Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Egy kormány kiáll az Istennek tetsző erkölcsi értékek mellett

Egy kormány kiáll az Istennek tetsző erkölcsi értékek mellett

 Egy kormány kiáll az Istennek tetsző erkölcsi értékek mellett

KÉPZELJÜNK csak el egy olyan világot, ahol bőrszíntől és nyelvtől függetlenül minden ember ugyanannak a kormánynak az alattvalója. Képzeljünk el egy olyan kormányt, mely arról ismert, hogy a legnemesebb értékeket mozdítja elő; mely véget vet a háborúknak,  gyűlöletnek, bűnözésnek, szegénységnek, környezetszennyezésnek, betegségnek, sőt még a halálnak is!

„Szép-szép, de lehetetlen” — gondolhatod. Pedig nem, egyáltalán nem lehetetlen. Mi több, így kell lennie. Jézus Krisztus megígérte, hogy lesz egy ilyen kormány. Követőit imádkozni tanította ezért a kormányzatért: „Nektek tehát így kell imádkoznotok: »Atyánk az egekben, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is«” (Máté 6:9, 10).

Ismerősen csengenek ennek az imának a szavai? Világszerte több millióan ismerik vagy hallottak róla. De elgondolkodtál-e már alaposabban azon, hogy mit is jelentenek ezek a szavak? Figyeld meg, hogy a Királyság Isten akaratának a földön való megvalósulásával van kapcsolatban. Akkor hát mi Isten Királysága? És mi Isten akarata a földdel kapcsolatban?

Mi Isten Királysága?

A királyság szó egyebek között olyan kormányt jelent, melynek élén egy király áll. Isten Királysága az az eszköz, amely által Jehova Isten az egyetemes szuverenitását gyakorolja. Királyi kormányzatának élén a Fia, Jézus Krisztus áll. És hogy mi Isten akarata a földdel kapcsolatban, azt a Zsoltárok 37:10, 11 egyszerűen és egyértelműen a tudtunkra adja: „Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.”

Ha tehát a reménytelenség érzése gyötör a világ hanyatló erkölcsi értékei miatt, ne csüggedj. A Biblia megígéri, hogy hamarosan gyökeresen megváltoznak az életkörülményeink és az erkölcsi értékek is. Az az ígéret, hogy Isten Királysága rövidesen átveszi az irányítást a föld felett, és így mindenkinek az Istennek tetsző értékek szerint kell majd élnie, biztos reménységet nyújt.

Ha megtanulunk bízni azokban az ígéretekben, melyek Isten Királyságával függnek össze, nagyobb lesz a biztonságérzetünk. Figyeld csak meg, hogy milyen értékeket fog előmozdítani a Királyság: „Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön; hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben” (Zsoltárok 46:9, 10). Milyen csodálatos ígéret! Béke és biztonság lesz a földön!

Isten Királyságának a Királyáról, Jézus Krisztusról a Zsoltárok 72:12–14-ben feljegyzett prófécia ezt mondja: „megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.”

A Bibliában lefektetett értékek

Nézzünk meg néhányat azok közül az értékek közül, melyeket a Bibliában találhatunk: „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3). Egy másik: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat” (Példabeszédek 3:5, 6).

A Biblia arra is megtanít, hogy mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy milyen erkölcsi értékek szerint élünk. A Prédikátor 12:1-ben ez áll: „Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!” A Példabeszédek 2:21, 22 nyíltan kijelenti, hogy felelősségre lehet vonni minket a tetteinkért: „az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.”

Ezen igazságos kormányzat felemelő reménységével a szívünkben mennyire a javunkra válik, ha szoros barátságot alakítunk ki Istennel! Ha keressük azok társaságát, akik szintén szeretnének Isten Királyságának alattvalói lenni, könnyebb lesz úgy élnünk, hogy lehetőségünk legyen Isten dicsőséges Királyságának az uralmát élvezni, és részesülni azoknak a csodálatos értékeknek az áldásaiban, melyeket ez a Királyság mozdít majd elő.

[Kép a 10. oldalon]

’A szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben’ (ZSOLTÁROK 37:11).