Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Amit ’az egyedüli igaz Isten’ ígér

Amit ’az egyedüli igaz Isten’ ígér

 Amit ’az egyedüli igaz Isten’ ígér

JEHOVA ISTEN az első emberpárt paradicsomi környezetbe, az Éden kertjébe helyezte. Azt mondta nekik, hogy legyenek gyermekeik, és ’hajtsák uralmuk alá a földet’, ami egyebek közt azt jelentette, hogy növekvő családjukkal ki kell majd terjeszteniük a Paradicsom határait (1Mózes 1:26–28; 2:15). Vajon megvalósul valaha Istennek az a szándéka, hogy az emberek egy paradicsomi földön éljenek?

Feltétlenül! Egy bibliai prófécia szerint Jehova „elnyeli a halált örökre”, és „letörli a könnyet minden arcról”. Azon a napon így szólnak majd az emberek: „Íme, ez a mi Istenünk. Benne reménykedtünk, ő ment meg bennünket. Ez Jehova. Benne reménykedtünk. Örüljünk és örvendezzünk a tőle jövő megmentésnek!” (Ézsaiás 25:8, 9).

A Biblia utolsó könyve felvázolja, milyen körülmények lesznek a földön, amikor a Sátán uralma alatt álló jelenlegi világrendszer nem lesz többé. Ezt írja az ’új földről’, mely olyan emberekből áll, akik szeretik Istent: „Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni, azok pedig az ő népei lesznek. És maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés,  sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jelenések 21:1–4).

Milyen csodálatos ígéretek! Hihetünk bennük? Figyeld csak meg, hogyan alapozza meg Jézus áldozati halála és az általa tett csodák az abba vetett bizalmunkat, hogy Isten teljesíteni fogja az ígéreteit (2Korintusz 1:20).

Jézus váltságul adja az életét

Azzal, hogy Sátán bűnbe vitte Ádámot, rávéve őt, hogy hágja át Isten parancsolatát, Ádám az összes leszármazottjára átörökítette bűnös mivoltát. „E g y ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál — írja a Biblia —, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek.” Ám a folytatás így szól: „az egynek [tehát Jézusnak, a tökéletes embernek az] engedelmessége által . . . sokan igazságossá fognak válni” (Róma 5:12, 19). Ahogy a cikksorozat első cikkéből megtudtuk, Jézus „az utolsó Ádám”, „az égből való”. Ő az, aki életét ’váltságul adta cserébe sokakért’ (1Korintusz 15:45, 47; Máté 20:28).

Ezért mindenki, aki hitet gyakorol Jézusban, részesülhet a bűnből való ’váltság általi szabadításban’, és örök életnek nézhet elébe (Efézus 1:7; János 3:36). Micsoda öröm, hogy Jehova Isten annyira szerette a világot — minket, embereket —, hogy a Fiát adta értünk Megmentőként! (Lukács 2:10–12; János 3:16). Ha megnézzük, mit tett Jézus az első században a szenvedő emberiségért, bepillantást nyerhetünk a jövőbe. És hogy mit tett Jézus, az egyszerűen bámulatos!

Ízelítő egy új világból

Jézus minden beteg és gyengélkedő embert meg tudott gyógyítani, akit elé vittek. Egyetlen egy sem volt köztük, akinek ne tudta volna visszaadni az egészségét, bármilyen betegségben szenvedett is. Ezenkívül csoda folytán több ezer embernek adott enni mindössze néhány halból és kenyérből, és nem is egyszer (Máté 14:14–22; 15:30–38).

Amikor Jézus megnyitotta a szemét egy vakon született embernek, a szomszédok és ismerősök felismerték, hogy csoda történt, a zsidó vallási vezetők azonban kételkedtek. Ezért a férfi, aki végre látott, így érvelt nekik: „Régtől fogva soha nem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon születettnek a szemét. Ha ez az ember nem Istentől volna, semmit sem tehetne” (János 9:32, 33).

A bebörtönzött Keresztelő János — Jézus unokatestvére — megbízottakat küldött a szolgálatát végző Jézushoz, hogy bizonyságot nyerjen a róla hallott hírekről. A Biblia szerint Jézus „abban az órában sokakat meggyógyított betegségeikből, kínzó bajaikból és gonosz szellemektől, és sok vaknak megadta kegyesen, hogy lásson”. Majd ezt mondta a küldötteknek: „számoljatok be Jánosnak arról, amit láttatok és hallottatok: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak” (Lukács 7:18–22).

Gondoljunk csak bele: ha valami jó dolog történt a múltban, nem ébred bennünk bizalom aziránt, hogy ismét megtörténhet ugyanaz? Jézus a csodái által kicsiben megmutatta, hogy Isten Királyságának a Királyaként mit fog tenni az egész földön. A csodái bizonyítják, hogy Isten küldte őt, és hogy valóban Isten Fia volt.

Isten Királyságának az idején csodálatos próféciák szó szerinti beteljesedésének lehetünk majd tanúi. Ahogy meg lett jövendölve, a vakok szemei és a süketek fülei megnyílnak majd, a sánta szökellni fog, mint a szarvas, és senki sem lesz beteg. Az egész földön béke és biztonság fog honolni. A most még veszélyes állatok és az emberek közt is béke lesz (Ézsaiás 9:6, 7; 11:6–9; 33:24; 35:5, 6; 65:17–25).

Szeretnél örökké élni Isten Királyságának az uralma alatt, ilyen körülmények között? Jézus elárulta, mit kell tenned, amikor így imádkozott az Atyjához: „Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (János 17:3). Ne engedd, hogy bármi is megakadályozzon abban, hogy folytasd ennek az életadó ismeretnek a megszerzését.

[Kép a 10. oldalon]

Ezt ígéri Isten a földdel kapcsolatban