Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Ezékiel Istentől jövő látomásokat lát Babilonban (1–3.)

  • Látomás Jehova égi szekeréről (4–28.)

   • Vihar, felhő és tűz (4.)

   • Négy élő teremtmény (5–14.)

   • Négy kerék (15–21.)

   • Jéghez hasonlóan szikrázó mennyezet (22–24.)

   • Jehova trónja (25–28.)

 • 2.

  • Ezékiel prófétai megbízatást kap (1–10.)

   • „Akár meghallgatnak, akár nem” (5.)

   • Gyászdalokat tartalmazó tekercset mutatnak Ezékielnek (9–10.)

 • 3.

  • Ezékiel megeszi az Istentől kapott tekercset (1–15.)

  • Ezékiel őrállóként szolgál (16–27.)

   • A hanyagság miatt felelősek lehetünk mások haláláért (18–21.)

 • 4.

  • Jeruzsálem ostromának bemutatása (1–17.)

   • Ezékielnek 390 napig és 40 napig kell hordoznia a vétket (4–7.)

 • 5.

  • Jeruzsálem elestének a bemutatása (1–17.)

   • A próféta három részre osztja a leborotvált szőrzetét (1–4.)

   • Jeruzsálem rosszabb, mint a nemzetek (7–9.)

   • Jehova háromféleképpen bánik a lázadókkal (12.)

 • 6.

  • Kijelentés Izrael hegyei ellen (1–14.)

   • Az undorító bálványokat megalázzák (4–6.)

   • „Megtudjátok, hogy én vagyok Jehova” (7.)

 • 7.

  • Eljött a vég (1–27.)

   • Páratlan veszedelem (5.)

   • A pénzt az utcákra dobják (19.)

   • A templomot megszentségtelenítik (22.)

 • 8.

  • Ezékielt látomásban elviszik Jeruzsálembe (1–4.)

  • Utálatosságokat lát a templomban (5–18.)

   • Asszonyok Tammúz istent siratják (14.)

   • Férfiak a napot imádják (16.)

 • 9.

  • Hat ítélet-végrehajtó és a tintatartós férfi (1–11.)

   • Az ítélet-végrehajtás a szentélynél kezdődik (6.)

 • 10.

  • Izzó szenet kell kivenni a kerekek közül (1–8.)

  • Leírás a kerubokról és a kerekekről (9–17.)

  • Isten dicsősége elhagyja a templomot (18–22.)

 • 11.

  • Ítélet a gonosz fejedelmek fölött (1–13.)

   • A város egy üsthöz hasonló (3–12.)

  • Helyreállításról szóló ígéret (14–21.)

   • „Új szellemet helyezek beléjük” (19.)

  • Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet (22–23.)

  • Ezékiel visszatér látomásban Káldeába (24–25.)

 • 12.

  • A száműzetés megjövendölése jelképes tettekkel (1–20.)

   • A száműzetésre összekészített csomag (1–7.)

   • A fejedelem sötétben fog elmenni (8–16.)

   • Az aggodalom kenyere, a borzadás vize (17–20.)

  • Egy megtévesztő mondás hamisnak bizonyul (21–28.)

   • „Egyetlen kijelentésem sem késik el” (28.)

 • 13.

  • Kijelentés a hamis próféták ellen (1–16.)

  • Kijelentés a hamis prófétanők ellen (17–23.)

 • 14.

  • A bálványimádók elítélése (1–11.)

  • A Jeruzsálem elleni ítélet elkerülhetetlen (12–23.)

   • Az igazságos Noé, Dániel és Jób (14., 20.)

 • 15.

  • Jeruzsálem, a haszontalan szőlőtő (1–8.)

 • 16.

  • Isten szeretete Jeruzsálem iránt (1–63.)

   • Isten rátalál Jeruzsálemre, mint egy magára hagyott gyermekre (1–7.)

   • Isten felékesíti őt, és házassági szövetségre lép vele (8–14.)

   • Jeruzsálem hűtlenné válik (15–34.)

   • Büntetést kap a házasságtöréséért (35–43.)

   • Összehasonlítják Szamáriával és Szodomával (44–58.)

   • Isten nem feledkezik meg szövetségéről (59–63.)

 • 17.

  • Rejtvény a két sasról és a szőlőtőről (1–21.)

  • Egy gyönge hajtásból fenséges cédrus lesz (22–24.)

 • 18.

  • Mindenki a saját bűneiért felel (1–32.)

   • „Amely lélek vétkezik, az hal meg” (4.)

   • „A fiú nem fog felelni az apja vétkéért” (19–20.)

   • Isten nem talál örömet a gonoszok halálában (23.)

   • A megbánás életet jelent (27–28.)

 • 19.

  • Gyászdal Izrael fejedelmeiről (1–14.)

 • 20.

  • Izrael lázadásának története (1–32.)

  • Az Izrael helyreállításáról szóló ígéret (33–44.)

  • Prófécia a déli vidék ellen (45–49.)

 • 21.

  • Isten kardját kivonják az ítéletre (1–17.)

  • Babilon királya megtámadja Jeruzsálemet (18–24.)

  • Izrael gonosz fejedelme el lesz távolítva (25–27.)

   • „Rakd le a koronát!” (26.)

   • „Mígnem eljön az, akié a törvényes jog” (27.)

  • Kard az ammoniták ellen (28–32.)

 • 22.

  • Jeruzsálem, a vérontó város (1–16.)

  • Izrael olyan, mint az értéktelen salak (17–22.)

  • Izrael népét és vezetőit elítélik (23–31.)

 • 23.

  • Két hűtlen lánytestvér (1–49.)

