Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 13:1–58

ÁTTEKINTÉS

 • SZEMLÉLTETÉSEK A KIRÁLYSÁGRÓL (1–52.)

  • A magvető (1–9.)

  • Miért használt Jézus szemléltetéseket? (10–17.)

  • A magvetőről szóló szemléltetés magyarázata (18–23.)

  • A búza és a gyom (24–30.)

  • A mustármag és a kovász (31–33.)

  • A szemléltetések használatával prófécia teljesedik (34–35.)

  • A búzáról és a gyomról szóló szemléltetés magyarázata (36–43.)

  • Az elrejtett kincs és a drága gyöngy (44–46.)

  • A vonóháló (47–50.)

  • Új és régi kincsek (51–52.)

 • Jézust nem tisztelik a hazájában (53–58.)

13  Azon a napon Jézus kiment a házból, és leült a tengernél.  Olyan nagy tömeg gyűlt össze hozzá, hogy beszállt egy csónakba, leült, az egész sokaság pedig a parton állt.+  Ekkor sok mindent mondott el nekik szemléltetésekben,+ így szólva: „Egy magvető kiment vetni.+  És amint vetett, némelyik mag az út szélére esett, majd jöttek a madarak, és felették azokat.+  Más magok sziklás talajba hullottak, ahol nem volt sok föld, és azonnal kihajtottak, mert nem volt mély a föld.+  De amikor felkelt a nap, megperzselődtek és elszáradtak, mivel nem volt gyökerük.  Más magok a tövisbokrok közé estek. A tövisbokrok megnőttek, és megfojtották őket.+  Más magok pedig a jó földbe estek, és termést kezdtek hozni: az egyik 100-szorost, a másik 60-szorost, és volt, amelyik 30-szorost.+  Akinek van füle, hallja!+ 10  Odamentek hát hozzá a tanítványok, és ezt kérdezték tőle: „Miért szemléltetésekben szólsz hozzájuk?”+ 11  Ezt felelte: „Nektek Isten megengedte, hogy megértsétek az egek királyságának szent titkait+, de nekik nem. 12  Mert akinek van, annak még többet adnak, és bőven lesz neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.+ 13  Azért szólok hozzájuk szemléltetésekben, mert néznek, de hiába néznek, és hallanak, de hiába hallanak, és az értelmét sem fogják fel.+ 14  És beteljesedik rajtuk Ézsaiás próféciája, amely így szól: »Hallotok majd, de semmiképpen nem fogjátok fel az értelmét, és néztek majd, de semmiképpen nem láttok.+ 15  Mert érzéketlenné vált ennek a népnek a szíve. A fülükkel hallottak ugyan, de nem figyeltek, a szemüket pedig behunyták. Azért tettek így, nehogy valaha is lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, és felfogják az értelmét a szívükkel, és megtérjenek, és meggyógyítsam őket.«+ 16  Ti azonban boldogok vagytok, mert a szemetek lát és a fületek hall.+ 17  Higgyétek el, hogy sok próféta és igazságos ember szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta,+ és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. 18  Figyeljetek hát a magvetőről szóló szemléltetésre.+ 19  Ha hallja valaki a királyság szavát, de nem fogja fel az értelmét, eljön a gonosz+, és elragadja azt, amit a szívébe vetettek. Ez az a mag, amelyik az út szélére esett.+ 20  A sziklás talajba hullott mag az, aki hallja a szót, és rögtön örömmel fogadja.+ 21  De mivel nincsen gyökere, csak egy ideig marad meg, és miután nyomorúság vagy üldözés támad a szó miatt, rögtön elbotlik. 22  A tövisbokrok közé hullott mag az, aki hallja a szót, de ennek a világrendszernek* az aggodalmai+ és a gazdagság megtévesztő hatalma megfojtja a szót, és az nem hoz termést.+ 23  A jó földbe vetett mag az, aki hallja a szót, és felfogja az értelmét, és hoz is termést: az egyik 100-szorost, a másik 60-szorost, és van, amelyik 30-szorost.+ 24  Egy másik szemléltetést is mondott nekik: „Az egek királysága ahhoz az emberhez hasonlítható, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. 25  Míg az emberek aludtak, jött az ellensége, gyomot vetett a búza közé, és elment. 26  Amikor a vetés kihajtott, és termést hozott, a gyom is láthatóvá vált. 27  Ekkor előálltak a ház urának a rabszolgái, és ezt kérdezték tőle: »Uram, hát nem jó mag volt, amit a szántóföldedbe vetettél? Honnan van akkor benne gyom?« 28  Ő ezt mondta nekik: »Az ellenségem művelte ezt.«+ A rabszolgák így szóltak hozzá: »Akarod, hogy kimenjünk, és összeszedjük?