Az izraeliták feddhetetlensége komoly próba alá kerül, mielőtt átkelnek a Jordánon. Némelyek engednek a kísértésnek és helytelenséget követnek el, mert barátságot kötnek a közelben élő moábitákkal. A gondolkodásuk és a tetteik intő például szolgálnak nekünk.