DR. JÜ FAN kutató matematikusként kezdte a karrierjét a Pekinghez közeli Kínai Atomenergiai Kutatóintézetben. Akkor ateista volt, és az evolúció elméletét fogadta el. De ma meg van győződve róla, hogy az élet tervezés eredménye és Istentől származik. Az Ébredjetek! a hitéről kérdezte.

Mondana pár szót a gyerekkoráról?

1959-ben Fucsouban, Csiangszhi tartományban születtem, Kínában. Nyolcéves voltam, amikor tombolt a kulturális forradalom az országban. Édesapám építőmérnökként dolgozott. Hosszú időn át évente csak egyszer jött haza hozzánk, mivel egy távoli, elszigetelt helyen kellett vasutat építenie. Ez idő alatt az édesanyámmal egy általános iskolában laktunk, ahol tanított. 1970-ben Liufangba költöztünk, egy nagyon szegény területre a Lincsüan körzetben.

Vallásosak voltak a szülei?

Apámat nem érdekelte sem a vallás, sem a politika. Anyám pedig buddhista nézeteket vallott. Nekem azt tanították az iskolában, hogy az élet természetes folyamatok által jött létre, és én elhittem, amit mondtak.

Miért kezdett el foglalkozni a matematikával?

Érdekelt a matematika, mert mindig logikai érvekkel magyarázta meg a tényeket. Nem sokkal azután mentem egyetemre, hogy a forradalom vezetője, Mao Ce-tung meghalt 1976-ban. Mesterdiplomát szereztem matematikából. Az első munkám során atomreaktorok tervezéséhez szükséges matematikai kutatást kellett végeznem.

Milyen benyomása volt először a Bibliáról?

1987-ben az Egyesült Államokba utaztam, hogy a Texas A&M Egyetemen doktoráljak. Tudtam, hogy Amerikában sokan hisznek Istenben és olvassák a Bibliát. Azt is hallottam, hogy a Bibliában sok gyakorlatias alapigazság van, ezért arra jutottam, hogy bele kellene olvasnom.

Minden logikusnak tűnt a Bibliában. De néhány részt  nehezen értettem, ezért abbahagytam az olvasását.

Miért döntött úgy, hogy újra kézbe veszi a Bibliát?

Számomra új volt a Teremtő gondolata, ezért elhatároztam, hogy én magam fogok kutatást végezni a témában

1990-ben két Jehova Tanúja kopogtatott be hozzám, és megmutatták, hogy milyen szép jövőt ígér a Biblia az embereknek. Megszervezték, hogy egy házaspár eljöjjön hozzám, és segítsen nekem megérteni a Szentírást. A feleségem is ateista volt, és fizikát tanított egy kínai középiskolában. Később ő is csatlakozott hozzánk. Megtudtuk, hogy mit tanít a Biblia az élet eredetéről. Számomra új volt a Teremtő gondolata, ezért elhatároztam, hogy én magam fogok kutatást végezni a témában.

És milyen következtetésre jutott?

Matematikusként nem volt idegen számomra kiszámolni bizonyos események valószínűségét. Azt is megtanultam, hogy ahhoz, hogy az élet létrejöjjön, egyes fehérjéknek már létezniük kellett. Ezért megpróbáltam kiszámolni, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy egy irányítatlan folyamat eredményeként felépüljön egy fehérje. A fehérjék a legkomplexebb ismert molekulák, melyekből több ezer típus található az élő sejtekben, és rendkívül különleges módon kapcsolódnak egymáshoz. Sokakhoz hasonlóan rájöttem, hogy a fehérjék véletlenszerű formációja annyira valószínűtlen, hogy lényegében lehetetlen. Egyetlen evolúciót alátámasztó érvvel sem találkoztam, mely megmagyarázta volna, hogyan képesek ezek az elképesztően bonyolult molekulák létrehozni saját magukat – nem beszélve az élő szervezetek kialakulásáról, melyeknek fő alkotórészei a fehérjék. Tisztán kirajzolódott előttem, hogy a tények egy Teremtőre utalnak.

Mi győzte meg arról, hogy a Biblia Istentől származik?

Jehova Tanúi segítségével megtudtam, hogy rengeteg bibliai prófécia már beteljesedett. Az is nagy hatással volt rám, hogy a Biblia alapelvei még ma is hasznosak. Azon gondolkoztam, hogyan lehetséges, hogy a több ezer évvel ezelőtt élt bibliaírók szavai még ma is a javunkra vannak. Szép fokozatosan felismertem, hogy a Biblia tényleg Isten Szava.

Miért biztos abban, hogy létezik egy Teremtő?

Ha megfigyelem a természetet, nem tudom kizárni egy Teremtő létezését. Jelenleg szoftverfejlesztőként dolgozom, és gyakran elképeszt, hogy az emberi agy mennyire túlszárnyalja a számítógépes programokat. Például bámulatos az agy beszédfelismerő képessége. A legtöbben könnyen megértjük a beszédet, még az olyan dolgok sem zavarnak be, mint a nevetés, köhögés, dadogás, akcentus, visszhang, háttérzajok, vagy ha befejezetlen mondatokat hallunk, illetve ha a telefon torzítja a hangot. Ez elsőre talán jelentéktelen részletnek tűnhet, de a szoftverfejlesztők más véleményen vannak. A legjobb beszédfelismerő szoftverek is elbújhatnak az emberi agy teljesítménye mellett.

Az agy meg tud különböztetni érzéseket, akcentusokat, és egy hang jellegzetességei alapján fel tudja ismerni a beszélőt. Erre a legbonyolultabb szoftverek sem képesek. A szoftverfejlesztők kutatják, hogyan lehetne leutánozni az agy beszédfelismerő képességét. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a kutatásaik során tulajdonképpen Isten keze művét tanulmányozzák.