Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2010. január

 A Biblia nézőpontja

Mi az ítéletnap?

Mi az ítéletnap?

A Biblia azt írja, hogy Isten „kitűzött . . . egy napot, amelyen megítélni szándékozik a lakott földet” (Cselekedetek 17:31). Sokan nem szívesen gondolnak arra, hogy valamilyen ítélet vár rájuk. Te is így vagy ezzel?

HA IGEN, vigasztaló lehet az a tudat, hogy az ítéletnap egy szeretetteljes elrendezés, mely nagyszerű áldásokat fog hozni az emberi családra, még azokra is, akik már meghaltak (Máté 20:28; János 3:16). Miért van szükség az ítéletnapra? Mi fog valójában történni azon a ’napon’?

Miért van szükség az ítéletnapra?

Azzal, hogy Isten a földre teremtette az embereket, nem az volt a szándéka, hogy itt csupán kipróbálja őket, mielőtt egy másik birodalomban folytatnák az életüket. Azért teremtette az embereket, hogy örökké éljenek a földön. Jóllehet az első emberpár fizikailag és elmebelileg tökéletes volt, fellázadt Isten ellen. Ennek az lett a következménye, hogy elvesztették az örök élet lehetőségét, valamint bűnt és halált örökítettek az összes utódjukra (1Mózes 2:15–17; Róma 5:12).

Az ítéletnap * ezer évig fog tartani, és ezalatt az embereknek lehetőségük lesz visszanyerni azt, amit Ádám és Éva elvesztett. Figyeld meg, hogy a fent idézett vers, a Cselekedetek 17:31 azt írja, hogy az ítéletnap hatással lesz azokra, akik ’a lakott földön’ élnek. Akik kedvező ítéletben részesülnek, a földön élnek majd, és örök életük lesz tökéletes körülmények között (Jelenések 21:3, 4). Tehát az ítéletnap hozzájárul ahhoz, hogy megvalósuljon Istennek az emberekre és a földre vonatkozó eredeti szándéka.

Isten Krisztus Jézust nevezte ki Bírónak. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy Jézus ’megítéli az élőket és a halottakat’ (2Timóteusz 4:1). Kik ’az élők’, akik meg lesznek ítélve? Hogyan kelnek majd életre a halottak itt, ’a lakott földön’?

Jézus megítéli „az élőket”

Közeledünk ahhoz a megjövendölt időhöz, amikor véget fog érni a jelenlegi világrendszer.  Isten ekkor a romlott emberi társadalom összes elemét el fogja pusztítani, és megszünteti a gonoszságot. ’Az élők’, akiket megítélnek majd, azok az emberek lesznek, akik túlélik ennek a rendszernek a végét (Jelenések 7:9–14; 19:11–16).

Az ítélet időszaka alatt, mely 1000 évig fog tartani, Krisztus Jézus és az égi életre feltámasztott 144 000 férfi és nő fog uralkodni a föld felett. Királyokként és papokként kiárasztják majd a hűséges emberekre Jézus váltságáldozatának az áldásait, valamint fokozatosan fizikai és elmebeli tökéletességre juttatják az emberiséget (Jelenések 5:10; 14:1–4; 20:4–6).

Az ítéletnapon Sátán és a démonai nem tudnak majd beleavatkozni az emberek tevékenységeibe (Jelenések 20:1–3). Azonban az ítéletnap végén meg fogják engedni Sátánnak, hogy próbára tegye minden egyes ember lojalitását. Akik ekkor lojálisak lesznek Istenhez, kiállják azt a próbát, melyben Ádám és Éva elbukott. Méltónak ítéltetnek arra, hogy örökké éljenek a helyreállított paradicsomi földön. Akik az Isten elleni lázadás mellett döntenek, örökre el fognak pusztulni, ahogyan Sátán és a démonai is (Jelenések 20:7–9).

’A halottak’ megítélése

A Biblia arról ír, hogy az ítéletnapon a halottak „feltámadnak” (Máté 12:41). Jézus azt mondta, hogy „eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek: akik jó dolgokat tettek, az élet feltámadására, akik hitvány dolgokat cselekedtek, az ítélet feltámadására” (János 5:28, 29). Ez a vers nem a halott emberek testét elhagyó lélekre utal. A halottak semmit sem tudnak, és nincs lelkük, mely tovább élne a halál után (Prédikátor 9:5; János 11:11–14, 23, 24). Jézus életre fogja kelteni a földön mindazokat, akik halálalvásban vannak.

A feltámadók vajon az alapján lesznek megítélve, amit a haláluk előtt tettek? Nem. A Biblia azt tanítja, hogy „aki meghalt, azt felmentették a bűne alól” (Róma 6:7). Ennek fényében a jelenlegi világrendszer túlélőihez hasonlóan azokat, akiket feltámasztanak a földre, az ítéletnapon véghezvitt „tetteik szerint” fogják megítélni (Jelenések 20:12, 13). Attól függően, hogy mit tesznek, a feltámadásuk végül vagy örök életet eredményez nekik, vagy pusztulást hoz rájuk. Sokan a feltámadásuk után fognak először ismeretet szerezni Jehova Istenről, és arról, hogy mit kell tenniük, ha élni szeretnének. Ekkor lehetőségük lesz összhangba hozni az életüket Isten akaratával, és örök életet nyerni a földön.

Nincs okunk félni

Az ítéletnap nem csupán az Istentől jövő oktatás időszaka lesz. Akkor az élők alkalmazhatják majd a tanultakat, és örvendhetnek az ebből fakadó áldásoknak. Képzeld el, hogy mennyire örülsz majd, amikor újra együtt lehetsz a feltámadt szeretteiddel, és velük együtt tökéletességre jutsz!

Képzeld el, hogy mennyire örülsz majd, amikor újra együtt lehetsz a feltámadt szeretteiddel!

Az ítéletnap végén Isten megengedi Sátánnak, hogy próbára tegye az emberek lojalitását. De emiatt nem kell aggódnunk, és nem is kell félnünk ettől. Az ítéletnap végére mindenki, aki él, teljesen fel lesz készítve erre az utolsó próbára. Az ítéletnap tehát része lesz Isten szándéka megvalósulásának, hiszen ekkor helyre lesz állítva mindaz a kár, melyet az Isten elleni édeni lázadás okozott.

^ 7. bek. A Bibliában a „nap” szó különböző hosszúságú időszakokra is vonatkozhat. Lásd például az 1Mózes 2:4-et.