Miért vannak némelyek rossz véleménnyel Jehova Tanúiról?

Sokan egyszerűen rosszul vannak tájékoztatva. Mások talán nem veszik jó néven, hogy a Tanúk evangéliumhirdető munkát végeznek. Az igazság azonban az, hogy a Tanúkat az embertársaik iránti szeretet indítja arra, hogy részt vegyenek ebben a munkában, mert tisztában vannak vele, hogy „mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni” (Róma 10:13).

Vajon Jehova Tanúi protestánsok, fundamentalisták vagy egy szekta?

Jehova Tanúi keresztények, de nem protestánsok, és nem is katolikusok, mert úgy vélik, hogy ezeknek az egyházaknak bizonyos tanításai nincsenek összhangban a Szentírással. Például a Biblia nem tanítja azt, hogy Isten, aki a szeretet megtestesítője, örökké kínozza az embereket egy tüzes pokolban. Azt sem tanítja, hogy halhatatlan lelkünk van, és azt sem, hogy a keresztényeknek szerepet kellene vállalniuk a politikában (Ezékiel 18:4; János 15:19; 17:14; Róma 6:23). *

„A fundamentalizmus az Egyesült Államokban egy széles körben elterjedt mozgalom a protestantizmuson belül” – írja a The World Book Encyclopedia. Némelyik fundamentalista szervezet „állást foglal társadalmi és politikai kérdésekben, mégpedig bibliai szövegrészek szó szerinti értelmezése alapján”. Ez a megállapítás viszont Jehova Tanúira nem igaz. Ahogy említettük is, Jehova Tanúi nem folynak bele a politikába, és nem erőltetik rá másokra a véleményüket sem politikai, sem más eszközökkel. Inkább beszélgetnek az emberekkel, általában személyesen, és meggyőző bizonyítékokat hoznak fel, miként azt a korai keresztények is tették (Cselekedetek 19:8).

A szekta olyan csoportra utal, mely egy vallásos közösségen belül más nézetet vall, illetve kiválik a közösségből, hogy új vallást alapítson. Jehova Tanúi nem váltak ki egyetlen egyházból sem. Ők nem egy szekta.

Milyenek Jehova Tanúi összejövetelei?

Az összejöveteleiken, melyeken bárki részt vehet, lényegében a Bibliát tanulmányozzák, és gyakran a hallgatóság is közreműködhet. Az egyik, hetenként megtartott összejövetelük a teokratikus szolgálati iskola, melyen a gyülekezet tagjai képzést kapnak, hogy egyre ügyesebben tudjanak olvasni, kutatni és tanítani. A hét egy másik napján egy 30 perces bibliai előadást tartanak. Ezeknek  az előadásoknak a témái különösen azoknak lehetnek érdekesek, akik nem Tanúk. Az előadás után rendszerint Az Őrtorony folyóirat segítségével tanulmányozzák a Bibliát. Az összejövetelek énekkel és imával kezdődnek és fejeződnek be; nincs pénzgyűjtés, és nem adnak körbe perselyt (2Korintusz 8:12).

Miből finanszírozzák Jehova Tanúi a tevékenységüket?

Önkéntes adományokból. Nem kérnek pénzt a keresztelésért, az esküvői vagy a temetési szertartásokért, és semmilyen más vallásos szolgálatért. A tagoknak nem kell tizedet fizetniük. Ha valaki szeretne adományozni, a Királyság-teremben található erre a célra egy adományláda egy nem feltűnő helyen. Jehova Tanúi maguk állítják elő a bibliai témájú kiadványaikat, mivel ez kevesebb költséggel jár. Királyság-termeiket és fiókhivatalaikat, melyek egyszerű épületek, többnyire önkéntesek építik fel.

Elfogadják Jehova Tanúi az orvosi kezeléseket?

Igen. Valójában a lehető legjobb orvosi ellátást szeretnék maguknak és a szeretteiknek. Sőt, sok Tanú az egészségügyben dolgozik mint ápoló, mentőtiszt, orvos vagy sebész. Azonban a vértranszfúziót nem fogadják el. „Tartózkodjatok . . . a vértől” – jelenti ki a Biblia (Cselekedetek 15:28, 29). Érdekes, hogy egyre több orvos a vér nélküli ellátást tartja a legjobb megoldásnak, mert ezáltal elkerülhető a vérkészítmények használatával járó sok egészségi kockázat.

^ 5. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyvben olvashatsz arról, hogy mi a Biblia nézőpontja ezekről és más fontos kérdésekről; Jehova Tanúi kiadványa.