Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Nem lesznek többé időjárás okozta katasztrófák!

Nem lesznek többé időjárás okozta katasztrófák!

 Nem lesznek többé időjárás okozta katasztrófák!

„NAPJAINKBAN a kényelem, a gyorsaság és a nyereség utáni mohó vágy kiölte az emberekből a tiszteletet a föld iránt” — olvasható a 5000 Days to Save the Planet című könyv borítóján. Az emberi kapzsiság következményeivel kell együtt élnünk. S akár igaznak bizonyulnak a globális felmelegedésről alkotott feltevések, akár nem, egyvalami biztos: az emberiség pusztítja gyönyörű bolygóját. Egyetlen reményünk annak a bibliai ígéretnek a beteljesedése, mely szerint Isten pusztulást fog hozni „azokra, akik pusztítják a földet” (Jelenések 11:18).

Isten egy teljesen új rendszerrel fogja felváltani a korrupt emberi kormányzatokat. Mielőtt bárki is vallásos badarságként elvetné ezt a gondolatot, mérlegelje a következőket: Ki ismerhetné jobban a környezet szükségleteit, mint maga a Teremtő? Vajon Istennek semmi köze ahhoz, hogy mi történik ezzel a bolygóval? A Biblia feltárja, hogy ez bizony nem így van. Az Ézsaiás 45:18 kijelenti, hogy Jehova „az Isten, a ki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá”. Isten képes beavatkozni az eseményekbe, és ezt meg is fogja tenni, hogy beteljesítse szándékát.

Egy új kormányzat, egy királyság által fogja igazgatni a földi ügyeket. Amikor a keresztények az Úr imájában azt mondják, hogy „jöjjön el a királyságod”, azt kérik, hogy ez a kormányzat vegye át az irányítást (Máté 6:9, 10). Isten Királysága, vagy kormányzata pontosan ismeri a föld bonyolult természetes körforgásait, s így képes lesz helyreállítani a bolygón azokat a területeket, amelyek tönkrementek a környezet szennyezése és rongálása miatt. Az Ézsaiás 35:1, 6 kijelenti: „a pusztaság . . . virul mint őszike . . . , mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.”

Amíg Isten közbe nem lép

A 2002-es áradások után Helmut Schmidt, volt nyugatnémet kancellár ezt írta: „Senki sem állíthatja meg a természet erőit abban, hogy átszakítsák a gátakat. Egyik katasztrófa a másikat követi.” Ez igaz. És amikor pusztító időjárási viszonyok alakulnak ki, az ember nem tehet mást, mint a legjobb tudása szerint megpróbál megbirkózni a következményekkel.  Bár az ilyen katasztrófák sok szenvedést okoznak, egy jótékony hatásuk mégiscsak van. Arra indíthatják az embereket, hogy szeretetet és törődést mutassanak ki felebarátaik iránt (Márk 12:31). Például az Európában tapasztalt áradások az eseményekből ítélve ilyen hatással voltak néhány emberre. Egy újság a következőkről számolt be: „Németország minden részéről serény önkéntesek érkeznek, hogy részt vegyenek a [mentési] munkálatokban. A II. világháború óta ez a legnagyobb önkéntes akció.”

Az önkéntesek között számos Jehova Tanúja is volt. A következő cikk arról fog beszélni, hogy miként nyújtottak segítséget a Tanúk négy országban, ahol pusztító viharok tomboltak. Ezeknek a keresztényeknek a viselkedése ízelítőt ad abból, hogy milyen lesz az élet Isten eljövendő kormányzata alatt, amikor szeretet és testvéri törődés, nem pedig kapzsiság és önzés fog uralkodni (Ézsaiás 11:9). *

A keresztények vigasztalást nyerhetnek abból az ígéretből, melyet Isten adott az ókori izraelitáknak: „Esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai és kései esőt” (5Mózes 11:14). Ennek az ígéretnek a beteljesedését azok is tapasztalhatják majd, akiknek kiváltságukban lesz Isten új világában élni, ahol nem lesznek többé időjárás okozta katasztrófák.

[Lábjegyzet]

^ 7. bek. Ha valaki szeretne többet megtudni a Bibliának a Királyság-kormányzatra tett ígéretéről, kérjük, lépjen kapcsolatba a lakóhelyén Jehova Tanúival, vagy küldjön levelet folyóiratunk kiadóihoz.

[Kiemelt rész/kép a 9. oldalon]

Uralják az időjárást

Isten új világában az embereknek nem kell majd attól félniük, hogy az otthonuk vagy a terményeik kiszámíthatatlan viharok martalékává válnak (2Péter 3:13). A Biblia világosan rámutat, hogy Isten és a Fia, Jézus Krisztus képesek tökéletesen uralni az időjárást. Ezt bizonyítják a következő bibliaversek.

1Mózes 7:4: „hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel.”

2Mózes 14:21: „az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.”

1Sámuel 12:18: „Kiálta azért Sámuel az Úrhoz, és az Úr mennydörgést és esőt adott azon a napon. És az egész nép nagyon megrettene az Úrtól és Sámueltől.”

Jónás 1:4: „Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala.”

Márk 4:39: „Ekkor felkelt [Jézus, és Istentől kapott hatalom által] megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: »Hallgass! Némulj el!« És a szél elült, és nagy csendesség lett.”

[Képek a 8–9. oldalon]

Isten új világában nem kell majd veszélyes időjárási viszonyoktól tartanunk