Márk 16:1–8

16  Mikor a sabbatnak+ vége lett, Mária Magdaléna, Mária,+ Jakabnak az anyja, és Salómé fűszereket vásároltak, hogy elmenjenek, és bekenjék a testét.+  A hét első napján jó korán elmentek a sírhoz*, amikor a nap már felkelt.+  Ezt mondogatták egymásnak: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától?”  De amikor feltekintettek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt.+  Amikor beléptek a sírba, jobboldalt egy fehér köntösbe öltözött fiatal férfit láttak ülni, és megdöbbentek.  Az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek!+ A názáreti Jézust keresitek, akit oszlopra feszítettek. Feltámadt,+ nincs itt. Nézzétek, ez az a hely, ahova fektették.+  De menjetek, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek: »Előttetek megy Galileába.+ Ott majd viszontlátjátok, ahogy megmondta nektek.«+  Amikor aztán kijöttek, a félelemtől remegve és az érzelmektől felkavarva elfutottak a sírtól. És senkinek sem mondtak semmit, mert féltek.*+

Lábjegyzetek

Vagy: „az emléksírhoz”.
Megbízható korai kéziratok szerint Márk evangéliuma a 8. versben található szavakkal zárul. Lásd: A3-as függ.

Jegyzetek

Multimédia