DÁVID KIRÁLY sok gyötrelmet élt át, és sok ’nyugtalanító gondolattal’ küzdött. Ennek ellenére sohasem kételkedett abban, hogy a Teremtőnk teljesen megért minket. Ezt írta: „Ó, Jehova, át- meg átkutattál, és ismersz engem. Ismered leülésemet és fölkelésemet. Már messziről látod gondolatomat.” „Hisz még nyelvemen sincs a szó, de íme, te már egészen érted azt, ó, Jehova!” (Zsoltárok 139:1, 2, 4, 23).

Mi is biztosak lehetünk benne, hogy Teremtőnk megért minket, és tudja, milyen lesújtó hatása lehet a depressziónak a tökéletlen elménkre és testünkre. Ő tudja, mi okozza a depressziót, és hogy hogyan tudjuk a legjobban elviselni a jelenlegi körülmények között. Sőt, azt is feltárta, hogyan fogja örökre megszüntetni ezt a betegséget. Kívánhatnánk-e jobb segítőt, mint könyörületes Istenünket, aki „a csüggedők bátorítója”? (2Korintusz 7:6, Katolikus fordítás).

De a depresszióban szenvedők talán azon tűnődnek, hogyan tud Isten segíteni, amikor rájuk törnek a lesújtó érzések.

Közel van-e Isten hozzájuk?

Isten közel van a depresszióval küzdő szolgáihoz. Olyan, mintha együtt lakozna ’a megtörttel és alázatos szelleművel, hogy újjáélessze az alázatosak szellemét, és újjáélessze a megtörtek szívét’ (Ézsaiás 57:15). Milyen vigasztaló tudni, hogy „Jehova közel van a megtört szívűekhez, és megmenti azokat, akik szellemükben összetörtek” (Zsoltárok 34:18).

Hogyan vigasztalja meg őket Isten?

Istenhez, az ’Ima Meghallgatójához’ a nap bármelyik szakában fordulhatnak az imádói (Zsoltárok 65:2). Ő segíteni tud, hogy megbirkózzunk a lesújtó érzésekkel és körülményekkel. A Biblia arra ösztönöz minket, hogy öntsük ki a szívünket Istennek: „Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által” (Filippi 4:6, 7).

Mit tehetünk, ha annyira értéktelennek érezzük magunkat, hogy azt gondoljuk, Isten nem hallgatja meg az imáinkat?

A depresszió miatt talán azt gondoljuk, hogy nem megfelelő módon keressük Isten tetszését. Égi Atyánk azonban ismeri törékeny érzelemvilágunkat, „megemlékezik róla, hogy por vagyunk” (Zsoltárok 103:14). Még akkor is, amikor „talán elítél minket a szívünk”, meg tudjuk nyugtatni azzal, hogy „Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud” (1János 3:19, 20). Az imáinkban használhatunk olyan kifejezéseket, melyeket a Bibliában olvastunk, például a Zsoltárok 9:9, 10-ben, a 10:12, 14, 17-ben és a 25:17-ben.

Mit tehetünk, ha túl zaklatottak vagyunk ahhoz, hogy szavakba öntsük az érzéseinket?

Időnként annyira letaglózhatnak a fájdalmas érzések, hogy nehéz lehet érthetően beszélni,  de nem szabad feladni! Kitartóan kell közelednünk ’a gyöngéd irgalmasságok Atyjához és minden vigasztalás Istenéhez’ (2Korintusz 1:3). Ne feledjük, ő megérti az érzéseinket, és tudja, mire van szükségünk. Maria, akit korábban említettünk, ezt mondja: „Vannak olyan időszakok, amikor nagyon zavart vagyok, és nem tudom, mit mondjak az imában. De tudom, hogy Isten megért engem, és segít nekem.”

Hogyan válaszol Isten az imáinkra?

A Biblia nem ír arról, hogy Isten már most megszünteti az összes nehézségünket. De erőt ad ahhoz, hogy elviseljünk ’mindent’,  a depressziót is (Filippi 4:13). „Amikor először tört rám a depresszió – mondja Martina –, azt kértem Jehovától, hogy azonnal gyógyítson meg, mert úgy éreztem, nem bírom tovább. Ma már megelégszem azzal, hogy erőt kérek minden naphoz.”

A Szentírás az Istentől származó erő egyik létfontosságú forrása. Segít, hogy a lesújtottak el tudják viselni a depressziót. Sára, aki 35 éve küzd a depresszióval, tapasztalta, mennyire hasznos a napi bibliaolvasás: „Igazán értékelem, amit az orvosok értem tesznek. De ami ennél is fontosabb, tudom, hogy Isten Szavának az olvasása jó hatással van a szellemiségemre és a mindennapjaimra, ezért rendszeresen olvasom a Bibliát.”

A depresszió örökre megszűnik!

Amikor Jézus Krisztus a földön volt, megmutatta, hogy képes meggyógyítani fájdalmas betegségeket az Istentől kapott erővel. Készségesen enyhítette az emberek gyötrő szenvedéseit. Sőt, azt is tudja, milyen érzés lelki gyötrelmet átélni. A fájdalmas halála előtti éjszakán „Krisztus könyörgésekkel és kérésekkel, erős kiáltásokkal és könnyekkel járult Ahhoz, aki képes kimenteni őt a halálból” (Héberek 5:7). Jóllehet Jézusnak nagyon lesújtó volt ezeket a szenvedéseket átélnie, mi hasznot merítünk belőle napjainkban, hiszen tudja, hogyan érzünk, és „segítségére tud sietni azoknak, akik próbára vannak téve” (Héberek 2:18; 1János 2:1, 2).

A Biblia feltárja, hogy Istennek szándékában áll megszüntetni minden gyötrő körülményt, mely kiváltja a depressziót. Ezt ígéri: „új egeket és új földet teremtek, és a korábbi dolgok észbe sem jutnak, és fel sem ötlenek senkinek a szívében. Hanem ujjongjatok, és mindörökké örüljetek annak, amit teremtek” (Ézsaiás 65:17, 18). Az ’új egek’, vagyis Isten Királysága fizikailag, érzelmileg és szellemileg tökéletessé teszi majd az „új földet”, az igazságos emberek földi társadalmát. Minden betegség örökre megszűnik.

„Ó, Jehova, nevedet kiáltottam a legmélyebb veremből. Hallanod kell hangomat! Ne fogd be füledet, amikor szabadulásért esengek, és segítségért kiáltok! Közel jöttél, amely napon hívtalak. Azt mondtad: »Ne félj!«” (Siralmak 3:55–57)