Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Miért végezzek fizikai munkát?

Miért végezzek fizikai munkát?

 Fiatalok kérdezik:

Miért végezzek fizikai munkát?

„Igazán sosem gondoltam arra, hogy több fizikai munkát végezzek. Élvezetesebbnek találtam azt, ha a számítógéppel játszhattam” (Nathan).

„Némelyik fiatal lenézett bennünket, akik fizikai munkát végeztünk, mintha máshoz nem is lett volna elég eszünk” (Sarah).

FIZIKAI MUNKA — sokak szemében unalmas, piszkos és nemkívánatos. Egy közgazdaságtannal foglalkozó professzor a fizikai munkáról szólva azt mondja, hogy „ezeknek a foglalkozásoknak nincs nagy becsületük ebben a tekintélyközpontú világban”. Nem csoda hát, hogy sok fiatal már a fizikai munka gondolatától is irtózik.

A Biblia azonban teljesen más felfogásra buzdít a kemény munkával kapcsolatban. Salamon király ezt jelentette ki: „Nincs jobb az embernek, mint hogy egyen, igyon és élvezze az ő lelke a fáradságos munkájából fakadó jót” (Prédikátor 2:24). Izrael társadalma a mezőgazdaságra épült. A szántás, aratás és cséplés mind-mind komoly fizikai munkával járt. Ám Salamon szerint a kemény munka gazdag áldásokat eredményezhet.

Évszázadokkal később Pál apostol ezt mondta: „Aki lop, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon keményen, azt cselekedve kezével, ami jó munka” (Efézus 4:28). Magának Pálnak sem volt idegen a kétkezi munka. Bár igen művelt ember volt, időnként sátorkészítésből tartotta fenn magát (Cselekedetek 18:1–3).

Mit gondolsz a kétkezi munkáról? Akár elfogadod, akár nem, a fizikai munka sokféle módon a javadra válhat.

Kulcs a sikeres élethez

Ha kemény fizikai munkát végzel — például kalapálsz vagy füvet nyírsz —, az jó hatással lehet az egészségedre. De a jó erőnlét megőrzésétől  ennek több haszna van. Tudod, hogyan kell megjavítani egy defektes abroncsot, vagy hogyan kell az autóban olajat cserélni? Ki tudsz cserélni egy törött ablaküveget, vagy meg tudsz javítani egy eldugult lefolyót? Tudsz főzni? Makulátlanul tisztává tudod varázsolni a fürdőszobát? Ezekre a képességekre minden fiatal férfinak és nőnek szüksége van, mivel segíthetnek sikeres életet élni, amikor egy nap majd önmagukról kell gondoskodniuk.

Érdekes módon maga Jézus Krisztus is értett bizonyos kétkezi munkákhoz, mialatt itt volt a földön. Bizonyára a nevelőapjától, Józseftől kitanulta az ácsmesterséget, mivel ácsként vált ismertté (Máté 13:55; Márk 6:3). Te is számtalan dologban tudsz kézügyességre szert tenni.

Egyéniségformáló hatása

A kemény munka arra is hatással lehet, hogy mit gondolsz magadról. Dr. Fred Provenzano, az amerikai Országos Mentálhigiénés és Oktatási Központ munkatársa azt írta, hogy a kétkezi feladatok megtanulása növelheti „az ember önbizalmát és magabiztosságát”, valamint „önfegyelemre és rendre neveli, ami később segít, hogy eredményes legyen a munkahelyén”. Egy fiatalember, John ezt mondja: „A fizikai munka segít türelmesebbé válnod. Megtanulod, hogyan oldj meg nehézségeket.”

Sarah, akit korábban már idéztünk, ezt mondja: „A kétkezi munka megtanított keményen és szorgalmasan dolgozni. Lelki és fizikai önfegyelmet is tanultam.” Vajon a kemény munka mindenképpen keserves tevékenység? Nathan ezt válaszolja erre: „Megtanultam élvezni a fizikai munkát. Egyre ügyesebb lettem, és azt tapasztaltam, hogy így a feladataimat is jobban el tudom látni. Ez növelte az önbecsülésemet.”

A kétkezi munka arra is megtaníthat, hogy milyen öröm elérni egy kitűzött célt. Egy fiatalember, akit Jamesnek hívnak, ezt így fogalmazta meg: „Élvezem az asztalosmunkát. Időnként talán fizikailag megterhelő, de visszagondolva azokra a darabokra, amelyeket korábban készítettem, elégedett vagyok. Valódi örömet szerez.” Brian ugyanezt érzi. „Szeretek autót szerelni. Az a tudat, hogy képes vagyok megjavítani valamit, ami elromlott, és olyanná tudom varázsolni, mintha új lenne, önbizalmat ad, és megelégedést nyújt.”

