Jeremiás 5:1–31

5  Járjátok be Jeruzsálem utcáit. Nézzetek körül és figyeljetek. Keresgéljetek közterein,hátha találtok olyan embert, aki igazságosságot gyakorol,+aki hűségre törekszik. Ha igen, megbocsátok a városnak.   Még ha azt mondják is: „Olyan biztos ez, mint hogy Jehova él!”,akkor is csak hazugságra esküsznek.+   Ó, Jehova, hát nem a hűséget keresed?+ Megbüntetted őket, de nem volt rájuk hatással*. Irtottad őket, de nem akarták elfogadni a fegyelmezést.+ A kősziklánál is keményebbé tették szívüket*,+és nem akartak megtérni.+   De én ezt mondtam magamban: „Ők biztosan csak alacsony rangú emberek. Ostobán cselekednek, mert nem ismerik Jehova útját,Istenük ítéletét.   Elmegyek a főemberekhez, és beszélek velük,mert ők biztosan figyelembe vették Jehova útját,Istenük ítéletét.+ De mind széttörték az igát,és széttépték a kötelékeket.”   Ezért támad rájuk az oroszlán az erdőből,pusztítja őket a kietlen síkság farkasa,és leselkedik a leopárd a városaikban. Aki kimegy azokból, azt mind darabokra tépik,mert törvényszegéseik számosak,hűtlen tetteik megsokasodtak.+   Már hogy bocsáthatnám meg ezt neked? Fiaid elhagytak,és arra esküdnek, ami nem Isten.+ Jóltartottam őket,de ők folyton házasságtörést követtek el,és a prostituált házába sereglettek.   Olyanok, mint a felajzott, felgerjedt lovak. Mindegyik más férfi feleségére nyerít.+   „Hát ne kérjem számon mindezt? – ez Jehova kijelentése. – Vagy ne álljak bosszút* egy ilyen nemzeten?”+ 10  „Menjetek fel szőlőteraszaira, és pusztítsatok,de ne irtsátok ki teljesen!+ Távolítsátok el sarjadó hajtásait,mert nem tartoznak Jehovához. 11  Izrael népe és Júda népeegészen hűtlen lett hozzám – ez Jehova kijelentése.+ 12  Megtagadták Jehovát, és ezt mondogatják: »Semmit sem fog tenni.*+ Nem ér minket veszedelem,nem kell tartanunk a kardtól, sem éhségtől.«+ 13  A próféták üres szavakat fecsegnek,nincs meg bennük a szó*. Legyenek semmivé, mint a szavaik!” 14  Így hát ezt mondja Jehova, a seregek Istene: „Mivel ezt mondogatják,szavaimat tűzzé teszem a szádban,+és ezt a népet, mely olyan, mint a fa,megemészti a tűz.+ 15  „Távoli nemzetet hozok rátok, ó, Izrael+ – ez Jehova kijelentése. – Sokáig fennmaradó nemzet ez. Régóta fennálló nemzet,olyan, amelynek a nyelvét nem ismered,és nem érted, mit beszélnek.+ 16  Tegzük olyan, mint a nyitott sír. Mindnyájan harcosok. 17  Felemésztik aratásodat és kenyeredet,+megölik fiaidat és lányaidat. Megeszik nyájaidat és csordáidat,leeszik szőlődet és fügefádat. Karddal pusztítják el megerősített városaidat, amelyekben bízol.” 18  „De még azokban a napokban sem irtalak ki benneteket+ – ez Jehova kijelentése. – 19  És amikor azt kérdezik: »Miért tette velünk mindezt Jehova Istenünk?«, így válaszolj nekik: »Ahogy elhagytatok engem, hogy idegen istennek szolgáljatok országotokban, úgy fogtok idegeneknek szolgálni egy olyan földön, amely nem a tiétek.«+ 20  Mondjátok ezt el Jákob népének,és hirdessétek ki Júdában: 21  „Halld meg hát ezt, te ostoba és esztelen nép,*+akiknek szemük van, de nem látnak,+fülük van, de nem hallanak:+ 22  »Hát nem éreztek irántam mélységes tiszteletet*? – ez Jehova kijelentése. – Nem reszkettek a színem előtt? Én rendeltem a homokot a tenger határául,hosszú időkre szóló rendelkezésként, amelyet nem hághat át. Zúgnak a habjai, de nem diadalmaskodnak,háborognak, de nem törnek át rajta.+ 23  Ennek a népnek makacs és lázongó a szíve;elfordultak, és a maguk útját járják.+ 24  Nem mondják a szívükben: ’Mélységesen tiszteljük* Jehovát! Őt, aki esőt ad a kellő időben,őszi esőt és tavaszi esőt,aki az aratásra rendelt heteket biztosítja nekünk.+ 25  Vétkeitek miatt maradnak el ezek,és bűneitek fosztanak meg a jótól titeket.+ 26  Mert gonosz emberek vannak népem között. Leselkednek, mint a guggoló madarászok. Halálos csapdát állítanak. Embereket fognak el. 27  Mint a madarakkal teli kalitka,úgy vannak tele házaik csalással.+ Ezért lettek hatalmassá és gazdaggá. 28  Meghíztak, és sima lett a bőrük. Csak úgy árad belőlük a gonoszság. Nem képviselik az apátlanok peres ügyét,+hogy jól járjanak. Megtagadják az igazságszolgáltatást a szegényektől.+«” 29  „Hát ne kérjem számon mindezt? – ez Jehova kijelentése. – Vagy ne álljak bosszút* egy ilyen nemzeten? 30  Döbbenetessé vált a helyzet, borzalom, hogy mi van az országban: 31  a próféták hazugságot prófétálnak,+a papok meg elnyomják hatalmukkal a népet. És az én népem így szereti.+ De mit tesztek majd, ha eljön a vég?”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „nem lettek gyengék”.
Szó szerint: „arcukat”.
Vagy: „ne álljon bosszút a lelkem”.
Esetleg: „Nincsen ő.”
Vagyis Isten szava.
Szó szerint: „te ostoba nép, amelynek nincsen szíve”.
Szó szerint: „nem féltek engem”.
Szó szerint: „féljük”.
Vagy: „ne álljon bosszút a lelkem”.

Jegyzetek

Multimédia