Márk 7:1–37

7  Köré gyűltek pedig a farizeusok, és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek.+  Látták, hogy némelyik tanítványa beszennyezett, vagyis mosdatlan* kézzel eszik.  (Ugyanis a farizeusok, akárcsak a többi zsidó, nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, mivel ragaszkodnak a régiek hagyományához,  és amikor megjönnek a piacról, nem esznek addig, amíg meg nem mosakszanak. Még sok egyéb hagyomány van, melyeket átvettek, és ragaszkodnak hozzájuk; ilyen például a poharak, kancsók és rézedények bemerítése.+)  Akkor ezek a farizeusok és írástudók megkérdezték Jézustól: „Miért nem tartják meg a tanítványaid a régiek hagyományát, és miért esznek beszennyezett kézzel?”+  Ő ezt mondta nekik: „Találóan prófétált rólatok Ézsaiás, ti képmutatók, ahogy meg van írva: »Ez a nép az ajkával ugyan tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem.+  Hiába imádnak engem, mert a tanításaikat emberek parancsolataira alapozzák.+«  Elhagyjátok Isten parancsolatát, és emberek hagyományához ragaszkodtok.+  Még ezt is mondta nekik: „Ügyesen figyelmen kívül hagyjátok Isten parancsolatát, hogy megtartsátok a saját hagyományotokat.+ 10  Mózes például azt mondta: »Tiszteld apádat és anyádat«,+ és: »Aki gyalázza* az apját vagy az anyját, annak meg kell halnia.«+ 11  De ti ezt mondjátok: »Helyénvaló, ha valaki azt mondja az apjának vagy anyjának: ’Bármim legyen is, amivel támogathatnálak, az korbán (vagyis Istennek odaszentelt ajándék)’«, 12  és így már nem hagyjátok, hogy valamit is tegyen az apjáért vagy anyjáért+. 13  Ezzel érvénytelenné teszitek Isten szavát a hagyományotok által,+ melyet továbbadtatok. És sok effélét tesztek.+ 14  Majd ismét magához szólította a sokaságot, és így szólt hozzájuk: „Figyeljetek rám mindannyian, és értsétek meg, miről van szó.+ 15  Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem tudja őt beszennyezni, hanem ami kijön az emberből, az szennyezi be az embert.+ 16  * —— 17  Mikor pedig a sokaságot elhagyva bement egy házba, a tanítványai kérdezgetni kezdték a szemléltetésről.+ 18  Erre ezt mondta nekik: „Ti sem értitek, mint ahogy ők sem? Hát nem tudjátok, hogy semmi olyan, ami kívülről megy be az emberbe, nem tudja beszennyezni, 19  mivel nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, onnan pedig az emésztőgödörbe?” Jézus ilyenformán minden ennivalót tisztának nyilvánított. 20  Továbbá ezt mondta: „Ami kijön az emberből, az szennyezi be az embert.+ 21  Mert belülről, az emberek szívéből+ jönnek az ártalmas okoskodások, szexuális erkölcstelenség,* lopás, gyilkosság, 22  házasságtörés, kapzsiság, gonosztettek, csalás, gátlástalan viselkedés,* irigység*, káromlás, gőg és esztelenség. 23  Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és beszennyezik az embert.” 24  Jézus elindult, majd Tírusz és Szidón tájékára ment.+ Ott bement egy házba, de nem akarta, hogy bárki is megtudja ezt. Ám nem tudott észrevétlen maradni. 25  Egy asszony, akinek a kislányában tisztátalan szellem volt, amint hallott róla, hogy ott van, eljött, és leborult a lába elé.+ 26  Az asszony görög volt, szíroföníciai nemzetiségű*. És egyre csak kérlelte, hogy űzze ki a démont a lányából. 27  De ő így szólt hozzá: „Előbb hadd lakjanak jól a gyermekek, mert nem helyes a gyermekek kenyerét elvenni, és a kiskutyáknak odadobni.”+ 28  Ám az asszony így felelt neki: „Igen, uram, de még a kiskutyák is esznek az asztal alatt a morzsákból, melyeket a kisgyermekek lehullatnak.” 29  Erre ő így szólt: „Mivel ezt mondtad, menj; a démon kiment a lányodból.”+ 30  Így hát az asszony hazament, és a kisgyermeket az ágyon fekve találta, a démon pedig már kiment belőle.+ 31  Mikor aztán Jézus visszatért Tírusz tájékáról, Szidónon át a Galileai-tengerhez ment, Dekapolisz vidékén* keresztül.+ 32  Itt odavittek hozzá egy nehezen beszélő siketet,+ és könyörögtek neki, hogy tegye rá a kezét. 33  Ő félrevonult vele, távolabb a sokaságtól. Aztán ujját a férfi fülébe tette, majd miután köpött+, megérintette annak nyelvét. 34  És feltekintve az égre, mélyet sóhajtott, aztán ezt mondta neki: „Effata!”, azaz „Nyílj meg!” 35  Erre a férfi füle megnyílt,+ nyelvének köteléke megoldódott, és rendesen kezdett beszélni. 36  Ekkor Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek;+ de minél inkább tiltotta nekik, annál inkább híresztelték+. 37  Módfelett ámultak,+ és ezt mondták: „Mindent jól cselekedett. Még a siketeket is hallóvá teszi, a némákat pedig beszélővé.+

Lábjegyzetek

Vagyis szertartásilag nem tiszta.
Vagy: „szidalmazza”.
Az eredeti szövegben itt a görög por·neiʹa szó többes számú alakja szerepel. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „szégyentelen viselkedés”. Gör.: a·szelʹgei·a. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „irigy szem”.
Vagy: „születésű”.
Vagy: „a tíz város vidékén”.

Jegyzetek

Multimédia