„Azt akarom, hogy békében legyetek, és ne érjen csapás benneteket. Jövőt és reménységet akarok adni nektek” (Jeremiás 29:11)

 „A REMÉNY ÉLTETI AZ EMBERT” – szokták mondani. Egy könyv azt írja, hogy a remény „a legjobb ellenszere a kilátástalanságnak, az elszigeteltség érzésének és a félelemnek” (Hope in the Age of Anxiety).

A Biblia is elismeri, hogy szükségünk van reményre. Viszont arra int, hogy ne legyenek alaptalan reményeink. „Ne bízzatok a fejedelmekben, egyetlen emberben sem, hiszen nem tudnak megmenteni” – írja a Zsoltárok 146:3. Bölcsen tesszük, ha az emberi erőfeszítések helyett inkább a Teremtőben bízunk, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy teljesítse az ígéreteit. De mit ígért nekünk? Például a következőket.

VÉGET ÉR A GONOSZSÁG, AZ IGAZSÁGOS EMBEREK ÖRÖKKÉ BÉKÉBEN ÉLHETNEK: „Egy kis idő még, és nem lesznek többé gonoszok. . . Ám a szelídek öröklik a földet, és örömmel tölti el őket, hogy határtalan békében élhetnek” – írja a Zsoltárok 37:10, 11. A 29. vers pedig hozzáteszi, hogy az igazságosak örökké élnek majd a földön.

NEM LESZ TÖBBÉ HÁBORÚ: „[Jehova] véget vet a háborúknak szerte a földön. Íjat tör szét, dárdát zúz össze, harci szekereket éget el” (Zsoltárok 46:8, 9).

NEM LESZ BETEGSÉG, SZENVEDÉS, HALÁL: „Isten sátora az emberekkel van. . . És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jelenések 21:3, 4).

BŐVEN LESZ ÉLELEM MINDENKINEK: „Bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetején is túlcsordul” (Zsoltárok 72:16).

AZ EGÉSZ FÖLD FELETT EGY IGAZSÁGOS KORMÁNYZAT FOG URALKODNI, MELYNEK KIRÁLYA KRISZTUS: „[Jézus Krisztus] uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják. Uralma örökké tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg” (Dániel 7:14).

Miért lehetünk biztosak abban, hogy ezek az ígéretek megvalósulnak? Mert amikor Jézus a földön élt, bebizonyította, hogy jó király lesz. Meggyógyította a betegeket, enni adott a szegényeknek, és még halottakat is feltámasztott. De ami még fontosabb, olyan alapelveket tanított, melyek segítenek abban, hogy az emberek örökké békében és egységben tudjanak élni egymással. Jézus a jövőről is sok mindent feltárt, például beszélt arról, mi fogja jellemezni a jelenlegi világ utolsó napjait.

VIHAR A CSEND ELŐTT

Jézus nem azt jövendölte, hogy az utolsó napokban béke és biztonság lesz, hanem pont az ellenkezőjét. Részletesen elmondta, hogy mi fogja jelezni a világrendszer befejezését. Beszélt például nemzetközi háborúkról, élelmiszerhiányokról, járványokról és nagy földrengésekről (Máté 24:3, 7; Lukács 21:10, 11; Jelenések 6:3–8). Még ezt is hozzátette: „a törvénytelenség növekedése miatt a legtöbb emberben kihűl majd a szeretet” (Máté 24:12).

A szeretet hiánya sokféleképp megmutatkozik, amiről egy másik bibliaíró jövendölt. A 2Timóteusz 3:1–5-ben arról olvashatunk, hogy „az utolsó napokban” az emberek énközpontúak lesznek, a pénzt és az élvezeteket fogják hajszolni. Gőgösek és erőszakosak lesznek. A családokban kihűl a szeretet, a gyerekek nem fognak engedelmeskedni a szüleiknek, és általános lesz a vallásos képmutatás.

Ezek a viharos állapotok azt mutatják, hogy ez a világ az utolsó napjait éli. Azt is megerősítik, hogy Krisztus királyságának uralma hamarosan békét hoz a földre. Jézus a következőről beszélt az utolsó napokkal kapcsolatos próféciájában: „a királyságról szóló jó hírt hirdetni fogják az egész lakott földön, hogy minden nemzet halljon róla, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14).

A jó hír figyelmezteti a helytelenül cselekvőket, és reményt ad az igazságosaknak, megerősíti bennük, hogy a megígért áldások hamarosan megvalósulnak. Szeretnél többet megtudni ezekről? Kérjük, nézd meg a folyóirat hátoldalát.