   • Oholá Asszíriával szajhálkodik (5–10.)

   • Oholibá Babilonnal és Egyiptommal szajhálkodik (11–35.)

   • A két lánytestvér büntetése (36–49.)

 • 24.

  • Jeruzsálem olyan, mint egy rozsdás üst (1–14.)

  • Ezékiel feleségének a halála előjel (15–27.)

 • 25.

 • 26.

  • Prófécia Tírusz ellen (1–21.)

   • „Vonóhálók szárítóhelye lesz” (5., 14.)

   • A köveket és a port a vízbe vetik (12.)

 • 27.

  • Gyászdal Tírusz süllyedő hajója felett (1–36.)

 • 28.

  • Prófécia Tírusz királya ellen (1–10.)

  • Gyászdal Tírusz királya felett (11–19.)

   • „Édenben, Isten kertjében voltál” (13.)

   • A felkent, oltalmazó kerub (14.)

   • Igazságtalanságot kezdett gyakorolni (15.)

  • Prófécia Szidón ellen (20–24.)

  • Izrael helyre lesz állítva (25–26.)

 • 29.

  • Prófécia a fáraó ellen (1–16.)

  • Babilon jutalomként megkapja Egyiptomot (17–21.)

 • 30.

  • Prófécia Egyiptom ellen (1–19.)

   • Jövendölés Nabukodonozor támadásáról (10.)

  • A fáraó hatalmát megdöntik (20–26.)

 • 31.

  • Egyiptomnak, a fenséges cédrusnak a bukása (1–18.)

 • 32.

  • Gyászdal a fáraó és Egyiptom felett (1–16.)

  • Egyiptomot a körülmetéletlenek közé temetik (17–32.)

 • 33.

  • Az őrálló feladatai (1–20.)

  • Hír Jeruzsálem elestéről (21–22.)

  • Üzenet a lerombolt Jeruzsálem lakosainak (23–29.)

  • Az emberek nem cselekszenek az üzenet szerint (30–33.)

   • Ezékiel olyan nekik, „mint valami szerelmes dal” (32.)

   • „Próféta volt közöttük” (33.)

 • 34.

  • Prófécia Izrael pásztorai ellen (1–10.)

  • Jehova törődik a juhaival (11–31.)

   • A szolgám, Dávid „legeltetni fogja őket” (23.)

   • Békeszövetség (25.)

 • 35.

  • Prófécia Szeir hegyvidéke ellen (1–15.)

 • 36.

  • Prófécia Izrael hegyvidékéről (1–15.)

  • Izrael helyreállítása (16–38.)

   • „Meg fogom szentelni nagy nevemet” (23.)

   • „Mint az Éden kertje” (35.)

 • 37.

  • Látomás a száraz csontokkal teli völgyről (1–14.)

  • A két bot összeillesztése (15–28.)

   • Egyetlen király fog uralkodni egyetlen nemzet felett (22.)

   • Örök időkre szóló békeszövetség (26.)

 • 38.

  • Góg megtámadja Izraelt (1–16.)

  • Jehova haragra gyúl Góg ellen (17–23.)

   • A nemzetek „megtudják, hogy én vagyok Jehova” (23.)

 • 39.

  • Gógnak és hordáinak az elpusztítása (1–10.)

  • Temetés a Hamon-Góg völgyében (11–20.)

  • Isten visszaviszi Izraelt (21–29.)

   • Isten kitölti a szellemét Izraelre (29.)

 • 40.

  • Ezékielt látomásban elviszik Izraelbe (1–2.)

  • Ezékiel látomásban egy templomot lát (3–4.)

  • Az udvarok és a kapuk (5–47.)

   • A külső keleti kapu (6–16.)

   • A külső udvar; a többi kapu (17–26.)

   • A belső udvar és a kapuk (27–37.)

   • Helyiségek a templomi szolgálathoz (38–46.)

   • Az oltár (47.)

  • A templom előcsarnoka (48–49.)

 • 41.

  • A templom szentélye (1–4.)

  • A fal és az oldalhelyiségek (5–11.)

  • A nyugati oldalon levő épület (12.)

  • Az épületek megmérése (13–15a)

  • A szentély belseje (15b–26.)

 • 42.

  • Étkezőépületek (1–14.)

  • A templom négy oldalának megmérése (15–20.)

 • 43.

  • Jehova dicsősége betölti a templomot (1–12.)

  • Az oltár (13–27.)

 • 44.

  • A keleti kapu zárva marad (1–3.)

  • Idegenekkel kapcsolatos rendelkezések (4–9.)

  • Lévitákkal és papokkal kapcsolatos rendelkezések (10–31.)

 • 45.

  • A szent adomány és a város (1–6.)

  • A fejedelemnek jutó rész (7–8.)

  • A fejedelmeknek becsületesnek kell lenniük (9–12.)

  • A nép adományai és a fejedelemé (13–25.)

 • 46.

  • Bizonyos alkalmakhoz kötött áldozatok (1–15.)

  • A fejedelem birtokának öröklése (16–18.)

  • Az áldozatok főzésére kialakított helyek (19–24.)

 • 47.

  • Egy folyó ered a templomból (1–12.)

   • A víz fokozatosan mélyül (2–5.)

   • A Holt-tenger vize meggyógyul (8–10.)

   • Az ingoványai nem gyógyulnak meg (11.)

   • A fák táplálékot adnak és gyógyítanak (12.)

  • Az ország határai (13–23.)

 • 48.

  • Az ország felosztása (1–29.)

  • A város 12 kapuja (30–35.)

   • „A város neve: Jehova van ott” (35.)