Jeremiás 43:1–13

43  Amint Jeremiás elmondta az egész népnek Jehova Istenük minden szavát, minden egyes szót, amellyel Jehova Istenük elküldte őt hozzájuk,  akkor Azária, Hosája fia, Johanán+, Kárea fia, és az elbizakodott férfiak valamennyien így szóltak Jeremiáshoz: „Hazugságot beszélsz! Nem küldött téged Jehova Istenünk, hogy ezt mondd: »Ne menjetek Egyiptomba, hogy ott lakjatok!«,  hanem Báruk+, Néria fia bujtogat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe kerüljünk, hogy megöljenek vagy száműzetésbe hurcoljanak minket Babilonba.+  Tehát sem Johanán, Kárea fia, sem senki a hadvezérek és a nép közül nem hallgatott Jehova szavára, hogy Júda földjén maradjon.  Ehelyett Johanán, Kárea fia, és a hadvezérek mindnyájan magukkal vitték Júda egész maradékát, akik visszatértek azok közül a nemzetek közül, ahova szétszórattak, hogy Júda földjén lakjanak.+  Magukkal vitték a férfiakat, nőket, gyermekeket, a király lányait, és mindenkit*, akit Nebuzáradán, az őrség parancsnoka otthagyott Gedáliával+, Sáfán+ fiának, Ahikámnak+ a fiával, valamint Jeremiás prófétát és Bárukot, Néria fiát.  Elmentek Egyiptom földjére, mert nem hallgattak Jehova szavára, és eljutottak egészen Tahpanheszig+.  Akkor Jehova így szólt Jeremiáshoz Tahpanheszben:  „Végy a kezedbe nagy köveket, és a zsidó férfiak szeme láttára rejtsd el őket a habarcsban a téglateraszon, amely a fáraó házának bejáratánál van Tahpanheszben. 10  Majd ezt mondd nekik: »Így szól a seregek Jehovája, Izrael Istene: ’Elküldök szolgámért, Nabukodonozorért, Babilon királyáért.+ A trónját ezek fölé a kövek fölé helyezem, amelyeket elrejtettem, és ő kifeszíti felettük királyi sátorát.+ 11  El fog jönni, és megtámadja Egyiptom földjét.+ Aki halálos csapást érdemel, arra halálos csapás, aki fogságra való, arra fogság, aki kardra való, arra kard vár.+ 12  Felgyújtom Egyiptom isteneinek házait*,+ és ő majd felégeti azokat, és fogságba viszi őket. Magára ölti Egyiptom földjét, miként a pásztor magára ölti a ruháját, és békében* kivonul onnan. 13  Darabokra töri Bét-Semes* oszlopait* Egyiptom földjén, és felégeti Egyiptom isteneinek házait*.’«”

Lábjegyzetek

Vagy: „minden lelket”.
Vagy: „templomait”.
Vagy: „sértetlenül”.
Vagy: „a Nap háza (temploma)”, vagyis Héliopolisz.
Vagy: „obeliszkjeit”.
Vagy: „templomait”.

Jegyzetek

Multimédia