Józsué 15:1–63

15  Az a föld, amelyet Júda törzsének osztottak ki*+ családonként, Edom+ határáig terjedt, a Cin pusztájáig, a Negeb déli határáig.  Déli határuk a Sós-tenger* végénél kezdődött, a déli öbölnél.+  Aztán délre Akrabbim emelkedője+ felé folytatódott, átment a Cin pusztáján, majd délről felfelé húzódott Kádes-Barneáig+, Hecronon át fel Addárig, és elfordult Karka felé.  Majd továbbhúzódott Acmonig+, elért az Egyiptom-völgyig+, és a határ a tengernél* végződött. Ez volt a déli határuk.  A keleti határ a Sós-tenger* volt felfelé a Jordán végéig, és az északi szögletben a határ a tengeröbölnél volt, a Jordán végénél.+  A határ felment Bét-Hoglához,+ áthaladt Bét-Araba+ északi részén, és felment Rúben fiának, Bohánnak a kövéig+.  Azután felment az Akor völgyében+ lévő Debirig, és északnak fordult Gilgál+ felé, mely a völgytől délre eső Adummim emelkedőjével szemben van. Majd a határ érintette Én-Semes+ vizeit, és a vége az Én-Rógelnél+ volt.  Onnan felment a Hinnom fiának völgye+ felé, a jebusziták+ városa, vagyis Jeruzsálem+ lejtőjének a déli oldaláig. És felment a határ a hegytetőre, mely a Hinnom-völggyel szemben van, nyugatra, és Refaim völgyének szélén, északra.  A határt a hegytetőtől Neftoah vizeinek forrásáig+ húzták meg, és az Efron-hegy mentén lévő városokig ért. Majd Baáláig húzták meg, vagyis Kirját-Jeárimig+. 10  A határ Baálánál nyugatnak fordult a Szeir-hegy felé, és továbbhaladt a Jeárim-hegy északi lejtőjéig, vagyis Keszalonig, és onnan lefelé tartott Bét-Semesig+, majd tovább Timnáig+. 11  A határ Ekron+ északi lejtőjéig tartott, és Sikkeronig húzták meg, onnan továbbhaladt a Baála-hegyig, majd Jabnéelig, és a tengernél ért véget. 12  A nyugati határ a Nagy-tengernél*+, annak partvidékénél volt. Ez volt Júda leszármazottainak a határa körös-körül, családonként. 13  Józsué adott egy részt Kálebnek+, Jefunné fiának Júda leszármazottai között, ahogy Jehova parancsolta neki, név szerint Kirját-Arbát (Arba volt Anák ősapja), vagyis Hebront+. 14  Káleb ezért kiűzte onnan Anák három fiát+: Sésait, Ahimánt és Talmait+. Ők Anák leszármazottai voltak. 15  Aztán felment onnan Debir+ lakosai ellen. (Debir neve azelőtt Kirját-Széfer volt.) 16  Káleb ekkor ezt mondta: „Annak a férfinak, aki csapást mér Kirját-Széferre, és elfoglalja azt, feleségül adom a lányomat, Akszát.” 17  És Otniel+, Kenáznak,+ Káleb testvérének a fia foglalta el azt. Káleb ezért neki adta feleségül a lányát, Akszát+. 18  Miközben a lány hazafelé tartott, unszolta a férjét, hogy kérjen az apjától földet. Aztán Aksza leszállt a szamárról*, Káleb pedig megkérdezte tőle: „Mit szeretnél?”+ 19  Ő ezt válaszolta: „Kérlek, adj nekem ajándékot*: mivel délen* adtál nekem földet, add nekem Gullót-Maimot* is.” Így hát Káleb neki adta Felső-Gullótot és Alsó-Gullótot. 20  Ez volt Júda törzsének az öröksége családonként. 21  A városok, melyek Júda törzsének a határán voltak Edom+ határa felé délre, a következők: Kabcéel, Éder, Jágur, 22  Kina, Dimóna, Adáda, 23  Kedes, Hácor, Jitnán, 24  Zif, Telem, Bealót, 25  Hácor-Hadatta, Kerijót-Hecron, vagyis Hácor, 26  Amám, Sema, Mólada,+ 27  Hacar-Gadda, Hesmon, Bét-Pelet,+ 28  Hacar-Suál, Beér-Seba,+ Bizjótia, 29  Baála, Ijim, Ecem, 30  Eltolád, Keszil, Horma,+ 31  Ciklág,+ Madmanna, Szanszanna, 32  Lebaót, Silhim, Ain és Rimmon+. Összesen 29 város, és azok települései. 33  A Sefélán+ volt Estáol, Córa,+ Asna, 34  Zanoah, Én-Gannim, Tappuah, Enám, 35  Jármut, Adullám,+ Szokó, Azeka,+ 36  Saáraim,+ Aditaim, Gedéra és Gederótaim*. 14 város, és azok települései. 37  Cenán, Hadása, Migdal-Gád, 38  Dileán, Micpe, Joktéel, 39  Lákis,+ Bockát, Eglon, 40  Kabbón, Lahmász, Kitlis, 41  Gederót, Bét-Dágon, Naáma és Makkeda+. 16 város, és azok települései. 42  Libna,+ Eter, Asán,+ 43  Jifta, Asna, Necib, 44  Keila, Akzib és Marésah. 9 város, és azok települései. 45  Ekron és a környező városok* és települések. 46  Ekrontól nyugatra minden, ami Asdód mellett van, és azok települései. 47  Asdód+ és a környező városok* és települések. Gáza+ és a környező városok és települések, egészen az Egyiptom-völgyig, a Nagy-tengerig* és a vidékéig.+ 48  A hegyvidéken Sámir, Jattir,+ Szokó, 49  Danna, Kirját-Szanna, vagyis Debir, 50  Anáb, Estemó,+ Anim, 51  Gósen,+ Hólon és Giló+. 11 város, és azok települései. 52  Arab, Dúma, Esán, 53  Jánim, Bét-Tappuah, Aféka, 54  Humta, Kirját-Arba, vagyis Hebron,+ valamint Cior. 9 város, és azok települései. 55  Máon,+ Kármel, Zif,+ Jutta, 56  Jezréel, Jokdeám, Zanoah, 57  Kajin, Gibea és Timna+. 10 város, és azok települései. 58  Halhul, Bét-Cúr, Gedor, 59  Maárát, Bét-Anót és Eltekon. 6 város, és azok települései. 60  Kirját-Baál, vagyis Kirját-Jeárim+, valamint Rabba. 2 város, és azok települései. 61  A pusztában Bét-Araba+, Middin, Szekáka, 62  Nibsán, a Sóváros és Én-Gedi+. 6 város, és azok települései. 63  A jebuszitákat,+ akik Jeruzsálemben laktak,+ a Júda törzséből való férfiak nem tudták kiűzni,+ így hát a jebusziták Júda népével laknak Jeruzsálemben, mind a mai napig.

Lábjegyzetek

Vagy: „törzse kapott sorsvetéssel”.
Vagyis a Holt-tenger.
Vagyis a Nagy-tengernél, azaz a Földközi-tengernél.
Vagyis a Holt-tenger.
Vagyis a Földközi-tengernél.
Esetleg: „míg a szamáron ült, tapsolt, hogy felhívja magára a figyelmet”.
Szó szerint: „áldást”.
Vagy: „a Negebben”.
Jel.: ’vizek medencéi (edényei)’.
Esetleg: „Gedéra és a juhaklai”.
Vagy: „és annak alárendelt városai”.
Vagy: „és annak alárendelt városai”.
Vagyis a Földközi-tengerig.

Jegyzetek

Multimédia