Sokan mondják magukat vallásosnak, mégis nehezen értik, mit jelent a „hit”. Mi valójában a hit, és miért fontos?

Mi a hit?

MIT MONDANAK NÉMELYEK?

Sokan úgy gondolják, hogy a hívő emberek bizonyítékok nélkül egyszerűen csak elfogadják a vallási tantételeket. Tegyük fel, hogy egy vallásos ember ezt mondja: „Hiszek Istenben.” Ha megkérdezik tőle, hogy miért, talán így válaszol: „Azért, mert így neveltek.” „Azért, mert mindig is ezt tanították nekem.” Úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek a szemében alig van különbség a hit és a hiszékenység között.

MIT MOND A BIBLIA?

„A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása” (Héberek 11:1). Ahhoz, hogy valaki biztosíték alapján várhasson valamit, a biztosítéknak szilárd alapokon kell nyugodnia. Az eredeti nyelven az a szó, melyet „a biztosítékon alapuló várás” kifejezéssel adnak vissza, többet jelent egy erős érzésnél vagy vágynál. A hit tehát azt jelenti, hogy valaki bizonyítékot szerez valami felől, hogy meggyőződhessen az igaz voltáról.

„[Isten] láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma és istensége” (Róma 1:20)

Miért fontos szert tennünk hitre?

MIT MOND A BIBLIA?

„Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt” (Héberek 11:6).

Ahogy már említettük, sokan egyszerűen azért hisznek Istenben, mert erre tanították őket. Azt mondják, így nevelkedtek. Ám Isten azt szeretné, ha az imádói szilárdan meggyőződnének arról, hogy ő létezik és szereti őket. Ezért is hangsúlyozza a Biblia, mennyire fontos erőfeszítéseket tennünk annak érdekében, hogy többet megtudjunk Istenről, mert csak így ismerhetjük meg igazán.

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8)

 Hogyan tehetünk szert hitre?

MIT MOND A BIBLIA?

„A hit a hallottakat követi” – olvasható a Bibliában (Róma 10:17). Ahhoz, hogy higgyünk Istenben, először is meg kell „hallanunk”, mit tanít róla a Biblia (2Timóteusz 3:16). A Bibliát tanulmányozva megbízható válaszokat kapunk olyan fontos kérdésekre, mint például: Ki Isten? Milyen bizonyítékok szólnak a létezése mellett? Tényleg törődik velem? Mit fog tenni Isten a jövőben?

Isten létezésének a bizonyítékai mindenütt fellelhetők körülöttünk

Jehova Tanúi szívesen tanulmányozzák veled a Bibliát. A jw.org honlapunkon ez olvasható: „Örömmel tanítunk másokat a Bibliából, de senkit sem kényszerítünk arra, hogy a vallásunk tagjává váljon. Mi csak elmondjuk, hogy mit tanít a Biblia, és tiszteletben tartjuk, hogy mindenkinek joga van eldönteni, miben hisz.”

Végül is a hitednek bizonyítékokon kell alapulnia, vagyis mindazon, amit a Biblia olvasása során megvizsgálsz, és igaznak találsz. Ezzel a módszerrel azoknak az első századi embereknek a példáját követed, akik „a legnagyobb készséggel fogadták a szót, naponta gondosan vizsgálva az Írásokat, hogy úgy vannak-e ezek a dolgok” (Cselekedetek 17:11).

„Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (János 17:3)