Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A válás lenne a megoldás?

A válás lenne a megoldás?

 A Biblia nézőpontja

A válás lenne a megoldás?

NAGY-BRITANNIÁBAN egy lelkész üdvözli az egybegyűlteket. Előtte áll egy pár, közeli barátokkal és gyermekekkel körbevéve. Boldog esküvő zajlik épp? Szó sincs róla! A szertartáson a házasság végét mondják ki. Igen, annyira mindennaposak lettek a válások, hogy néhány felekezetnek válási liturgiái vannak.

A válást fontolgatod? Ha igen, vajon a házasságod felbontása csakugyan boldogabbá teszi majd az életedet? Vannak-e olyan gyakorlatias lépések, melyeket megtehetsz, hogy boldog legyen a házastársaddal ápolt kapcsolatod?

„E g y testté lesznek”

Amikor az első emberpár házasságot kötött, Isten azt mondta, hogy a férfi „ragaszkodik feleségéhez, és e g y testté lesznek” (1Mózes 2:24). Vagyis a házasságnak tartós köteléknek kellett lennie. Ezért mondta Jézus a későbbiekben, hogy a paráznaság az egyetlen szentírási indok, amely alapján el lehet válni, és új házasság köthető (Máté 19:3–9). *

Ez felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a házasságban az elkötelezettség. Mi a helyzet azonban akkor, ha nagyon súlyos gondok ütötték fel a fejüket a házasságodban?

Bölcs dolog elválni?

Jézus elmondott egy alapelvet, mely alapján mérlegelhetjük a tetteinket: „a bölcsességet  igazságosnak bizonyítják a cselekedetei” (Máté 11:19). Manapság egyre-másra válnak el az emberek jelentéktelen okokból. Mit mondhatunk el, ha nagyító alá vesszük ennek következményeit?

„Túlbecsülik a válás előnyeit”— mondja Linda Waite, a Chicagói Egyetem szociológiával foglalkozó professzor asszonya, aki szakemberek egy csoportjának az élén boldogtalan házasságokat tanulmányozott. Ugyanígy Michael Argyle, az Oxfordi Egyetem professzora, miután 11 éven át több ezer ember véleményét kikérte és elemezte, arra a következtésre jutott, hogy „azok a legboldogtalanabbak a társadalomban, akik elváltak vagy külön élnek”. Miért lehet ez így?

Azért, mert bár a válás megszüntet néhány nehézséget, nyomasztó folyamatok egymásutánját indíthatja el, amely fölött az embernek nincs uralma. Valójában a kutatásokból az derül ki, hogy a válás rendszerint nem mérsékli a depresszió tüneteit, és nem növeli az önbecsülést.

Noha talán nem „tökéletes” a házasságod, lehetnek jótékony hatásai annak, hogy ragaszkodsz a házastársadhoz. Sokan, akik elhatározták ezt, boldogságra lelnek. Waite professzor asszony megjegyzi: „Idővel számos gond megoldódik, és a házaspárok általában boldogabbak lesznek.” Mi több, egy tanulmányból kitűnik, hogy 10 párból csaknem 8, amely „nagyon elégedetlen” volt a házasságával, de mégsem vált el, öt évvel később úgy nyilatkozott magáról, hogy „boldog házasságban él”. Még ha a házaspárok aggasztó gondokkal küszködnek is, jól teszik, ha nem válnak el elhamarkodottan.

Gyakorlatias lépések

Azok, akik a válást fontolgatják, kérdezzék meg maguktól, hogy reálisak-e a házassággal kapcsolatos elvárásaik. A média azt a képzetet kelti az emberekben, hogy a párkapcsolat egy romantikus kötelék, mely pazar esküvőben éri el a tetőpontját, és mesébe illő befejezése van. Az esküvő után, amikor a nagy elvárások nem válnak valóra, a csalódás összeütközésekhez vezethet. Amint nő a feszültség, drámai helyzet alakul ki, amelyben sértett érzések kerülnek előtérbe. A szeretet kihűl, és végül düh, gyűlölet veszi át a helyét. Ilyen körülmények között némelyek a válást tartják az egyetlen járható útnak (Példabeszédek 13:12).

Ne engedd, hogy romboló érzések legyenek hatással a gondolkodásmódodra, hanem inkább barátkozz olyanokkal, akikben erősen él az elkötelezettség érzése a házasságuk iránt. A keresztények arra kapnak buzdítást, hogy ’állandóan vigasztalják és építsék egymást’ (1Tesszalonika 5:11). Kétségkívül elkel a hívőtársaktól jövő buzdítás az olyanoknál, akiknek rossz a házasságuk.

Az Istennek tetsző tulajdonságok fontossága

„Öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést” — tanácsolta Pál apostol (Kolosszé 3:12). Az Istennek tetsző tulajdonságok megvédhetik a házasságot a viharos időkben.

Pál például ezt írta: „Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen” (Kolosszé 3:13). A Michigani Egyetem munkatársa, Christopher Peterson pszichológus ezt mondja: „A megbocsátás az a tulajdonság, mely leginkább összefügg a boldogsággal.”

A szeretet, mely „az egység tökéletes köteléke”, a kedvesség, gyöngédség és megbocsátás gyermeke (Kolosszé 3:14). Valószínűleg egykor ott élt benned a szeretet, és ez boldoggá tett. Újjá tudnád éleszteni? Függetlenül attól, hogy milyen nehezek a körülményeid, ne csüggedj, mert van remény. Ha együtt maradsz a házastársaddal, és alkalmazod a bibliai alapelveket, akkor talán nagyobb boldogságban lesz részed, mint amekkorára számítottál. Az egyszer biztos, hogy az erőfeszítéseid megörvendeztetik a házasság Létrehozóját, Jehova Istent (Példabeszédek 15:20).

[Lábjegyzet]

^ 6. bek. Jehova Tanúi keresztény gyülekezete tiszteletben tartja az ártatlan fél azon jogát, hogy eldöntse, el akar-e válni a házasságtörő személytől. Lásd az Ébredjetek! 1999. április 22-i számának az 5—9. oldalát.