Jeremiás 41:1–18

41  A 7. hónapban Izmael+, Elisáma fiának, Netániának a fia, aki a királyi családból* való volt, és a király főemberei közé tartozott, eljött 10 férfival Gedáliához, Ahikám fiához Micpába.+ Amint együtt ettek Micpában,  Izmael, Netánia fia, és a vele levő 10 férfi felkelt, és karddal lesújtottak Gedáliára, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiára. Megölte tehát azt, akit Babilon királya az ország élére nevezett ki.  Izmael lesújtott mindazokra a zsidókra is, akik Gedáliával voltak Micpában, és az ott lévő káldeus katonákra is.  A Gedália megölése utáni 2. napon, mielőtt még bárki tudomást szerzett volna a dologról,  nyolcvan férfi jött Sikemből+, Silóból+ és Szamáriából+ leborotvált szakállal, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel.+ Kezükben gabonaáldozat és tömjén volt,+ hogy Jehova házába vigyék.  Akkor Izmael, Netánia fia kiment eléjük Micpából, és miközben ment, egyre csak sírt. Amikor összetalálkozott velük, ezt mondta nekik: „Gyertek el Gedáliához, Ahikám fiához!”  De amint a városba értek, Izmael, Netánia fia és az emberei legyilkolták, majd a víztárolóba dobták őket.  Akadt azonban közöttük 10 férfi, akik így szóltak Izmaelhez: „Ne ölj meg bennünket, mert nekünk rejtett készleteink vannak a mezőn: búza, árpa, olaj és méz.” Ő ezért elállt a szándékától, és nem ölte meg őket, mint ahogy a testvéreiket.  Izmael tehát bedobta azoknak a tetemeit, akiket megölt, egy nagy víztárolóba, amelyet még Asa király csináltatott Baása, Izrael királya miatt.+ Ezt töltötte meg Izmael, Netánia fia a megöltekkel. 10  Izmael akkor fogságba ejtette a nép többi részét Micpában+, beleértve a király lányait, és azokat a Micpában megmaradt embereket, akiket Nebuzáradán, az őrség parancsnoka Gedáliára+, Ahikám fiára bízott. Izmael, Netánia fia tehát foglyul ejtette őket, és elindult, hogy átmenjen az ammonitákhoz+. 11  Amikor Johanán+, Kárea fia, és a vele levő hadvezérek mind meghallották, hogy mennyi gonoszságot művelt Izmael, Netánia fia, 12  maguk mellé vették az összes férfit, és elindultak, hogy harcba szálljanak Izmaellel, Netánia fiával. Rá is találtak a gibeoni nagy víznél*. 13  Az Izmaellel levő egész nép ujjongott, amikor meglátta Johanánt, Kárea fiát, és a vele levő összes hadvezért. 14  Akkor az egész nép, amelyet Izmael fogságba ejtett Micpában+, visszafordult, és visszatért Johanánnal, Kárea fiával. 15  Izmael, Netánia fia azonban 8 emberével együtt elmenekült Johanán elől, és az ammonitákhoz ment. 16  Akkor Johanán, Kárea fia, és a vele levő összes hadvezér maga mellé vette a Micpából való nép megmaradt részét, amelyet megmentettek Izmaeltől, Netánia fiától, miután az lesújtott Gedáliára,+ Ahikám fiára. Visszahozták a férfiakat, a katonákat, a nőket, a gyermekeket és az udvari tisztviselőket Gibeonból. 17  Elmentek, majd egy ideig Kimhám szállásán tartózkodtak Betlehem+ mellett, hogy aztán folytassák útjukat Egyiptomba.+ 18  Ugyanis megijedtek a káldeusoktól, mert Izmael, Netánia fia lesújtott Gedáliára, Ahikám fiára, akit Babilon királya az ország élére nevezett ki.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a királyság magvából”.
Esetleg: „nagy tónál”.

Jegyzetek

Multimédia