Józsué 19:1–51

19  A második sorsvetés+ alapján Simeonra került a sor, Simeon+ törzsére családonként. Az ő örökségük Júda örökségén belül volt.+  Az örökségük volt Beér-Seba+ és Seba, Mólada,+  Hacar-Suál,+ Bála, Ecem,+  Eltolád,+ Betul, Horma,  Ciklág,+ Bét-Markabót, Hacar-Szúsza,  Bét-Lebaót+ és Sarúhen. 13 város, és azok települései.  Ain, Rimmon, Eter és Asán+. 4 város, és azok települései.  Övék volt az összes település, mely e városok körül helyezkedett el egészen Baálát-Beérig, a délen fekvő Rámáig. Ez volt Simeon törzsének az öröksége családonként.  Simeon leszármazottai a Júdának kiosztott területből kapták az örökségüket, mert Júdának túl nagy volt a területe. Ezért Simeon leszármazottai az ő örökségükön belül kaptak birtokot.+ 10  Ezután a harmadik sorsvetés+ alapján Zebulon+ leszármazottaira került a sor családonként, és az örökségük határa egészen Száridig húzódott. 11  A határuk felment nyugatra Marealig, elért Dabbesetig, majd a völgyig, mely Jokneám előtt van. 12  Száridnál keletnek fordult Kiszlót-Tábor határáig, ezután Daberátig+ húzódott, és fel Jáfiáig. 13  Onnan keletre Gát-Héferig+, Ét-Kacinig és Rimmonig húzódott, és elment Neáig. 14  A határ északon elfordult Hannaton felé, és Jifta-El völgyénél ért véget. 15  Az övék volt még Kattát, Nahalál, Simron,+ Jidala és Betlehem+. 12 város, és azok települései. 16  Ez volt Zebulon leszármazottainak az öröksége családonként.+ Ezek voltak a városaik és azok települései. 17  A negyedik sorsvetés+ alapján Issakárra+ került a sor, Issakár leszármazottaira családonként. 18  Határuk Jezréel+, Keszullót, Sunem,+ 19  Hafáraim, Síón, Anahárat, 20  Rabbit, Kisjon, Ebec, 21  Remet, Én-Gannim,+ Én-Hadda és Bét-Paccéc volt. 22  A határ a Táborig+, Sahacimáig és Bét-Semesig húzódott, és a Jordánnál ért véget. 16 város, és azok települései. 23  Ez volt Issakár törzsének az öröksége családonként,+ a városok és azok települései. 24  Azután az ötödik sorsvetés+ alapján Áser+ törzsére került a sor családonként. 25  Az ő határuk Helkát,+ Háli, Beten, Aksáf, 26  Allammélek, Amád és Misál volt. Nyugaton a Kármelig+ és Sihór-Libnátig tartott, 27  és visszafordult kelet felé Bét-Dágonig, elért Zebulonig, Jifta-El völgyének az északi részéig, Bét-Emekig, Neiélig, és balra Kabulig, 28  majd továbbment Ebronig, Rehobig, Hammonig, Kanahig, és egészen Nagy-Szidónig+. 29  Ezután visszafordult a határ Ráma felé, egészen Tírusz+ megerősített városáig. Majd a határ ment visszafelé Hósa irányába, és a tengernél ért véget, ahol Akzib, 30  Umma, Afék+ és Rehob+ volt. 22 város, és azok települései. 31  Ez volt Áser törzsének az öröksége családonként.+ Ezek voltak a városai és azok települései. 32  A hatodik sorsvetés+ alapján Naftali leszármazottaira került a sor, Naftali leszármazottaira családonként. 33  Határuk Heleftől, a Caánannimban+ lévő nagy fától Adámi-Nekeben és Jabnéelen át egészen Lakkumig ment, majd a Jordánnál ért véget. 34  Visszafelé, nyugati irányban a határ Aznót-Tábor felé ment, és onnan fel Hukkók felé, majd elért délen Zebulonig, nyugaton Áserig, keleten pedig, a Jordánnál, Júdáig. 35  A megerősített városok ezek voltak: Ciddim, Cér, Hammat,+ Rakkat, Kinneret, 36  Adáma, Ráma, Hácor,+ 37  Kedes,+ Edrei, Én-Hácor, 38  Jiron, Migdal-El, Hórem, Bét-Anát és Bét-Semes+. 19 város, és azok települései. 39  Ez volt Naftali törzsének az öröksége családonként,+ a városok és azok települései. 40  A hetedik sorsvetés+ alapján Dán+ törzsére került a sor családonként. 41  Örökségük határa volt Córa+, Estáol, Ír-Semes, 42  Saálabbin,+ Ajjalon,+ Jitla, 43  Elon, Timna,+ Ekron,+ 44  Elteké, Gibbeton,+ Baálát, 45  Jehud, Bene-Berák, Gát-Rimmon,+ 46  Me-Jarkon és Rakkon, és a határ Joppé+ előtt húzódott. 47  Dán területe azonban túl kicsi volt a törzsnek.+ Így felvonultak és harcoltak Lesem+ ellen, majd elfoglalták és kardélre hányták. Aztán birtokba vették, letelepedtek ott, és elnevezték Lesemet Dánnak, az ősapjuk, Dán után.+ 48  Ez volt Dán törzsének az öröksége családonként. Ezek voltak a városai és azok települései. 49  Ezzel befejezték a föld felosztását, és mindenki megkapta az örökségét. Ezután az izraeliták örökséget adtak maguk közt Józsuénak, Nún fiának. 50  Ahogy Jehova parancsolta, neki adták azt a várost, melyet kért, Timnát-Szerahot+ Efraim hegyvidékén. Józsué újjáépítette a várost, és letelepedett ott. 51  Ezek voltak az örökségek, melyeket Eleázár pap és Józsué, Nún fia, valamint az Izrael törzseinek a nemzetségfői sorsvetéssel kiosztottak+ Silóban+ Jehova előtt, a találkozás sátrának a bejáratánál+. Ezzel befejezték a föld felosztását.

Lábjegyzetek

Jegyzetek

Multimédia