Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2007. október

Tedd a családodat biztonságos menedékké

Tedd a családodat biztonságos menedékké

„TERMÉSZETES vonzalom nélküliek . . .” A Biblia ezekkel a szomorú szavakkal jellemez sokakat, akik napjainkban, vagyis „az utolsó napokban” élnek (2Timóteusz 3:1, 3, 4). A családon belüli gyermekmegbecstelenítés járványos méreteket ölt, ami meggyőzően bizonyítja, hogy igaz ez a prófécia. Valójában az eredeti görög szó, az aszʹ-tor-gosz, melyet úgy fordítanak, hogy „természetes vonzalom nélküliek”, arra utal, hogy hiányzik az a szeretet, amelynek a családtagok között kellene megnyilvánulnia, különösképpen a szülők és a gyermekek között. * Sajnos nagyon sokszor éppen a családon belül történik a megbecstelenítés.

Egyes kutatók szerint a szexuális megbecstelenítést legtöbbször az apa vagy az ő szerepét betöltő személy követi el. Gyakran más férfirokon is tesz ilyet. Bár a legtöbb áldozat lány, sok fiút is megbecstelenítenek. Több a női elkövető, mint gondolnád. Vélhetően a testvérek közti vérfertőzés – amikor az idősebb vagy erősebb gyerek bántalmazással vagy más módszerrel veszi rá a fiatalabb vagy gyengébb testvérét a szexuális cselekményekre – a megbecstelenítésnek az a fajtája, amelynek számát leginkább alábecsülik a beszámolók. Szülőként minden bizonnyal visszataszítónak találsz minden ilyen cselekedetet.

Hogyan érheted el, hogy ne adódjanak ilyen gondok a családodban? Nyilvánvaló, hogy a család minden egyes tagjának meg kell tanulnia és értékelnie kell azokat az alapelveket, amelyek kizárják a megbecstelenítéshez kapcsolódó viselkedésformákat. Ezen a téren a legjobb irányítást Isten Szava, a Biblia nyújtja.

Isten Szava és a szexuális kapcsolatok

Ahhoz, hogy az otthon biztonságos menedék legyen, minden családnak követnie kell a Biblia erkölcsi irányadó mértékeit. A Biblia nem álszemérmes, amikor a szexualitásról beszél. Méltóságteljes, ugyanakkor nyílt és egyenes. Rávilágít, hogy Isten úgy alkotta meg az embert, hogy a bensőséges szexuális kapcsolat valódi örömforrás legyen a férjnek és a feleségnek (Példabeszédek 5:15–20). Azonban elítéli a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot.  Például a Biblia nyíltan helyteleníti a vérfertőzést. A Mózes harmadik könyvének 18. fejezete sokféle vérfertőző kapcsolatot sorol fel, melyek tiltottak. Figyeld meg ezeket a szavakat: „Közületek senki se közeledjen valamilyen közeli, vér szerinti rokonához, hogy fölfedje mezítelenségét [azaz nemi kapcsolatot létesítsen vele]. Én vagyok Jehova” (3Mózes 18:6).

Jehova a vérfertőzést azok közé az ’utálatosságok’ közé sorolja, melyek halálbüntetést vonnak maguk után (3Mózes 18:26, 29). Egyértelmű, hogy a Teremtő irányadó mértékei nagyon magasak ezen a téren. Napjainkban számos kormányzat hasonlóan foglal állást, és törvény által tiltja a gyermekek családon belüli szexuális megbecstelenítését. Gyakran a törvény szerint, ha egy felnőtt szexuális kapcsolatot létesít egy gyermekkel, az megerőszakolásnak minősül. Miért használnak ilyen erős szót erre, még ha nem is történt fizikai erőszak?

A hatóságok közül sok elismeri azt, amit a Biblia mindig is mondott a gyermekekről: a gyermekek nem képesek úgy gondolkodni, mint a felnőttek. Például a Példabeszédek 22:15 kijelenti, hogy „bolondság köttetett a gyermek szívéhez”. Pál apostol pedig ezt írta ihletés alatt: „Amikor kisgyermek voltam . . . , úgy gondolkodtam, mint egy kisgyermek, úgy okoskodtam, mint egy kisgyermek; de most, hogy férfi lettem, elhagytam a kisgyermek jellemvonásait” (1Korintusz 13:11).

 Egy gyermek nem tudja teljesen megérteni, hogy mit jelent a szexuális kapcsolat, és arra is képtelen, hogy felmérje annak hosszú távú következményeit. Ezért széles körben elfogadott az a nézet, hogy egy gyermek döntése nem lehet teljesen megalapozott, amikor beleegyezik egy szexuális kapcsolatba. Más szavakkal, ha egy felnőtt – vagy egy jóval idősebb fiatal – szexuális kapcsolatot létesít egy gyermekkel, az idősebb személy nem hozhatja fel mentségként azt, hogy a gyermek nem ellenkezett, vagy hogy minden a gyermek kérésére történt. A felnőtt vétkes, megerőszakolta a gyermeket. Ez bűncselekmény, amely általában börtönbüntetést von maga után. A megerőszakolásért az erőszakot elkövető a felelős, nem pedig a kiszolgáltatott áldozat.