« 29  Ezt mondta: »Nem, nehogy véletlenül a gyom összeszedése közben kiszaggassátok a búzát is. 30  Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratási időszakban megmondom az aratóknak, hogy előbb szedjék össze a gyomot, és kössék csomókba elégetésre, aztán menjenek, gyűjtsék be a búzát a raktáramba.+«” 31  Egy másik szemléltetést is mondott nekik: „Az egek királysága olyan, mint a mustármag, amelyet fogott egy ember, és elvetett a szántóföldjébe.+ 32  Ez a legapróbb minden mag közül, de amikor megnő, a legnagyobb a zöldségfélék között. Fa lesz belőle, és az ég madarai jönnek, és letelepednek az ágai között.” 33  Még egy másik szemléltetést is mondott nekik: „Az egek királysága olyan, mint a kovász, amelyet fogott egy asszony, összekevert három nagy mérték liszttel, és aztán az egész tészta megkelt.”+ 34  Jézus mindezeket szemléltetésekben mondta a sokaságnak. Szemléltetés nélkül nem is beszélt nekik,+ 35  hogy beteljesedjen, amit Isten a próféta által mondott: „Szemléltetésekkel fogok beszélni, olyan dolgokat fogok hirdetni, amelyek rejtve vannak a megalapítás* óta.”+ 36  Miután elküldte a sokaságot, bement a házba. A tanítványai pedig odamentek hozzá, és ezt mondták: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld gyomjáról szóló szemléltetést.” 37  Ezt válaszolta: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. 38  A szántóföld a világ.+ A jó mag a királyság fiai, a gyom viszont a gonosznak a fiai,+ 39  és az ellenség, aki elvetette a gyomot, az Ördög. Az aratás egy világrendszer* befejezése, az aratók pedig angyalok. 40  Amiképpen tehát a gyomot összeszedik és elégetik, úgy lesz a világrendszer* befejezésekor.+ 41  Az Emberfia elküldi az angyalait, és összeszedik a királyságából mindazt, ami mások botlását okozza, és azokat, akik törvénytelenséget tesznek, 42  és a tüzes kemencébe dobják őket.+ Ott majd sírnak, és csikorgatják a fogukat. 43  Abban az időben az igazságosak olyan tündöklően fognak fényleni Atyjuk királyságában, mint a nap.+ Akinek van füle, hallja! 44  Az egek királysága olyan, mint a mezőn elrejtett kincs, amelyet egy ember megtalált és elrejtett. Örömében aztán elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a mezőt.+ 45  Továbbá az egek királysága olyan, mint egy utazó kereskedő, aki drága gyöngyöket keres. 46  Miután talált egyetlen nagyon értékes gyöngyöt, elment, azonnal eladta mindenét, és megvette azt.+ 47  Ezenkívül az egek királysága olyan, mint egy vonóháló, amelyet leeresztettek a tengerbe, és amely mindenfajta halat összegyűjtött. 48  Amikor megtelt, kihúzták a partra, leültek, és a jókat+ edényekbe gyűjtötték, a hasznavehetetleneket+ pedig eldobták. 49  Így lesz ez a világrendszer* befejezésekor. Az angyalok kimennek, és elkülönítik a gonoszokat az igazságosaktól, 50  majd bedobják őket a tüzes kemencébe. Ott majd sírnak, és csikorgatják a fogukat. 51  Megértettétek mindezeket?” Azok ezt mondták neki: „Igen.” 52  Ekkor így szólt hozzájuk: „Ugyanígy minden tanító, akit az egek királyságáról tanítanak, olyan, mint egy ember, egy házigazda, aki újat és régit hoz elő a kincsestárából.” 53  Jézus pedig, amikor befejezte ezeket a szemléltetéseket, elment onnan. 54  Miután hazatért,+ tanítani kezdte az embereket a zsinagógájukban, azok pedig ámultak, és ezt mondták: „Hogy lehet, hogy ez az ember ilyen bölcs, és hogy ilyen hatalmas tetteket hajt végre?+ 55  Nem az ács fia ez?+ Az anyját nem Máriának hívják, és a testvéreit Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak?+ 56  És a húgai nem mind itt laknak velünk? Akkor hogyan képes ez az ember minderre?”+ 57  És megbotránkoztak miatta.+ Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Egy prófétát mindenhol tisztelnek, kivéve a hazájában és a saját családjában*.”+ 58  Nem is vitt ott véghez sok hatalmas cselekedetet a hitetlenségük miatt.

Lábjegyzetek

Vagy: „kornak”. Lásd: Szójegyzék.
Esetleg: „a világ megalapítása”.
Vagy: „kor”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „kor”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „kor”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „házában”.