Jeremiás 15:1–21

15  Akkor Jehova így szólt hozzám: „Még ha Mózes és Sámuel állna is előttem,+ akkor sem lennék* kegyes ehhez a néphez. Űzd el őket a színem elől! Menjenek el!  És ha azt kérdezik tőled: »Hová menjünk?«, mondd meg nekik: »Így szól Jehova: ’Aki halálos csapást érdemel, az halálos csapásra! Aki kardot, az kardra!+ Aki éhínséget, az éhínségre! Aki fogságot, az fogságra!+’«  »Négy csapást*+ küldök rájuk – ez Jehova kijelentése. – A kardot, hogy öldököljön, a kutyákat, hogy elragadják a holttesteket, valamint az ég madarait és a föld állatait, hogy egyenek és pusztítsanak.+  Azért, amit Manassé, Ezékiás fia, Júda királya Jeruzsálemben művelt, a föld összes királyságában rettegést keltek miattuk.+   Ugyan ki könyörül rajtad, ó, Jeruzsálem? Ki fog együttérezni veled,és ki fog megállni, hogy megkérdezze, jól vagy-e?«   »Te hagytál el engem – ez Jehova kijelentése.+ Továbbra is hátat fordítasz nekem*.+ Ezért kinyújtom ellened kezemet, és elpusztítalak.+ Belefáradtam már, hogy szánalmat* érezzek irántad.   A levegőbe szórom őket villával az ország kapuiban, mint a gabonát. Megfosztom őket gyermekeiktől.+ Elpusztítom népemet,mert nem akarnak megtérni útjaikról.+   Többen lesznek özvegyeik, mint a tenger homokszemei. Pusztítót hozok rájuk délidőben, anyára és fiatalra egyaránt. Nyugtalanságot és rémületet hozok rájuk hirtelen.   Elgyengült az asszony, aki hét gyermeket szült,levegő után kapkod*. Leáldozott napja, bár még nappal van,szégyent és megaláztatást hozva rá* »Azokat, akik megmaradnak közülük,ellenségeik kardjának adom« – ez Jehova kijelentése.+ 10  Jaj nekem, ó, anyám, hogy megszültél engem,+aki folyton perben és viszályban állok az egész földdel! Nem adtam kölcsönt, és nekem sem adtak kölcsönt,mégis mindnyájan csak átkoznak engem. 11  Jehova így szólt: „Mindenképp a javadat szolgálom. Mindenképp közbenjárok érted a veszedelem idején,a nyomorúság idején az ellenségnél. 12  Széttörheti-e bárki a vasat,az északi vasat, és a rezet? 13  Gazdagságodat és kincseidet ingyen odaadom,+puszta zsákmányként, minden bűnöd miatt, melyet területeden mindenhol elkövettél. 14  Ellenségeidnek adom őket,hogy egy olyan földre vigyék, amelyet nem ismersz.+ Mert haragom tüzet gyújtott,mely ellenetek lángol.+ 15  Ó, Jehova, te ismered szenvedésemet,ne feledkezz meg rólam, figyelj rám! Állj bosszút értem üldözőimen!+ Ne engedd, hogy megsemmisüljek* a türelmed miatt*! Tudd, hogy érted viselem el ezt a gyalázatot.+ 16  Szavaid eljutottak hozzám, és én megettem azokat.+ Szavad ujjongással és örömmel töltötte el szívemet,mert a te nevedet viselem, ó, Jehova, seregek Istene! 17  Nem ülök a tréfálkozók társaságában, és nem ujjongok.+ Mivel a te vezetésedet követem, egymagamban ülök,hiszen haraggal* töltöttél el.+ 18  Miért tartós a fájdalmam, és gyógyíthatatlan a rajtam ejtett seb? Nem akar meggyógyulni. Hát csalóka vízforrássá válsz számomra,melyben nem lehet megbízni? 19  Ezért ezt mondja Jehova: „Ha visszatérsz hozzám, akkor újra jóindulattal leszek irántad,és színem előtt fogsz állni. Ha elkülöníted az értékeset az értéktelentől,akkor a szószólóm leszel*. Nekik kell csatlakozniuk hozzád,nem pedig neked hozzájuk.” 20  „Megerősített rézfallá teszlek e nép előtt.+ Harcolni fognak ellened,de nem győznek le téged,+mert én veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak – ez Jehova kijelentése. – 21  Kiszabadítalak a gonoszok kezéből,és kimentelek* a könyörtelenek markából.”

Lábjegyzetek

Vagy: „lenne a lelkem”.
Esetleg: „négyfajta ítéletet”. Szó szerint: „négy nemzetséget”.
Esetleg: „visszafelé mész”.
Vagy: „sajnálatot”.
Vagy: „kapkod a lelke”.
Esetleg: „szégyent vallott, és kínosan érzi magát”.
Szó szerint: „ne ragadj el engem”.
Vagy: „amiatt, hogy lassú vagy a haragra”.
Vagy: „ítéletüzenettel”.
Szó szerint: „akkor olyanná leszel, mint az én szám”.
Szó szerint: „megváltalak”.

Jegyzetek

Multimédia