Máté 24:1–51

 • KRISZTUS JELENLÉTÉNEK A JELE (1–51.)

  • Háborúk, élelmiszerhiányok, földrengések (7.)

  • A jó hírt hirdetni kell (14.)

  • Nagy nyomorúság (21–22.)

  • Az Emberfiának jele (30.)

  • A fügefa (32–34.)

  • Mint Noé napjaiban (37–39.)

  • Kitartóan virrasszatok! (42–44.)

  • A hű rabszolga; ha a rabszolga gonosz (45–51.)

24  Amikor Jézus kifelé tartott a templomból, a tanítványai odamentek hozzá, hogy megmutassák neki a templom épületeit.  Erre ő ezt mondta nekik: „Látjátok mindezeket? Higgyétek el, hogy semmiképpen nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.”+  Amikor az Olajfák hegyén ült, a tanítványok külön odamentek hozzá, és így szóltak: „Mondd meg nekünk, hogy mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele a jelenlétednek*+ és a világrendszer* befejezésének?”+  Jézus pedig így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, nehogy bárki is félrevezessen titeket,+  mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok a Krisztus«, és sokakat félrevezetnek.+  Háborúk zaját fogjátok hallani, és háborúkról kaptok híreket, de ne ijedjetek meg, mert ezeknek meg kell lenniük. Ez azonban még nem a vég.+  Mert nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen,+ és lesznek élelmiszerhiányok+ meg földrengések egyik hely után a másikon.+  Mindez a gyötrő fájások kezdete.  Akkor majd üldöznek+ és megölnek benneteket,+ és a nevem miatt minden nemzet gyűlölni fog titeket.+ 10  Továbbá akkor majd sokan feladják a hitüket*, elárulják és gyűlölni fogják egymást. 11  Sok hamis próféta lesz, és sokakat félrevezetnek,+ 12  és a törvénytelenség növekedése miatt a legtöbb emberben kihűl majd a szeretet. 13  De aki mindvégig kitart, az megmenekül.+ 14  És a királyságról szóló jó hírt hirdetni fogják az egész lakott földön, hogy minden nemzet halljon róla,*+ és akkor jön el a vég. 15  Mikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta beszélt, szent helyen áll+ (az olvasónak tisztánlátásra van szüksége, hogy ezt megértse), 16  akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe.+ 17  Aki a háztetőn van, ne menjen le a házba, hogy kihozza onnan a holmiját, 18  és aki a szántóföldön van, ne térjen vissza, hogy felkapja a felsőruháját. 19  Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak azokban a napokban! 20  Kitartóan imádkozzatok, hogy ne télen kelljen menekülnötök, és ne is sabbatnapon, 21  mert akkor nagy nyomorúság+ lesz, olyan, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, nem, és nem is lesz többé.+ 22  Bizony, ha Isten nem rövidítené meg azokat a napokat, senki* sem menekülne meg, de a választottak miatt megrövidíti azokat a napokat.+ 23  Akkor ha valaki azt mondja nektek: »Nézzétek! Itt a Krisztus!«,+ vagy: »Amott van!«, ne higgyétek el.+ 24  Mert hamis krisztusok és hamis próféták+ jönnek, és nagy jeleket meg csodákat tesznek, hogy ha lehet, félrevezessék még a választottakat is.+ 25  Előre figyelmeztettelek titeket. 26  Ha tehát azt mondják nektek, hogy »a pusztában van«, ne menjetek ki, vagy hogy »a belső szobában van«, ne higgyétek el.+ 27  Az Emberfiának a jelenléte* a villámláshoz hasonlítható, mely kelettől nyugatig mindenhol látható az égbolton.+ 28  Ahol a tetem, oda gyűlnek a sasok.+ 29  Mindjárt azoknak a napoknak a nyomorúsága után a nap elsötétül,+ a hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az égben lévő erők megrázkódnak.+ 30  Akkor megjelenik az Emberfiának jele az égen, és a föld minden nemzete* verni fogja magát bánatában,+ és látni fogja az Emberfiát+ eljönni az ég felhőin, hatalommal és nagy dicsőséggel.+ 31  És elküldi az angyalait nagy trombitaszóval, azok pedig összegyűjtik a választottait a négy égtáj* felől, az ég egyik végétől a másik végéig.+ 32  Értsétek meg ezt a szemléltetést a fügefáról: mihelyt fiatal ága rügyezni kezd, és leveleket hajt, tudjátok, hogy közel a nyár.+ 33  Hasonlóképpen, amikor látjátok mindezeket, teljesen biztosak lehettek benne, hogy ő* közel van, az ajtónál áll.+ 34  Higgyétek el, hogy semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem történnek. 35  Az ég és a föld elmúlik, de az én szavaim semmiképpen nem múlnak el.+ 36  Senki sem tudja, melyik az a nap, és melyik az az óra,+ sem az ég angyalai, sem a Fiú, csak az Atya.+ 37  Mert amilyenek Noé napjai voltak,+ olyan lesz az Emberfiának a jelenléte* is.+ 38  Mert amilyenek az özönvíz előtti napok voltak – az emberek ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába,+ 39  és semmit nem vettek észre, míg el nem jött az özönvíz, és el nem söpörte mindnyájukat+ –, olyan lesz az Emberfiának a jelenléte is. 40  Akkor két férfi lesz a szántóföldön: az egyiket elviszik, a másikat otthagyják. 41  Két asszony őröl majd kézimalommal: az egyiket elviszik, a másikat otthagyják.+ 42  Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok.+ 43  De gondoljatok bele, ha a házigazda tudta volna, melyik őrszolgálat idején* jön a tolvaj,+ ébren maradt volna, és nem engedte volna, hogy betörjenek a házába.+ 44  Emiatt ti is legyetek készen,+ mert olyan órában jön el az Emberfia, amelyben nem gondolnátok. 45  Ki valójában a hű és értelmes* rabszolga, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik az eledelüket a kellő időben?+ 46  Boldog ez a rabszolga, ha az ura ilyen munkában találja őt, amikor eljön!+ 47  Biztosak lehettek benne, hogy mindene fölé kinevezi. 48  De ha a rabszolga gonosz, és ezt mondja valamikor is magában: »Késik az én uram«,+ 49  és verni kezdi a rabszolgatársait, és eszik, iszik a megrögzött részegesekkel, 50  akkor olyan napon jön meg annak a rabszolgának az ura, amelyen nem várja, és olyan órában, amelyet nem tud,+ 51  és megbünteti őt a legnagyobb szigorral, és arra a helyre dobja, ahol a képmutatók vannak. Ott majd sír, és csikorgatja a fogát.+

Lábjegyzetek

Vagy: „kor”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „elbotlanak”.
Szó szerint: „tanúságul minden nemzetnek”.
Szó szerint: „egyetlen test”.
Szó szerint: „törzse”.
Szó szerint: „szél”.
Vagyis az Emberfia.
Vagy: „az éjszaka melyik időszakában”.
Vagy: „bölcs”.