Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2008. szeptember

Élet egy helyreállított paradicsomban

Élet egy helyreállított paradicsomban

JÉZUS határozottan beszélt a feltámadásról. Azt mondta a tanítványainak, hogy mindenképpen meg fog történni. ’Az újjáteremtéskor örök életet fogtok örökölni’ – mondta. Mit értett azon Jézus, hogy „az újjáteremtéskor”? (Máté 19:25–29).

A bibliaíró Lukács párhuzamos beszámolója szerint Jézus azt mondta, hogy „az eljövendő világrendszerben” a tanítványai „örök életet” fognak kapni (Lukács 18:28–30). Miért beszél a Biblia úgy ’az eljövendő világrendszerről’, mintha egyenlő lenne ’az újjáteremtéssel’?

Nyilvánvalóan azért, mert hangsúlyozni akarja, hogy Jehova Isten tenni fog azért, hogy megvalósuljon az emberiséggel kapcsolatos eredeti szándéka, miszerint az emberek örökké élvezhetik majd az életet a paradicsomi földön. Az emberek újra tökéletesek lesznek, akárcsak Ádám és Éva a bűnbeesésük előtt. Tehát „az eljövendő világrendszerben” lesz az Éden-kertben egykor létező paradicsomi állapotok ’újjáteremtése’.

Hogyan lesz helyreállítva a paradicsom?

Amikor Jézus a földön volt, megtanította a követőit imádkozni azért a kormányzatért, melyet Isten fel fog használni, hogy mindenütt a földön helyreállítsa az igazságos állapotokat. Jézus azt mondta, hogy így imádkozzunk: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). Isten a Fiát jelölte ki, hogy uralkodjon ebben a Királyságban, mely megvalósítja majd a szándékát, hogy a földön mindenütt paradicsomi állapotok legyenek.

A paradicsom, melyet az első emberpár elveszített az engedetlensége miatt, helyre lesz állítva

Arról a személyről, akit Isten kijelölt mint uralkodót, a Biblia ezt írja: „gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk, és a fejedelmi uralom az ő vállán lesz. Így fogják nevezni: . . . Béke Fejedelme. Fejedelmi uralma bőségének és a békének nem lesz vége” (Ézsaiás 9:6, 7). De hogyan fogja ez a kormányzat egy ilyen „fejedelmi uralom” által megvalósítani Isten akaratát?

A Biblia így válaszol erre: „azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot [fejedelmi uralmat], amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig” (Dániel 2:44).

Vizsgáljuk meg, milyen állapotok fognak uralkodni a földön a helyreállított Paradicsomban, igen, „az újjáteremtéskor”, amikor Isten Fia ’fejedelmi Uralkodó’ lesz az Atyja Királyságában.

 Milyen lesz az élet a Paradicsomban?

A halottak feltámadnak

„Eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek” (János 5:28, 29)

„Lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak” (Cselekedetek 24:15)

Nem lesz többé betegség, öregség és halál

„Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor majd szökell a sánta, mint a szarvas, és a néma nyelve boldogan kiált” (Ézsaiás 35:5, 6)

„Maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:3, 4)

 Bőségesen lesz jó minőségű táplálék

„A föld megadja termését, megáld bennünket Isten, a mi Istenünk” (Zsoltárok 67:6)

„Bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetejét is bőség árasztja el” (Zsoltárok 72:16)

Mindenkinek lesz megfelelő otthona és élvezetes munkája

„Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt” (Ézsaiás 65:21, 22)

 Nem lesz többé bűnözés, erőszak és háború

„A gonoszok pedig a földről kivágattatnak” (Példabeszédek 2:22)

„Kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat metszőkésekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak” (Ézsaiás 2:4)

Elmúlik a félelem, béke lesz mindenhol

„Biztonságban fognak lakni, és senki sem rettenti meg őket” (Ezékiel 34:28)

„Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert” (Ézsaiás 11:9)

Milyen csodálatos lesz az élet, amikor az egész földön ilyenek lesznek a körülmények, és mindenki szeretni fogja Istent és az embertársait (Máté 22:37–39). Biztos lehetsz benne, hogy akkor Isten minden ígérete valóra fog válni. Isten erről biztosít minket: „Megmondtam . . . , meg is cselekszem” (Ézsaiás 46:11).

Talán sok mindent kell még tanulnod Jehova Istenről és az ő megígért új világáról. Például, hogy mi a bizonyíték arra, hogy ez az új világ közel van? Hogyan fogja Isten Királysága felváltani az összes földi kormányzatot? És milyen események előzik meg ezt a változást? Jehova Tanúi boldogan segítenek neked megvizsgálni ezeket a kérdéseket. (Ha további információt szeretnél, lásd a folyóirat 32. oldalát.)

Az emberiség hosszú ideje vágyakozik egy igazságos új világ után, de már nem sokáig kell várni rá. A legtöbb elhunyt számára a halállal nincs mindennek vége. Az, hogy újra éljenek, nem pusztán lehetséges. Ez Isten akarata. Valóban van élet a halál után! Igen, ez ’a valódi élet’, „az eljövendő élet” (1Timóteusz 4:8; 6:19).