Ruth 3:1–18

3  Naomi, az anyósa ekkor így szólt hozzá: „Lányom, nem kellene otthont* keresnem neked,+ hogy jól menjen a sorod?  Hát nem rokonunk Boáz?+ Az ő szolgálólányaival dolgoztál együtt. Ma este árpát tisztít* a szérűn.  Fürödj meg, dörzsöld be magad illatos olajjal, öltözz fel*, és menj le a szérűre. De ne vegyen észre, míg be nem fejezte az evést és az ivást.  Amikor lefekszik, figyeld meg, hova fekszik. Aztán menj, hajtsd föl a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja, mit tegyél.”  Ő pedig így felelt neki: „Mindazt, amit mondasz, megteszem.”  Lement tehát a szérűre, és mindent úgy tett, ahogy az anyósa mondta neki.  Időközben Boáz evett, ivott, és vidám volt. Aztán elment, hogy lefeküdjön a gabonahalom szélénél. Ruth pedig odalopódzott, felemelte lábánál a takarót, és odafeküdt.  Éjfélkor a férfi felriadt. Előrehajolt, és látta, hogy egy nő fekszik a lábánál.  Így szólt: „Ki vagy te?” Erre ő így felelt: „Ruth vagyok, a te szolgád. Terítsd rám a ruhádat*, hiszen kiváltónk vagy.+ 10  Boáz erre így szólt: „Áldjon meg téged Jehova, lányom! Most még jobban kimutattad a szeretetedet*, mint korábban,+ hiszen nem mentél a fiatal férfiak után, sem szegény, sem gazdag után. 11  Ne félj hát, lányom! Mindent, amit mondasz, megteszek érted,+ hiszen a városban* mindenki tudja, hogy nagyszerű asszony vagy. 12  Igaz ugyan, hogy én kiváltó vagyok,+ de van másik kiváltó is, aki közelebbi rokon, mint én+. 13  Maradj itt ma éjjel, és ha reggel az a rokon kivált téged, ám legyen, váltson ki+. De ha nem akarja ezt megtenni, akkor én magam váltalak ki. Olyan biztos ez, mint hogy Jehova él! Feküdj hát itt hajnalig.” 14  Így Ruth a lábánál feküdt hajnalig, és felkelt, amikor még nem volt annyira világos, hogy az emberek felismerhetnék őt. Majd Boáz ezt mondta: „Meg ne tudják, hogy egy asszony kijött a szérűre!” 15  És hozzátette: „Hozd a köntöst, ami rajtad van, és tartsd ide.” Odatartotta hát, Boáz pedig kimért hat mérték* árpát, és felsegítette Ruthra, azután a férfi bement a városba. 16  Ruth elment az anyósához, és az ezt kérdezte: „Hogy sikerült,* lányom?” Majd Ruth elmesélte, hogy mit tett érte a férfi. 17  Ezt is mondta: „Ezt a hat mérték árpát adta nekem, mondván: »Ne menj üres kézzel az anyósodhoz.«” 18  Naomi erre így felelt: „Maradj itt, lányom, míg meg nem tudod, hogyan alakul a helyzet. Mert ez a férfi addig nem nyugszik, míg el nem intézi az ügyet, még ma.”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „nyugvóhelyet”.
Vagy: „szór a levegőbe”.
Vagy: „vedd fel a felsőruhádat”.
Vagy: „ruhád szélét”.
Vagy: „odaadó szeretetedet”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „népem kapujában”.
Valószínűleg 6 szea vagy kb. 44 l. Lásd: B14-es függ.
Szó szerint: „ki vagy”.

Jegyzetek

Multimédia