképeket és szobrokat az imádatban (1János 5:21).

„Az Atya nagyobb nálam” (János 14:28)

3. Jézus Krisztus:

Ő a Megmentő, „az Isten Fia”, és „az egész teremtés elsőszülötte” (János 1:34; Kolosszé 1:15; Cselekedetek 5:31). Jézus nem egy háromszemélyű istenség része, hanem egy különálló teremtmény. „Az Atya nagyobb nálam” – mondta Jézus (János 14:28). Földre jövetele előtt az égben élt, majd áldozati halála és feltámadása után visszatért oda. „Senki sem jut az Atyához, csakis [őáltala]” (János 14:6).

 4. Isten Királysága:

Ez a Királyság egy valóságos égi kormányzat. A Királya Jézus Krisztus, akinek 144 000 társuralkodóját ’a földről vették meg’ (Jelenések 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Dániel 2:44; 7:13, 14). A föld felett fognak uralkodni, mely minden gonoszságtól meg lesz tisztítva, és melyet istenfélő emberek milliói fognak lakni (Példabeszédek 2:21, 22).

5. A föld:

Prédikátor 1:4 kijelenti: „a föld örökké megmarad” (Újfordítású revideált Biblia). A gonoszok pusztulása után a föld paradicsommá lesz alakítva, és az igazságos emberek örökké élnek majd rajta (Zsoltárok 37:10, 11, 29). Így beteljesednek Jézus azon szavai, melyeket a miatyánkban mondott: „legyen meg a te akaratod . . . a földön is” (Máté 6:10, Kár.).

6. A bibliai próféciák:

„Isten . . . nem hazudhat” (Titusz 1:2). Ezért mindig valóra válik, amit megjövendöl, így azok a bibliai próféciák is be fognak teljesedni, melyek a jelenlegi világ végéről szólnak (Ézsaiás 55:11; Máté 24:3–14). Ki fogja túlélni ezt a közelgő pusztulást? Az 1János 2:17 ezt írja: „aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

7. Világi hatalmak:

Jézus ezt mondta: „Fizessétek vissza a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené” (Márk 12:17). Ezzel összhangban Jehova Tanúi engedelmeskednek az országuk törvényeinek, ha azok nincsenek ellentétben Isten törvényeivel (Cselekedetek 5:29; Róma 13:1–3).

„A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14)

8. A prédikálómunka:

Jézus megjövendölte, hogy mielőtt vége lesz a jelenlegi világnak, ’a királyság jó hírét’ mindenütt hirdetni fogják (Máté 24:14). Jehova Tanúi megtiszteltetésnek tartják, hogy részt vehetnek ebben az életmentő munkában. Természetesen mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy elfogadja-e a jó hírt. A Biblia kijelenti: „aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jelenések 22:17).

9. Keresztelkedés:

Jehova Tanúi csak azokat keresztelik meg, akik a Biblia mélyreható tanulmányozása után úgy döntenek, hogy szeretnék Istent szolgálni az ő Tanúiként (Héberek 12:1). Ezek a személyek vízben való bemerítkezéssel fejezik ki, hogy átadták magukat Istennek (Máté 3:13, 16; 28:19).

10. Papi és laikus osztály megkülönböztetése:

Jézus ezt mondta a követőinek: „ti . . . mind testvérek vagytok” (Máté 23:8). A korai keresztények körében, beleértve a Biblia íróit is, nem volt papi osztály. Jehova Tanúi ezt az Írás szerinti mintát követik.

^ 4. bek. A „Jehova” nevet nem Jehova Tanúi találták ki. Évszázadokkal ezelőtt a Biblia nyelvein kívül számos más nyelven is – például magyarul, angolul vagy németül – Jehovának fordították Isten nevét. Napjainkban sajnos több bibliafordító is különböző címekkel cserélte fel az isteni nevet, például azzal, hogy „Isten” vagy „Úr”. Ezzel pedig nagyfokú tiszteletlenséget mutattak a Biblia Szerzője iránt.