„KRISZTUS születésének pontos dátuma ismeretlen” – mondja az Encyclopedia of Early Christianity. Ennek ellenére az egész világon több millió, magát kereszténynek valló személy december 25-én ünnepli Jézus születését. Ez a dátum azonban sehol sem található meg a Bibliában. Valóban decemberben született Jézus?

Bár a Biblia nem ír Jézus születésének a pontos dátumáról, arra viszont bizonyítékot szolgáltat, hogy nem decemberben született. Ezenkívül, világi forrásokból megtudhatjuk, hogy miért december 25-ét választották az egyházak Jézus születése ünnepének a dátumaként.

Miért nem születhetett decemberben?

Jézus a júdeai Betlehem városában született. Lukács evangéliumi beszámolója így szól: „Azon a vidéken pásztorok is voltak, akik a szabad ég alatt tartózkodtak, és felváltva őrködtek éjjel a nyájaik mellett” (Lukács 2:4–8). Ez nem volt szokatlan. „A nyájaknak az év legnagyobb részében kint kellett lenniük a szabadban” – mondja a Daily Life in the Time of Jesus (Mindennapi élet Jézus idejében) című könyv. De vajon egy hideg decemberi éjszakán is kint lettek volna a pásztorok a nyájaikkal? A könyv ezt írja: „Fedél alatt töltötték a telet; már ebből is látható, hogy a karácsony hagyományos, téli időpontja aligha lehet helyes, mivel az evangélium azt mondja, hogy a pásztorok a mezőn voltak.”

Ezt a következtetést támasztja alá egy másik részlet is Lukács evangéliumából: „Azokban a napokban pedig rendelet jött ki Augusztusz császártól, hogy az egész lakott földet írják össze (ez az első összeírás akkor történt, amikor Kviríniusz volt Szíria kormányzója); és mindenki ment, hogy bejegyezzék, ki-ki a maga városába” (Lukács 2:1–3).

Augustus valószínűleg népszámlálásként rendelte el ezt az összeírást azért, hogy az adóztatás és a hadkötelezettség ügyében tájékozódjon. Bár Mária terhessége már előrehaladott volt, mégis elment férjével, Józseffel Názáretből a mintegy 150 kilométeres útra Betlehembe, hogy eleget tegyenek a rendeletnek. Gondoljunk csak bele: ésszerűnek tűnt volna Augustus részéről – egy  olyan uralkodó részéről, aki ritkán háborgatta a helyi kormányzatot – megkövetelni egy ilyen hosszú téli út megtételét a már amúgy is lázadásra hajlamos néptől?

Érdemes megjegyeznünk, hogy számos történész és bibliatudós veti el december 25-ét, mint Jézus születésének dátumát. Ha valamelyik enciklopédiában utánanézel, kétségtelenül ezt az információt találod. Az Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia kijelenti: „Általános az egyetértés abban a kérdésben, hogy Jézus nem december 25-én született.”

A Biblia bizonyítékot szolgáltat arra, hogy Jézus nem decemberben született

Miért választották december 25-ét?

Több száz évvel Jézus halála után választották ki december 25-ét a születése dátumául. Miért? Sok történész gondolja úgy, hogy az évnek az az időszaka, amely a karácsony ünnepe lett, történetesen az az időszak volt, amikor pogány ünnepeket tartottak.

Az Encyclopædia Britannica például ezt írja: „E dátum eredetének egyik széles körben elterjedt magyarázata az, hogy december 25-ét fogadták el a dies solis invicti nati (a legyőzhetetlen nap születésének napja) ünnep keresztény ünnepeként. Ez népszerű ünnep volt a római birodalomban, ahol a téli napfordulót a nap feltámadásának jelképeként ünnepelték, száműzve a telet, és ünnepélyesen kikiáltva a tavasz és a nyár újjászületését.”

A The Encyclopedia Americana erről tájékoztat: „Annak oka, hogy miért december 25-ét tették meg karácsonynak, némiképp tisztázatlan. Az általános vélemény szerint azonban azért választották ezt a napot, hogy egybeessen a téli napforduló idején tartott pogány ünnepekkel – amikor hosszabbodni kezdtek a napok –, vagyis azért, hogy megünnepeljék a »nap újjászületését« . . . A római saturnalia (Saturnusnak, a földművelés istenének tiszteletére, valamint az erejét visszanyert nap tiszteletére tartott ünnep) is ebben az időben zajlott.” Az ilyen ünnepeken a résztvevőkre rendszerint a buja viselkedés volt jellemző, féktelenül és lármázva mulatoztak. Nem mellékes, hogy sok karácsonyi ünnepet ma is ilyen viselkedés jellemez.

Hogyan kell tisztelnünk Krisztust?

Egyesek szerint függetlenül attól, hogy mi Jézus születésének a tényleges dátuma, a keresztényeknek akkor is meg kell ünnepelniük. Úgy vélik, hogy ha az ember méltósággal teszi, akkor egy ilyen ünneppel méltóképpen tiszteli Krisztust.

Jézus születése valóban fontos esemény a bibliai beszámolók között. A Biblia azt írja, hogy amikor Jézus megszületett, hirtelen angyalok sokasága jelent meg, és ujjongó örömmel dicsérték Istent: „Dicsőség fenn a magasságokban Istennek, és béke a földön a jóakarat emberei között!” (Lukács 2:13, 14). Érdemes megjegyeznünk azonban, hogy a Bibliában sehol sem találunk még csak utalást sem arra, hogy Jézus születésnapját meg kellene ünnepelni. Éppen ellenkezőleg, arra kapunk határozott parancsot, hogy a haláláról emlékezzünk meg, amit Jehova Tanúi évente egyszer meg is tesznek (Lukács 22:19). A Jézus iránti tiszteletet többek között ezzel lehet kimutatni.

Emberi életének utolsó estéjén Jézus ezt mondta „Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek” (János 15:14). Ezt is mondta még: „Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat” (János 14:15). A Jézus Krisztus iránti tisztelet kimutatásának természetesen nincs is jobb módja annál, mint hogy megismerjük és követjük a tanításait.