Jeremiás 48:1–47

48  Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene Moábról+: „Jaj Nébónak+, mert elpusztították! Kirjátaimot+ megszégyenítették és elfoglalták. Megszégyenült a biztos menedék*, és összezúzták.+   Nem dicsérik már Moábot. Hesbonban+ kitervelték a bukását: »Gyerünk, irtsuk ki mint nemzetet!« Te is maradj csendben, ó, Madmen,mert kard jár a nyomodban.   Kiáltás hallatszik Horonaimból+,pusztítás és nagy összeomlás!   Összeomlott Moáb,kicsinyei kiáltanak.   Luhit emelkedőjén felfelé haladva egyre csak sírnak. Horonaimból lefelé jövet pedig fájdalmas sírást hallanak a katasztrófa miatt.+   Meneküljetek! Mentsétek az életeteket*! Legyetek olyanok, mint a borókafenyő a pusztában!   Mivel a kincseidben bízol, és abban, amit megvalósítasz,téged is elfoglalnak majd. Kámos+ száműzetésbe megya papjaival és a fejedelmeivel együtt.   Eljön a pusztító minden városra,és egyetlen város sem menekül meg.+ Elvész a völgy,megsemmisül a síkság*, ahogy Jehova megmondta.   Állítsatok fel útjelzőt Moábnak,mert amint romokba dől, elmenekül. Városai rettegést keltővé lesznek,és senki sem fog lakni bennük.+ 10  Átkozott, aki hanyagul végzi a Jehovától kapott feladatát! Átkozott, aki kíméli a vérontástól kardját! 11  A moábiták gondtalanul éltek fiatalságuktól fogva,mint a bor, mely a seprőn érlelődik. Nem öntötték át őket egyik edényből a másikba,és sosem mentek száműzetésbe. Azért maradt ugyanolyan az ízük,és az illatuk sem változott. 12  »Ezért jönnek napok – ez Jehova kijelentése –, amikor embereket küldök, hogy felborítsák őket. Felborítják őket, és kiürítik edényeiket, nagy korsóikat pedig darabokra zúzzák. 13  A moábiták szégyent vallanak Kámossal, ahogy Izrael népe is szégyent vallott Bétellel, amelyben bízott.+ 14  Hogy meritek azt mondani: ’Erős harcosok vagyunk, készen állunk a csatára!’+« 15  »Moábot elpusztították,betörtek városaiba.+ Válogatott fiataljait is lemészárolták«+ez a király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve.+ 16  Hamar eléri a moábitákat a szerencsétlenség,sebesen közeledik bukásuk.+ 17  Együttéreznek majd velük a körülöttük levők,mindazok, akik ismerik nevüket. Mondjátok nekik: »Jaj, de összetört az erős vessző, a szépséges pálca!« 18  Szállj le a dicsőségből,és ülj le szomjúságban*, ó, Dibonnak+ ott lakó lánya! Mert eljött ellened Moáb pusztítója,és romba dönti megerősített helyeidet.+ 19  Állj meg az út mentén, és figyelj, Aróer+ lakosa! Kérdezd meg a futásnak eredt férfitól és a menekülő nőtől: »Mi történt?« 20  Moáb megszégyenült, és rettegés szállt rá. Jajgass és kiálts! Hirdessétek ki Arnonnál+, hogy Moábot elpusztították! 21  Ítélet jött a sík vidékre*,+ Hólonra, Jahácra+ és Mefaátra+; 22  Dibonra+, Nébóra+ és Bét-Diblátaimra; 23  Kirjátaimra+, Bét-Gámulra és Bét-Meonra+; 24  Kerijótra+ és Bocrára; és Moáb földjének minden városára, távoliakra és közeliekre. 25  »Levágták Moáb szarvát*,eltörték a karját – ez Jehova kijelentése. – 26  Itassátok le,+ mert felmagasztalta magát Jehovával szemben.+ A saját hányásában fetreng Moáb,és gúny tárgya lett. 27  Hát nem volt gúny tárgya előtted Izrael?