Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Teofilusz megszólítása (1–5.)

  • Tanúskodás a föld legtávolabbi részéig (6–8.)

  • Jézus felmegy az égbe (9–11.)

  • Bizonyos tanítványok ugyanabból a célból összegyűlnek (12–14.)

  • Mátyást választják ki Júdás helyére (15–26.)

 • 2.

  • A szent szellem kiárad pünkösdkor (1–13.)

  • Péter beszéde (14–36.)

  • Péter beszéde szíven találja a sokaságot (37–41.)

   • 3000-en megkeresztelkednek (41.)

  • A keresztény közösség (42–47.)

 • 3.

  • Péter meggyógyít egy sánta koldust (1–10.)

  • Péter beszéde Salamon oszlopcsarnokában (11–26.)

   • Minden helyre lesz állítva (21.)

   • Egy Mózeshez hasonló próféta (22.)

 • 4.

  • Pétert és Jánost letartóztatják (1–4.)

   • A hívő férfiak száma 5000-re emelkedik (4.)

  • Kihallgatás a szanhedrin előtt (5–22.)

   • „Nem hagyhatunk fel azzal, hogy beszéljünk” (20.)

  • Bátorságért mondott ima (23–31.)

  • A tanítványok megosztják egymással a javaikat (32–37.)

 • 5.

  • Anániás és Szafira (1–11.)

  • Az apostolok sok jelet mutatnak be (12–16.)

  • Börtönbe kerülnek, majd egy angyal szabadon engedi őket (17–21a)

  • Újra a szanhedrin elé viszik őket (21b–32.)

   • „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek” (29.)

  • Gamáliel tanácsa (33–40.)

  • A jó hír hirdetése házról házra (41–42.)

 • 6.

  • Kiválasztanak hét férfit egy feladatra (1–7.)

  • Istvánt azzal vádolják, hogy Mózest és Istent gyalázza (8–15.)

 • 7.

  • István beszéde a szanhedrin előtt (1–53.)

   • A patriarchák kora (2–16.)

   • Mózes a nép vezetője; Izrael bálványimádása (17–43.)

   • Isten nem lakik ember alkotta templomokban (44–50.)

  • István megkövezése (54–60.)

 • 8.

  • Saul üldözi a keresztényeket (1–3.)

  • Fülöp gyümölcsöző szolgálata Szamáriában (4–13.)

  • Pétert és Jánost Szamáriába küldik (14–17.)

  • Simon megpróbálja megvásárolni a szent szellemet (18–25.)

  • Az etióp eunuch (26–40.)

 • 9.

  • Saul a damaszkuszi úton (1–9.)

  • Anániást elküldik, hogy segítsen Saulnak (10–19a)

  • Saul Jézusról beszél Damaszkuszban (19b–25.)

  • Saul Jeruzsálembe látogat (26–31.)

  • Péter meggyógyítja Éneászt (32–35.)

  • A nagylelkű Dorkász feltámadása (36–43.)

 • 10.

  • Kornéliusz látomása (1–8.)

  • Péter látomása a megtisztított állatokról (9–16.)

  • Péter elmegy Kornéliuszhoz (17–33.)

  • Péter hirdeti a jó hírt a nem zsidóknak (34–43.)

   • „Isten nem részrehajló” (34–35.)

  • Nem zsidók is megkapják a szent szellemet, és megkeresztelkednek (44–48.)

 • 11.

  • Péter beszámolója az apostoloknak (1–18.)

  • Barnabás és Saul a szíriai Antiókiában (19–26.)

   • A tanítványokat először nevezik keresztényeknek (26.)

  • Agabusz megjövendöli, hogy éhínség lesz (27–30.)

 • 12.

  • Jakabot megölik; Péter börtönbe kerül (1–5.)

  • Péter csoda útján kiszabadul (6–19.)

  • Heródesre lesújt egy angyal (20–25.)

 • 13.

  • Barnabást és Sault elküldik misszionáriusként (1–3.)

  • Szolgálat Cipruson (4–12.)

  • Pál beszéde a pizidiai Antiókiában (13–41.)

