Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2010. augusztus

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Nem titok, hogy miben hisznek, mivel a kiadványaik több száz nyelven is könnyen hozzáférhetőek. Az alábbiakban röviden áttekintünk néhányat a főbb tanításaik közül.

1. A Biblia:

A Tanúk abban hisznek, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett” (2Timóteusz 3:16). Jason D. BeDuhn vallástudományokkal foglalkozó egyetemi docens ezt írta: „[Jehova Tanúi] a tanításaikat és vallásgyakorlataikat a Biblia nyers, magyarázatok nélküli szövegére alapozzák, nem döntik el előre, hogy mit akarnak látni benne.” Hitnézeteiket a Bibliához igazítják; nem úgy értelmezik a Szentírást, ahogy nekik tetszik. Ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy a Bibliában nem minden szó szerint értendő. Például a hét teremtési nap mindegyike jelképes értelemben vett nap, és hosszabb időszakra utal (1Mózes 1:31; 2:4).

2. A Teremtő:

Az igaz Isten adott magának egy személynevet, mely megkülönbözteti őt a hamis Istenektől. Ez a név a Jehova *, vagy ahogy azt a Katolikus fordítás és némely mai tudós használja: Jahve (2Mózes 6:3). Az isteni név héber formája mintegy 7000-szer fordul elő a Szentírás eredeti szövegében. Jézus is kiemelte ennek a névnek a fontosságát, amikor ezt mondta a miatyánkban: „szenteltessék meg a te neved” (Máté 6:9, Károli-fordítás [Kár.]). Isten joggal vár el kizárólagos odaadást. A Tanúk ezért nem használnak szentképeket és szobrokat az imádatban (1János 5:21).

„Az Atya nagyobb nálam” (János 14:28)

3. Jézus Krisztus:

Ő a Megmentő, „az Isten Fia”, és „az egész teremtés elsőszülötte” (János 1:34; Kolosszé 1:15; Cselekedetek 5:31). Jézus nem egy háromszemélyű istenség része, hanem egy különálló teremtmény. „Az Atya nagyobb nálam” – mondta Jézus (János 14:28). Földre jövetele előtt az égben élt, majd áldozati halála és feltámadása után visszatért oda. „Senki sem jut az Atyához, csakis [őáltala]” (János 14:6).

 4. Isten Királysága:

Ez a Királyság egy valóságos égi kormányzat. A Királya Jézus Krisztus, akinek 144 000 társuralkodóját ’a földről vették meg’ (Jelenések 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Dániel 2:44; 7:13, 14). A föld felett fognak uralkodni, mely minden gonoszságtól meg lesz tisztítva, és melyet istenfélő emberek milliói fognak lakni (Példabeszédek 2:21, 22).

5. A föld:

Prédikátor 1:4 kijelenti: „a föld örökké megmarad” (Újfordítású revideált Biblia). A gonoszok pusztulása után a föld paradicsommá lesz alakítva, és az igazságos emberek örökké élnek majd rajta (Zsoltárok 37:10, 11, 29). Így beteljesednek Jézus azon szavai, melyeket a miatyánkban mondott: „legyen meg a te akaratod . . . a földön is” (Máté 6:10, Kár.).

6. A bibliai próféciák:

„Isten . . . nem hazudhat” (Titusz 1:2). Ezért mindig valóra válik, amit megjövendöl, így azok a bibliai próféciák is be fognak teljesedni, melyek a jelenlegi világ végéről szólnak (Ézsaiás 55:11; Máté 24:3–14). Ki fogja túlélni ezt a közelgő pusztulást? Az 1János 2:17 ezt írja: „aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

7. Világi hatalmak:

Jézus ezt mondta: „Fizessétek vissza a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené” (Márk 12:17). Ezzel összhangban Jehova Tanúi engedelmeskednek az országuk törvényeinek, ha azok nincsenek ellentétben Isten törvényeivel (Cselekedetek 5:29; Róma 13:1–3).

„A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14)

8. A prédikálómunka:

Jézus megjövendölte, hogy mielőtt vége lesz a jelenlegi világnak, ’a királyság jó hírét’ mindenütt hirdetni fogják (Máté 24:14). Jehova Tanúi megtiszteltetésnek tartják, hogy részt vehetnek ebben az életmentő munkában. Természetesen mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy elfogadja-e a jó hírt. A Biblia kijelenti: „aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jelenések 22:17).

9. Keresztelkedés:

Jehova Tanúi csak azokat keresztelik meg, akik a Biblia mélyreható tanulmányozása után úgy döntenek, hogy szeretnék Istent szolgálni az ő Tanúiként (Héberek 12:1). Ezek a személyek vízben való bemerítkezéssel fejezik ki, hogy átadták magukat Istennek (Máté 3:13, 16; 28:19).

10. Papi és laikus osztály megkülönböztetése:

Jézus ezt mondta a követőinek: „ti . . . mind testvérek vagytok” (Máté 23:8). A korai keresztények körében, beleértve a Biblia íróit is, nem volt papi osztály. Jehova Tanúi ezt az Írás szerinti mintát követik.

^ 4. bek. A „Jehova” nevet nem Jehova Tanúi találták ki. Évszázadokkal ezelőtt a Biblia nyelvein kívül számos más nyelven is – például magyarul, angolul vagy németül – Jehovának fordították Isten nevét. Napjainkban sajnos több bibliafordító is különböző címekkel cserélte fel az isteni nevet, például azzal, hogy „Isten” vagy „Úr”. Ezzel pedig nagyfokú tiszteletlenséget mutattak a Biblia Szerzője iránt.

Lásd még

RÓLUNK

Gyakori kérdések Jehova Tanúiról

Röviden válaszolunk gyakori kérdésekre.

KIK CSELEKSZIK JEHOVA AKARATÁT?

Milyen emberek Jehova Tanúi?

Hány Jehova Tanúját ismersz? Szeretnéd megtudni, kik vagyunk valójában?