Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Drámai életmentés

Drámai életmentés

 Drámai életmentés

Az Ébredjetek! BENINI tudósítójától

„HÁROM férfi annak köszönheti az életét, hogy Jehova Tanúi megmentették őket!” Ez a hír futótűzként terjedt 2000. április 19-én, szerdán a Calavi nevű városban, mely Nyugat-Afrikában, Beninben található. Ki az a három férfi, és hogyan mentették meg Jehova Tanúi az életüket?

Reggel fél hét körül Philippe Elegbe és Roger Kounougbe munkához készülődött Jehova Tanúi kongresszusi telkén, mely a Watch Tower Society benini fiókhivatalának a közelében van. Aznap estére százakat vártak oda Jézus Krisztus halálának az emlékünnepére. * Hirtelen fülsiketítő csattanás hasított a békés reggel nyugalmába. Philippe és Roger azonnal rájött, hogy baleset történt a főúton.

Néhány pillanat múlva egy férfi kiáltozását hallották: „Három inasom a cementeszsákok alatt rekedt!” Philippe és Roger az útra rohantak. Ott egy húsztonnás kamiont láttak, mely az oldalára borult. Több tucat, cementtel töltött zsák esett le a teherautóról.

Josué Didolanvi, aki szintén a kongresszusi telken dolgozik, már a helyszínen volt, és egy férfit húzott ki a vezetőfülke és a cementeszsákok közül. A vezető, aki kivonszolta magát a vezetőfülkéből, sokkos állapotban volt. Mégis összeszedte az erejét, és felkiáltott: „Még ketten vannak a cementeszsákok alatt!” Néhány bámészkodó kezdte eltávolítani a zsákokat, de a rettenetes hőség miatt hamarosan feladták. A cementet épp most hozták a gyártó kemencéjéből!

A mentés

Philippe, Roger és Josué keményen igyekeztek eltávolítani a cementeszsákhalmot, egyszerre egy zsákot emelve le. Kezükbe fájdalom nyilallt a forróságot árasztó, 50 kilogrammos zsákok emelgetésétől. A helyzetet még súlyosbította, hogy a cement kiömlött a felhasadt zsákokból, felhólyagosítva az ujjukat, és nehézzé téve a lélegzést. „Égett a kezem, s főleg az ujjaim — mondta Josué később. — De folyton arra gondoltam, hogy lehet még esélyünk rá, hogy megmentsük azokat, akik a zsákok alatt vannak.”

Miután a három férfi csaknem negyven zsákot eltávolított, megpillantott egy gyékényfonatot. Nagy meglepetésükre ez alatt a gyékényfonat alatt találták a két férfit. Életben voltak! Amikor a baleset történt, ezek a férfiak a teherautó hátuljában aludtak a gyékényfonaton, mellyel a cementeszsákokat betakarták. Amikor leestek a teherautóról, a gyékényfonat rájuk esett, megvédve őket a rájuk zúduló cementeszsákokból áradó, perzselő hőségtől.

A mentés közben és után nagy csődület kerekedett. Mindenki csodálkozott, hogyan tudott Philippe, Roger és Josué egy kéttonnás kupacot ilyen gyorsan és ennyire rossz körülmények között átpakolni egyik helyről a másikra. Az is nagy hatást gyakorolt ezekre a személyekre, hogy ez a három férfi milyen messzire elment abban, hogy ismeretlen embereknek segítsen. Úgy tűnt, hogy Calaviban hamarosan mindenki tudott hőstettükről.

[Lábjegyzet]

^ 4. bek. Jézus parancsának engedelmeskedve, Jehova Tanúi évenként megtartják ezt a szent megemlékezést (Lukács 22:19).

[Kép a 31. oldalon]

Roger a mentés után, kezében a gyékényfonattal