Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A gyermeknemzés tesz valakit férfivá?

A gyermeknemzés tesz valakit férfivá?

 Fiatalok kérdezik:

A gyermeknemzés tesz valakit férfivá?

„Ismerek jó néhány [srácot], aki ezt hangoztatja: »Van egy lányom, aki itt él, és egy fiam, aki ott«, s ahogyan ezt mondja, abból az tükröződik, hogy őt ez az egész hidegen hagyja” (Harold).

ÉVENTE úgy egymillió tizenéves lány esik teherbe az Egyesült Államokban. Az ilyen anyák gyermekeinek nagy többsége házasságon kívül születik. Ezen tizenéves anyák közül négyből egynek két éven belül megszületik a második gyermeke. Az Atlantic Monthly című folyóirat ezt írja: „Ha folytatódik a jelenlegi irányzat, a napjainkban születő gyermekeknek kevesebb mint a fele fog megszakítás nélkül a saját édesanyjával és édesapjával élni gyermekkorában. Az amerikai gyermekek túlnyomó részét több éven át egyedül fogja nevelni az édesanyja.”

Bár az Egyesült Államokban sokkal magasabb a tizenéves terhességeknek az aránya, mint más fejlett országokban, a házasságon kívüli gyermekszülésekből adódó gond az egész világra kiterjed. Néhány európai országban, például Angliában és Franciaországban az effajta gyermekszülések aránya megegyezik az Egyesült Államokéval. Néhány afrikai és dél-amerikai országban a tizenéves lányok gyermekszülési aránya csaknem kétszerese az Egyesült Államokénak. Mi mozdítja elő ezt a mára már járványos méreteket öltő jelenséget?

Ami a háttérben van

A kialakult helyzet nagymértékben a korunkat jellemző „nehéz idők” erkölcsi hanyatlását tükrözi (2Timótheus 3:1–5). Az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt a válások aránya. Ma már nem szokatlan, ha valaki homoszexuális, vagy ha az életvitele valamiben eltér a többiekétől. A fiatalokra össztüzet zúdít a hírközlő eszközök propagandája — a magával ragadó zene és videoklippek, szenzációhajhász újságcikkek és hirdetések, tévéműsorok és mozifilmek, melyek mind-mind magasztalják a futó kalandokat. Az, hogy könnyű abortuszhoz és születésszabályozáshoz folyamodni, szintén hozzájárul ahhoz a fiatalok között uralkodó nézethez, hogy a szexnek nincsenek következményei. Egy nőtlen apa ezt mondja: „Szexet akarok felelősség nélkül.” „A szex szórakozás és játék” — mondja egy másik.

Az effajta szemlélet különösen elterjedt lehet a szegény fiatalok között. Elijah Anderson kutató számos belvárosi fiatallal készített interjút, majd megjegyezte: „Sok fiúnak a szex a helyi közösségben elért rang fontos szimbóluma, a  szexuális hódítás pedig a dicsőségé.” Egy nőtlen apa azt mondta az Ébredjetek!-nek, hogy a szexuális hódítást széles körben „a kandalló fölé felakasztható trófeának tekintik”. Mire vezethető vissza ez az érzéketlen szemléletmód? Anderson elmagyarázza, hogy sok esetben egy belvárosi fiatal életében a legfontosabb személyek „az egykorú társaiból álló csoportjának a tagjai. Ők fektetik le a viselkedését meghatározó irányelveket, és fontos számára, hogy alkalmazkodjon is azokhoz az irányelvekhez.”

Anderson megjegyzi, hogy sok fiatal férfinak a szexuális hódítás nem több, mint játék, „eszköz, amivel bolondot csinálhat másokból, különösen a fiatal nőkből”. Majd hozzáteszi, hogy „a játék abból áll, hogy a fiú teljes mértékben bemutatja önmagát: a ruháját, ápoltságát, külsejét, táncművészetét és társalgási képességét”. Számos fiatal fiú elég ügyes ahhoz, hogy megnyerje ezt a „játékot”. De Anderson szerint, „amikor a lány teherbe esik, a fiú hajlamos lehet rá, hogy visszavonulót fújjon” (Robert Lerman és Theodora Ooms: Young Unwed Fathers​—Changing Roles and Emerging Policies).

Isten nézőpontja

De vajon a gyermeknemzés tényleg férfivá tesz valakit? A szex csupán játék? A Teremtőnk, Jehova Isten szerint nem. Szavában, a Bibliában Isten egyértelművé teszi, hogy a szexualitásnak magasztos célja van. Miután a Biblia beszél az első férfi és nő megteremtéséről, ezt mondja: „megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet” (1Mózes 1:27, 28). Istennek sohasem állt szándékában, hogy a gyermekeket elhagyja az édesapjuk. A házasság tartós kötelékével fűzte össze az első férfit és nőt (1Mózes 2:24). Az volt tehát az akarata, hogy minden gyermeknek legyen édesanyja, és édesapja is.

Nemsokára azonban a férfiak kezdtek több nőt feleségül venni (1Mózes 4:19). Az 1Mózes 6:2 elmondja, hogy még néhány angyal is ’látta, hogy szépek az emberek leányai’. Miután emberi testet öltöttek, ezek az angyalok kapzsin „vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala” (kiemelés tőlünk). A Noé idejében bekövetkező Özönvíz arra kényszerítette ezeket a démonokat, hogy visszatérjenek a szellembirodalomba. A Bibliából azonban kiderül, hogy most csak a föld közelségében tevékenykedhetnek (Jelenések 12:9–12). Emiatt Sátán és démonai erőteljes hatással vannak az emberekre napjainkban (Efézus 2:2). Néhány fiatal férfi akaratlanul is megadja magát az effajta gonosz hatásnak, amikor olyan gyermekeket nemz, akiknek a megszületésére nem vágytak, és akiket nem fognak szeretni.