Sajnos azonban napjainkban a hatóságok részéről büntetlen marad a legtöbb ilyen bűncselekmény. Például Ausztráliában a becslések szerint mindössze a bűnelkövetők 10 százaléka ellen emelnek vádat, és csupán néhányat ítélnek el. Más országokban is hasonló a helyzet. Míg a kormányzatok csak keveset tehetnek a keresztény családok védelméért, addig a bibliai alapelvek alkalmazása jóval nagyobb védelmet nyújthat.

Az igaz keresztények felismerik, hogy Isten, aki a Szavában leíratta ezeket az alapelveket, nem változik. Látja minden tettünket, még azokat is, amelyek a legtöbb ember előtt rejtve maradnak. A Biblia ezt mondja: „minden mezítelen és leplezetlen annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk” (Héberek 4:13).

Isten számon kéri rajtunk, ha megszegjük a parancsait, és ártunk másoknak. Másrészt megáld minket, ha ragaszkodunk a családi életre vonatkozó hasznos parancsaihoz. Többek között melyek ezek?

Család, melyet a szeretet tesz egységessé

’A szeretet az egység tökéletes köteléke’ – jelenti ki a Biblia (Kolosszé 3:14). Ahogy ezt a Szentírás leírja, a szeretet nem csupán egy érzés. Az alapján jellemezhető, hogy mire indít: milyen viselkedésre ösztönöz és mitől tart vissza (1Korintusz 13:4–8). A családban a szeretet kimutatása azt jelenti, hogy a családtagok méltósággal, tisztelettel és kedvesen bánnak egymással, vagyis úgy tekintenek a családtagjaikra, ahogyan Isten. Ő a család minden tagjának tiszteletteljes és fontos szerepet adott.

Családfőként az apának példát kell mutatnia a szeretet kinyilvánításában. Megérti, hogy egy keresztény apának nincs joga ahhoz, hogy visszaélve a hatalmával zsarnokoskodjon a felesége vagy a gyermekei felett. Ehelyett Krisztusra tekint, aki a példaképe a főség terén (Efézus 5:23, 25). Tehát kedves és szeretetteljes a feleségével, illetve türelmes és gyengéd a gyermekeivel. Lojálisan védelmezi őket, és mindent megtesz azért, hogy ne történhessen olyasmi, ami elrabolja a békéjüket és az ártatlanságukat, vagy ami megfosztja őket attól, hogy bízni tudjanak másokban, és biztonságban érezzék magukat.

Ehhez hasonlóan a feleségnek, illetve az anyának is létfontosságú és méltóságteljes szerepe van. A Biblia ír az állatvilágban tapasztalható védelmező anyai ösztönökről, ezzel szemlélteti, hogy Jehova és Jézus mennyire védelmező (Máté 23:37). Az anyáknak ugyanígy, elszántan kellene védelmezniük a gyermekeiket. A szeretettől indíttatva nem késlekednek, ha arról van szó, hogy a gyermekeik biztonságát és jólétét a sajátjuk elé kell helyezniük. A szülők nem engedik, hogy hatalommal való visszaélés, durvaság vagy megfélemlítés jellemezze az egymással, illetve a gyermekeikkel való bánásmódjukat, és azt sem engedik, hogy a gyermekeik viselkedjenek így egymással.

Ha a családtagok tisztelettel és méltósággal bánnak egymással, azzal előmozdítják a jó gondolatcserét. William Prendergast író megjegyzi: „Tanácsos lenne, ha a szülők rendszeresen, mindennap bensőséges beszélgetést folytatnának a kisgyermekeikkel vagy kamaszkorú gyermekeikkel.” Még hozzáteszi: „Vélhetően ez a legjobb megoldás a szexuális megbecstelenítés elkerülésére.” Valójában a Biblia pontosan ilyen, rendszeres és szeretetteljes gondolatcserét javasol (5Mózes 6:6, 7). Ezt az irányelvet alkalmazva az otthon olyan hely lesz, ahol valamennyi családtag szívből beszélhet, nyíltan és félelem nélkül.

Persze gonosz világban élünk, és nem előzhető meg minden megbecstelenítés. Ennek ellenére egy biztonságos otthon igazi segítség lehet. Ha valamelyik családtagot bántalmazzák az otthonán kívül, akkor pontosan tudja, hogy hova forduljon vigaszért és együttérzésért. Az ilyen otthon igazi menedék, mentsvár ebben a zűrzavaros világban. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg az erőfeszítéseidet, melyeket azért teszel, hogy a te családod is menedék legyen.

^ 2. bek. Ezt az ókori görög szót így határozták meg: „szívtelen a rokonokkal”. Ennélfogva egy bibliafordítás a következőképpen adja vissza ezt a verset: „hiányozni fog belőlük a családtagok iránti megszokott vonzalom.”