Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Bemutatófilmek a bibliai könyvekhez

Filmes ismertetők a bibliai könyvekről.

Ezsdrás könyvének áttekintése

Jehova megtartja az ígéretét, így a népe kiszabadul a babiloni fogságból, és helyreáll az igaz imádat Jeruzsálemben.

Nehémiás könyvének áttekintése

Nehémiás könyvéből értékes tanulságokat vonhat le minden igaz imádó.

Eszter könyvének áttekintése

Eszter napjainak drámai eseményei megerősítik az abba vetett hitünket, hogy Jehova Isten ma is képes kiszabadítani népét a próbákból.

Jób könyvének áttekintése

Mindenkinek próba alá kerül a hite, aki szereti Jehovát. Jób könyve megerősít minket abban, hogy képesek vagyunk hűségesek maradni Istenhez, és támogatni az uralmát.

A Zsoltárok könyvének áttekintése

A Zsoltárok könyve megerősíti, hogy Jehova a legfőbb Úr, megvigasztalja azokat, akik szeretik őt, és megmutatja, hogyan fog megváltozni a világ Isten királysága által.

A Példabeszédek könyvének áttekintése

A Példabeszédek könyvében az élet minden területére kapunk útmutatást Istentől, az üzleti ügyektől kezdve a családi életig.

A Prédikátor könyvének áttekintése

Salamon király összefoglalta, mi az, ami igazán számít az életben, és rámutatott sok olyasmire, amire Isten szerint nem bölcs törekedni.

Az Énekek énekének áttekintése

Vajon miért utal a Biblia úgy Sulamit és a pásztorfiú megingathatatlan szerelmére, mint „Jah lángjára”?

Ézsaiás könyvének áttekintése

Ézsaiás könyve tele van megbízható próféciákkal, amelyek megerősítik a bizalmunkat abban, hogy Jehova mindig állja a szavát, és hogy megmenti a népét.

Jeremiás könyvének áttekintése

Jeremiás a nehézségek ellenére is hűségesen teljesítette a prófétai feladatát. Mit tanulhatnak a példájából a keresztények?

A Siralmak könyvének áttekintése

A Siralmak könyvében Jeremiás próféta kifejezi a Jeruzsálem pusztulása miatti bánatát, és rámutat, hogy Isten irgalmaz azoknak, akik megbánják a bűneiket.

Ezékiel könyvének áttekintése

Ezékiel alázatosan és bátran ellátott minden feladatot, melyet Istentől kapott, még ha nem is volt könnyű. A példája rendkívül értékes a számunkra.

Dániel könyvének áttekintése

Dániel és a társai minden körülmények között ragaszkodtak Jehovához. A példájuk és a megbízható próféciák a javunkra válnak nekünk, akik a vég idején élünk.

Hóseás könyvének áttekintése

Hóseás próféciájából megtanulhatjuk, hogy Jehova irgalmasan bánik a bűnbánó vétkesekkel, és hogy hogyan kell őt imádnunk.

Jóel könyvének áttekintése

Jóel próféta Jehova közelgő napjáról jövendölt, és elmondta, hogyan lehet azt túlélni. A próféciájának ma még nagyobb jelentősége van.

Ámós könyvének áttekintése

Jehova ezt az alázatos férfit egy fontos munkára használta fel. Mit tanulhatunk Ámós példájából?

Abdiás könyvének áttekintése

Ez a Héber iratok legrövidebb könyve. A benne lévő prófécia reményt ad, és egy ígéretet tartalmaz, mely szerint Jehova uralkodási joga igazolva lesz.

Jónás könyvének áttekintése

A próféta elfogadta a fegyelmezést, ellátta a feladatát, és megtanult egy fontos leckét Isten odaadó szeretetéről és irgalmáról. A története neked is tetszeni fog.

Mikeás könyvének áttekintése

Ez az ihletett prófécia megerősítheti a bizalmunkat abban, hogy Jehova csak olyasmit kér tőlünk, ami észszerű és a javunkra válik.

Máté evangéliumának áttekintése

Filmes ismertető az első evangéliumról a négy közül.

Márk evangéliumának áttekintése

Márk evangéliuma a legrövidebb a négy evangélium közül. Bepillantást enged abba, hogy milyen uralkodó lesz Jézus Isten királyságában.

Lukács evangéliumának áttekintése

Milyen részleteket jegyzett fel Lukács, amelyeket a másik három evangéliumíró nem?

János evangéliumának áttekintése

János beszámolója megmutatja, hogy mennyire szereti Jézus az embereket, hogy milyen példát mutatott az alázatban, és hogy valóban ő a Messiás, vagyis Isten királyságának a jövőbeli királya.