Jó okkal mondja hát a Szentírás: „azt akarja az Isten, hogy megszenteltek legyetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól; hogy mindegyikőtök tudja, hogyan legyen urává a maga edényének megszenteltségben és tisztességben, nem mohó nemi vágyakozásban, mint amilyennel azok a nemzetek is vannak, amelyek nem ismerik az Istent; hogy senki ne menjen el odáig, hogy ártson, és senki ne sértse meg testvére jogait ebben a dologban, mert Jehova olyasvalaki, aki büntetést mér ki mindezekért” (1Thessalonika 4:3–6NW).

’Tartózkodni a paráznaságtól’? Sok fiatal férfi talán gúnyosan legyint erre az elképzelésre. Elvégre is még fiatal, s buzog benne a vágy! De nem szabad elfelejteni, hogy a paráznasággal ’ártani lehet, és megsérteni mások jogait’. Vajon nem ártalmas a lányra nézve, ha magára hagyják egy gyerekkel, és nincs férje, aki támogatná? És mi a helyzet a nemi úton terjedő betegségekkel, amelyekkel megfertőződhet, például a nemi szervek herpeszével, szifilisszel, gonorrhoeával vagy AIDS-szel? Igaz, néha el lehet kerülni az effajta következményeket. De a házasság előtti nemi élet még így is megsérti a lánynak az ahhoz való jogát, hogy megőrizze a jó hírnevét, és szűzként menjen férjhez. Tehát ésszerű és érettségre vall, ha tartózkodunk a paráznaságtól. Igaz, önuralomra és eltökéltségre van szükség ahhoz, hogy valaki ’urává legyen a maga edényének’, és tartózkodjon a házasság előtti nemi élettől. De az Ésaiás 48:17, 18 (Újfordítású revideált Biblia) elmondja, hogy Isten a  törvénye által ’arra tanít minket, ami a javunkra válik’.

„Legyetek férfiak”

Hogyan bizonyíthatja akkor egy fiatalember magáról, hogy igazi férfi? Bizonyára nem úgy, hogy törvénytelen gyermekeket nemz. A Biblia erre figyelmeztet: „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Korinthus 16:13, 14).

Figyeld meg: az, hogy valaki férfiként viselkedik, magában foglalja, hogy elővigyázatos, erősen áll a hitben, bátor és szeretetteljes. Természetesen ezek az alapelvek férfiakra és nőkre egyformán érvényesek. Ám ha ilyen szellemi tulajdonságokat fejlesztesz ki, az emberek jó okkal tisztelik és csodálják majd benned az igazi férfit! Vegyél példát a valaha élt legnagyobb emberről — Jézus Krisztusról. Gondolj csak férfias és bátor viselkedésére, amikor szembe kellett néznie a kínzással, sőt a halállal. De hogyan viselkedett Jézus a más nembeli személyekkel?

Jézusnak minden bizonyára volt lehetősége arra, hogy nők társaságában legyen. Számos nő követte őt, s néhányan „a vagyonukból szolgálának néki” és az apostolainak (Lukács 8:3). Különösen közel került Lázár két testvéréhez. Sőt a Biblia azt mondja, hogy „szereti vala pedig Jézus Márthát és annak nőtestvérét” (János 11:5). Vajon Jézus arra használta intelligenciáját, vonzerejét vagy megnyerő külsejét — amivel mint tökéletes ember kétségtelenül meg volt áldva —, hogy erkölcstelenségre csábítsa ezeket a nőket? Épp ellenkezőleg. A Biblia kijelenti, hogy Jézus „bűnt nem cselekedett” (1Péter 2:22). Még akkor sem viselkedett illetlenül, amikor egy széles körben bűnösként ismert nő, aki talán egy prostituált volt, „sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg” (Lukács 7:37, 38). Jézus még csak nem is gondolt arra, hogy kihasználja ezt a kiszolgáltatott nőt! Kimutatta, hogy képes uralkodni az érzései fölött — s ez az, amitől valaki igazi férfi lesz. Nem szexuális eszközökként bánt a nőkkel, hanem mint olyan egyénekkel, akik érdemesek a szeretetre és a tiszteletre.

Ha fiatal keresztény férfi vagy, akkor Krisztus — nem pedig néhány egykorú társad — példájának a követése megkímél majd attól, hogy ’árts valakinek, és megsértsd a jogait’. Megvéd attól a szomorú tragédiától is, hogy egy törvénytelen gyermeket nemzzél. Igaz, mások talán gúnyolni fognak, ha tartózkodsz a paráznaságtól. De hosszú távon Isten helyeslése jobban javadra válik majd, mint társaid ideig-óráig tartó elismerése (Példabeszédek 27:11).

Mi a helyzet azonban akkor, ha egy fiatal erkölcstelen életet élt a múltban, de már felhagyott ezzel az életvitelével, és igazán megbánást tanúsított? Ha így van, a bűnbánó Dávid királyhoz hasonlóan, aki szintén helytelen szexuális viselkedésbe keveredett, biztos lehet Isten megbocsátásában (2Sámuel 11:2–5; 12:13; Zsoltárok 51:3, 4). De ha egy lány házasságon kívül teherbe esett, a fiatal férfinak még mindig meg kell hoznia néhány súlyos döntést. Elvegye a lányt feleségül? Tartozik valamiféle felelősséggel a gyermekéért? Egy jövőbeni cikk ezekkel a kérdésekkel foglalkozik majd.

[Képek a 15. oldalon]

Sok fiatal tévesen azt hiszi, hogy a szexnek nincsenek következményei