A ZSIDÓK, a keresztények és a muszlimok nem értenek egyet sok dologban. Ám a különbözőségek ellenére ezek a vallások legalább egyvalamiben megegyeznek: mélységesen tisztelik azt az embert, akit Mózesnek hívtak. A zsidók szerint ő „a legnagyobb minden zsidó tanító között” — a zsidó nemzet megalapítója. A keresztények Jézus Krisztus előhírnökének tartják. A muszlimok az első és legnagyobb próféták közé sorolják.

Mózes ezért egyike azoknak a személyeknek, akik rendkívül nagy hatással voltak az emberi történelemre. Ennek ellenére jóval több mint egy évszázada Mózest igencsak támadják a tudósok és kritikusok. Sokan nemcsak annak hitelességét vonják kétségbe, hogy Mózes csodákat tett, és kivezette az izraelitákat Egyiptomból, hanem még azt is, hogy valaha létezett. Jonathan Kirsch ezt írta könyvében: „Minden, amit a történelmi Mózesről el tudunk mondani, az, hogy talán élt valamilyen ismeretlen időben és helyen a messzi múltban egy ahhoz hasonló ember, akit a Biblia lefest, és a tetteit némi jóindulattal tekinthetjük annak a homokszemnek, melyet az évszázadok során az igazgyöngy rétegeihez hasonlóan legendák és tanok tömkelege ágyazott be egészen addig, míg azzá a mély benyomást keltő és sok vitára okot adó személlyé nem vált, akit a Biblia lapjairól ismerünk” (Moses​—A Life).

Első pillantásra az ilyen kétkedés talán figyelemre méltónak tűnik. A kritikusok például megjegyzik, hogy a feltárt régészeti bizonyítékok alátámasztják olyan bibliai szereplők létezését, mint Jéhu, Izrael egyik királya, de nincsenek olyan régészeti bizonyítékok, melyek Mózes létezését igazolnák. Ám ez még aligha jelenti azt, hogy Mózes csupán a mitológiában élt. A szkeptikusok korábban úgy érveltek, hogy más személyek, akiket a Biblia megemlít, például Belsazár, Babilon királya és Szargon, Asszíria királya, szintén mitológiai alakok, míg később a régészet meg nem erősítette a történelmi létezésüket.

Jonathan Kirsch szerző erre emlékeztet bennünket: „A bibliai Izrael régészeti töredékei és ereklyéi annyira hiányosak, hogy nem meglepő, de nem is bizonyító erejű az a tény, hogy a Biblián kívül sehol sem lehet Mózesre utaló nyomokat találni.” Kirsch szerint némelyek ezért úgy érvelnek, hogy nem valószínű, hogy Mózes csupán valaki képzeletének a szüleménye lenne, mivel „egy részletekben és párbeszédekben ilyen gazdag és ennyire összetett élettörténetet . . . képtelenség kitalálni”.

Akár vallásos vagy, akár nem, valószínűleg ismered valamennyire Mózes életének legalább a főbb eseményeit: Isten megjelenik neki egy égő tövisbokornál; az izraeliták kiszabadítása az egyiptomi rabszolgaságból; a Vörös-tenger kettéválasztása. De vajon van-e okunk hinni abban, hogy csakugyan megtörtént bármelyik is ezek közül az események közül? Vagy Mózes tényleg nem több egy mitológiai alaknál? A következő cikk ezeket az izgalmas kérdéseket tárgyalja.