  • A próféciában levő parancs alapján a nemzetekhez fordulnak (42–52.)

 • 14.

  • Növekedés és üldözés Ikóniumban (1–7.)

  • Lisztrában tévesen isteneknek tartják őket (8–18.)

  • Pál túléli a megkövezést (19–20.)

  • Gyülekezetek erősítése (21–23.)

  • Visszatérés a szíriai Antiókiába (24–28.)

 • 15.

  • Vita Antiókiában a körülmetélkedésről (1–2.)

  • Jeruzsálembe viszik az ügyet (3–5.)

  • A vének és az apostolok összegyűlnek (6–21.)

  • Levél a vezetőtestülettől (22–29.)

   • Tartózkodni kell a vértől (28–29.)

  • A gyülekezetek bátorítást nyernek a levélből (30–35.)

  • Pál és Barnabás útjai szétválnak (36–41.)

 • 16.

  • Pál kiválasztja Timóteuszt (1–5.)

  • Látomás a makedón férfiról (6–10.)

  • Lídia megtérése Filippiben (11–15.)

  • Pált és Silást bebörtönzik (16–24.)

  • A börtönőr és a háznépe megkeresztelkedik (25–34.)

  • Pál hivatalos bocsánatkérést követel (35–40.)

 • 17.

  • Pál és Silás Tesszalonikában (1–9.)

  • Pál és Silás Bereában (10–15.)

  • Pál Athénban (16–22a)

  • Pál beszéde az Areopáguszon (22b–34.)

 • 18.

  • Pál Korintuszban szolgál (1–17.)

  • Visszatérés a szíriai Antiókiába (18–22.)

  • Pál elmegy Galáciába és Frígiába (23.)

  • Az ékesszóló Apollós segítséget kap (24–28.)

 • 19.

  • Pál Efézusban; néhányan újból megkeresztelkednek (1–7.)

  • Pál tanítói munkája (8–10.)

  • Sikerek a démoni befolyás ellenére (11–20.)

  • Forrongás Efézusban (21–41.)

 • 20.

  • Pál Makedóniában és Görögországban (1–6.)

  • Eutikusz feltámasztása Troászban (7–12.)

  • Utazás Troászból Milétuszba (13–16.)

  • Pál találkozik az efézusi vénekkel (17–38.)

   • Tanítás házról házra (20.)

   • „Nagyobb boldogság adni” (35.)

 • 21.

  • Úton Jeruzsálembe (1–14.)

  • Megérkezés Jeruzsálembe (15–19.)

  • Pál követi a vének tanácsát (20–26.)

  • Felbolydulás a templomban; Pált letartóztatják (27–36.)

  • Pál engedélyt kap, hogy szóljon a sokasághoz (37–40.)

 • 22.

  • Pál védekezése a sokaság előtt (1–21.)

  • Pál él a római állampolgárságából fakadó jogaival (22–29.)

  • Összegyűlik a szanhedrin (30.)

 • 23.

  • Pál a szanhedrin előtt beszél (1–10.)

  • Pált megerősíti az Úr (11.)

  • Összeesküvés Pál megölésére (12–22.)

  • Pált Cezáreába viszik (23–35.)

 • 24.

  • Vádak Pál ellen (1–9.)

  • Pál védekezése Félix előtt (10–21.)

  • Pál ügyét két évre elnapolják (22–27.)

 • 25.

  • Pál tárgyalása Fesztusz előtt (1–12.)

   • „A császárhoz fellebbezek!” (11.)

  • Fesztusz egyeztet Agrippa királlyal (13–22.)

  • Pál Agrippa előtt (23–27.)

 • 26.

  • Pál védekezése Agrippa előtt (1–11.)

  • Pál elmondja, hogyan tért meg (12–23.)

  • Fesztusz és Agrippa reakciója (24–32.)

 • 27.

 • 28.

  • Érkezés Máltára (1–6.)

  • Pál meggyógyítja Publiusz apját (7–10.)

  • Úton Rómába (11–16.)

  • Pál beszél a zsidóknak Rómában (17–29.)

  • Pál két évig bátran prédikál (30–31.)