+ Talán tolvajok közé tartozott,hogy a fejedet kell csóválnod, és ellene kell beszélned? 28  Hagyjátok el a városokat, és éljetek a sziklaszirten, Moáb lakosai! Legyetek olyanok, mint a galamb, amely a szurdok oldalában fészkel.«” 29  „Hallottunk Moáb büszkeségéről – nagyon gőgös –,önteltségéről, büszkeségéről, gőgjéről és szívének felfuvalkodottságáról.”+ 30  „Ismerem dühöngését – ez Jehova kijelentése –,de amit mond, az csak üres beszéd. Nem fognak semmit sem elérni. 31  Ezért fogok jajgatni Moáb miatt,kiáltozni egész Moábért,és siránkozni Kir-Heresz+ emberei miatt. 32  Jobban siratlak, ó, Sibma+ szőlőtője,mint ahogy Jázert+ siratták. Viruló hajtásaid túlnyúltak a tengeren. Elértek a tengerig, Jázerig. Nyári gyümölcsödre és leszüretelt szőlődrerátört a pusztító.+ 33  Eltűnt az ujjongás, az öröm a gyümölcsösbőlés Moáb földjéről.+ Nem folyik bor a szőlőprésből. Nem lesz, aki örömkiáltások között tapos. Másfajta kiáltás hallatszik majd.+ 34  „Kiáltás hallatszik Hesbontól+ egészen Elealéig+. Jahácig+ hallatják a hangjukat,Coártól Horonaimig+, Eglát-Selisijáig. Még Nimrim vizei is pusztasággá lesznek.+ 35  Kipusztítom Moábból azt,aki áldozatot visz a magaslatra,és istenének áldoz – ez Jehova kijelentése. – 36  Ezért zokog a szívem Moábért, mint egy fuvola*,+és zokog a szívem Kir-Heresz embereiért, mint egy fuvola*. Mert oda fog veszni a vagyon, amelyet szerzett. 37  Mert minden fej kopasz,+és minden szakállt lenyírtak. Minden kezet bevagdaltak,+és a csípőjükön zsákruha van.+ 38  „Moábban minden tetőn,és a köztereken is,nem hallani mást, csak jajveszékelést. Mert összetörtem Moábot,mint egy hasznavehetetlen edényt – ez Jehova kijelentése. – 39  Mennyire megrettent! Jajgassatok! Moáb meghátrált szégyenében! Gúny tárgyává lett Moáb,és rémületet keltővé lett mindenkinek, aki csak körülötte van.” 40  „Mert ezt mondja Jehova: »Mint a sas, amely lecsap,+úgy terjeszti ki az ellenség a szárnyait Moáb fölé.+ 41  Elfoglalják a városokat,beveszik erődjeit. Azon a napon Moáb harcosainak a szíveolyanná lesz, mint a vajúdó nő szíve.«” 42  „»Megsemmisül Moáb mint nép,+mert Jehovával szemben magasztalta fel magát.+ 43  Rettegés, verem és csapda vár rád,ó, Moáb lakosa! – ez Jehova kijelentése. – 44  Aki a rettegés miatt menekül, beleesik a verembe;és aki kijön a veremből, azt megfogja a csapda.« »Mert elhozom Moábra büntetésük évét – ez Jehova kijelentése. – 45  A menekülők Hesbon árnyékában állnak meg erőtlenül. Mert tűz csap ki Hesbonból,és láng Szihon közepéből.+ Megemészti Moáb homlokátés az erőszakos harcosok koponyáját.«+ 46  »Jaj neked, ó, Moáb! Kámos+ népe elveszett. Hisz fiaid fogságba kerültek,és lányaidat is száműzetésbe vitték.+ 47  De az utolsó napokban egybegyűjtöm Moáb foglyait – ez Jehova kijelentése. – Eddig tart a Moábra kimondott ítélet.«”+

Lábjegyzetek

Vagy: „fellegvár”.
Vagy: „a lelketeket”.
Vagy: „fennsík”.
Esetleg: „a kiszáradt földre”.
Vagy: „fennsíkra”.
Vagy: „erejét”.
Vagyis egy siratáskor használt fuvola, melyen temetéseken játszottak.
Vagyis egy siratáskor használt fuvola, melyen temetéseken játszottak.

Jegyzetek

Multimédia