Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Tudod-e?

Tudod-e?

 Tudod-e?

(A kérdésekre a válaszok a megadott bibliaidézetekben találhatók, és a válaszok teljes listáját a 20. oldalon közöljük. További felvilágosítás végett fordulj az „Insight on the Scriptures” című enciklopédiához, amely Jehova Tanúi kiadványa.)

1. Péter szerint mik ’folytatnak hadjáratot a lélek ellen’? (1Péter 2:11).

2. Mit ismert el Nabukodonozor király Jehováról, miután visszanyerte épelméjűségét? (Dániel 4:31, 32).

3. Miért nem engedte meg Jézus „senkinek sem . . . , hogy valamilyen eszközt vigyen át a templomon”? (Márk 11:16).

4. Milyen kihívó szavakat intézett Sénakhérib, Asszíria királya Ezékiáshoz, Júda királyához? (2Királyok 18:23).

5. Mire buzdított Jézus a meggondolatlan esküdözés helyett? (Máté 5:37).

6. Mit kellett tenni a Mózesi Törvény értelmében akár egy közeli rokonnal is, ha az más istenek szolgálata mellett érvelt? (5Mózes 13:6–10).

7. Mit mondott Jehova Ábrahámnak, hogy legalább hány igazságos embert kell találnia Szodomában és Gomorrában ahhoz, hogy megkegyelmezzen ezeknek a városoknak? (1Mózes 18:32).

8. Hogyan halt meg Saul király? (1Sámuel 31:3, 4).

9. Miért halt meg Uzza, amikor megfogta a szövetségládát, hogy az ne essen le? (4Mózes 4:15, 19, 20; 2Sámuel 6:6, 7).

10. Melyik makedón várost nevezték el a görög napistenről? (Cselekedetek 17:1).

11. Melyik bibliai kifejezés jelez keleti irányt? (Jelenések 16:12).

12. Hány évig uralkodott Dávid Izrael királyaként?

13. Hol pihent Jézus, amikor a szamáriai asszonnyal beszélgetett? (János 4:6).

14. Miért nagyon fontos, hogy ’kerüljük az üres beszédeket, melyek sértik azt, ami szent’? (2Timóteus 2:16).

15. Hogy hívták Noé három fiát? (1Mózes 10:1).

16. A tizenegy vitéz gádita közül, akik „csatlakoztak Dávidhoz” a pusztában, kétségkívül melyikről mondták, hogy ’fölér ezerrel’? (1Krónika 12:9–15, Újfordítású revideált Biblia [12:8–14]).

17. Milyen szavakkal fejezte ki Jézus a megértését, amikor a tanítványai, cserbenhagyva őt, elaludtak az elárultatásának éjszakáján? (Márk 14:38).

18. Melyik izraelita király leszármazottja volt Jézus? (Róma 1:3).

19. Melyik négy nőt említik külön, akik elmentek Jézus sírjához, hogy fűszerekkel megkenjék a testét? (Márk 16:1; Lukács 24:10).

 Válaszok a „Tudod-e?” kérdéseire

1. „A testi kívánságok”

2. Hatalma „örökkévaló”, és senki sem akadályozhatja meg szándéka véghezvitelében

3. Azért, mert a templom udvarát arra használták, hogy lerövidítsék útjukat, amikor a város más részeibe igyekeztek

4. Hogy fogadjon el tőle 2000 lovat, és meglátják, tud-e rájuk lovasokat adni

5. „A ti igen szavatok jelentsen csak igent, a nemetek nemet”

6. Meg kellett ölni

7. Tízet

8. Súlyosan megsebesült a filiszteusok nyilaitól, és beledőlve a kardjába, megölte magát

9. Isten azt parancsolta, hogy a szövetségládát semmilyen körülmények között se érintse meg illetéktelen személy

10. Apollóniát

11. „Napkeletről”

12. 40

13. Jákob forrásánál

14. „Mert egyre messzebbre mennek majd az istentelenségben”

15. Sém, Khám és Jáfet

16. Ézerről

17. „A szellem persze buzgó, de a hústest gyenge”

18. Dávidé

19. Mária Magdalénát, Salómét, Johannát és Máriát, a Jakab anyját