Szent szolgálat

Az, hogy a keresztény fiatalok képesek keményen dolgozni, előnyt jelent Isten szolgálatában. Amikor Salamon király azt a megbízatást kapta, hogy építsen egy impozáns templomot Jehovának, úgy érezte, hogy ez a feladat rendkívüli erőfeszítést és szakértelmet kíván. A Biblia ezt írja: „Salamon király akkor elküldött és elhozatta Hírámot Tíruszból. Ez egy Naftali törzséből származó özvegyasszonynak volt a fia. Az apja tíruszi ember volt, rézműves. Telve volt bölcsességgel, értelemmel és ismerettel ahhoz, hogy mindenféle rézmunkát végezzen. Eljött tehát Salamon királyhoz, és hozzáfogott, hogy elvégezze minden munkáját” (1Királyok 7:13, 14).

Milyen kiváltság volt, hogy Hírám Jehova imádatának az előmozdítására használhatta szakértelmét! Hírám tapasztalata kiemeli, hogy mennyire igazak a Biblia szavai, melyek a Példabeszédek 22:29-ben vannak feljegyezve: „Láttál-e már munkájához értő embert? Királyok elé fog állni, nem áll a közemberek elé.”

Ma még azok a fiatalok is, akik csak kevéssé vagy egyáltalán nem értenek az építkezéshez, örvendhetnek annak a kiváltságnak, hogy Királyság-termek építésében vehetnek részt. Némelyikük, mivel volt ilyen építkezéseken, hasznos szakmákat sajátított el, például a villanyszerelést, a vízvezeték-szerelést, a kőműves- és ácsmesterséget. Talán beszélhetnél a helyi vénekkel, hogy te is dolgozhatnál-e Királyság-terem-építéseken.

James, aki több Királyság-termen is dolgozott, ezt mondja: „A gyülekezetekben sokaknak  talán nincs idejük és szakértelmük, hogy segítsenek. Ezért ha segítesz, akkor egy egész gyülekezetet tudsz támogatni.” Nathan, aki megtanult betonozni, arra jött rá, hogy ez a szaktudás további lehetőségeket nyitott meg számára Isten szolgálatában. Ezt meséli: „Elutazhattam Zimbabwéba, és Jehova Tanúi fiókhivatalának az építésén kamatoztathattam szakértelmemet. Három hónapig dolgoztam ott, és ez volt az egyik legcsodálatosabb élmény az életemben.” Más fiatalok, akik megízlelték a kemény munkát, arra éreztek indíttatást, hogy önkéntesnek jelentkezzenek Jehova Tanúi helyi fiókhivatalába.

Ha képzetté válsz a fizikai munkában, az hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos fokú ’megelégedettséget’ érezz (1Timóteusz 6:6). Jehova Tanúi közül sok fiatal úttörőként, azaz teljes idejű evangéliumhirdetőként szolgál. Egy szakma megtanulása már segített némelyeknek, hogy el tudják tartani magukat, és nem kellett sok időt és pénzt szánniuk a továbbtanulásra.

Hogyan tanuld meg?

Akár a megélhetés végett szeretnél szakmát tanulni, akár csupán az a célod, hogy a ház körül vedd hasznát a tudásodnak, igen áldásos, ha megtanulod, hogyan végezd el a fizikai munkákat. Lehet, hogy az az iskola, ahova jársz, tanfolyamokat szervez bizonyos szakmák elsajátítására. Valószínűleg otthon is szert tudsz tenni némi kézügyességre. Hogyan? Ha megtanulod elvégezni a háztartással kapcsolatos teendőket. A korábbiakban idézett dr. Provenzano ezt írja: „A házimunka különösen fontos a tizenéveseknek, mert elsajátítják az alapvető »túlélési képességeket«, amelyek segítenek nekik, hogy a maguk lábára állva sikeresen éljenek a szüleiktől külön, ha eljön az ideje.” Ezért vedd észre, hogy mit kell tenni a ház körül. Talán a füvet kellene lenyírni, vagy meg kellene javítani egy polcot?

A fizikai munka egyáltalán nem megalázó vagy lealacsonyító, hanem sok-sok áldással jár. Ne kerüld a kétkezi munkát! Inkább élvezd a fáradságos munkádból fakadó jót, amiről a Prédikátor 3:13 azt mondja, hogy „Isten ajándéka”.

[Oldalidézet a 21. oldalon]

Egy szakma megtanulása sok fiatalnak segített már, hogy kiterjessze Istennek végzett szolgálatát

[Képek a 22. oldalon]

Gyakran a szüleid tudnak megtanítani a legfontosabb feladatok ellátására