János 2:1–25

2  A harmadik napon pedig menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja.  Jézust és a tanítványait is meghívták a menyegzőre.  Amikor elfogyott a bor, Jézusnak ezt mondta az anyja: „Nincs boruk.”  Jézus azonban így szólt hozzá: „Miért aggasszon ez engem vagy téged?* Nem jött még el az én órám.”  Az anyja ezt mondta a szolgáknak: „Bármit mond, tegyétek meg.”  Volt ott hat kő vizeskorsó, amelyekre a zsidók tisztulási szertartásához+ volt szükség. Ezekbe egyenként két vagy három mérték* folyadék fért.  Jézus ezt mondta nekik: „Töltsétek meg vízzel a korsókat.” Ők pedig teletöltötték azokat.  Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a vőfélynek.” Odavitték hát.  A vőfély ekkor megkóstolta a borrá változtatott vizet. Mivel nem tudta, honnan van – bár a szolgák, akik kimerték a vizet, tudták –, odahívta a vőlegényt, 10  és ezt mondta neki: „Mindenki más a jó bort rakja ki először, és akkor a silányabbat, amikor az emberek már ittasak. Te mostanáig tartogattad a jó bort.” 11  Ez volt Jézus első csodája. A galileai Kánában vitte véghez, és megmutatta vele a hatalmát,+ a tanítványai pedig hittek benne. 12  Ezután ő, az anyja, a testvérei+ és a tanítványai lementek Kapernaumba+, de nem maradtak ott sokáig. 13  Közel volt pedig a zsidók pászkája+, és Jézus felment Jeruzsálembe. 14  Ott találta a templomban azokat, akik marhát, juhot és galambot+ árultak, és a pénzváltókat is az ülőhelyükön. 15  Így aztán kötélből ostort készített, és kiűzte az árusokat a templomból a juhokkal és a marhákkal együtt. A pénzváltók érméit kiöntötte, az asztalaikat pedig feldöntötte.+ 16  A galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen! Ne tegyétek az én Atyám házát kereskedés házává*!+ 17  A tanítványai visszaemlékeztek rá, hogy meg van írva: „A házad iránt érzett buzgalom izzik bennem.”+ 18  A zsidók erre így szóltak hozzá: „Milyen jelet tudsz mutatni nekünk,+ amivel bizonyítani tudod, hogy jogod van ilyesmiket csinálni?” 19  Jézus így válaszolt nekik: „Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem*.”+ 20  A zsidók ezért így szóltak: „46 évig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted*?” 21  Ő azonban testének a templomáról beszélt.+ 22  Ám amikor feltámadt a halottak közül, a tanítványai visszaemlékeztek rá, hogy többször is beszélt erről.+ Ők pedig elhitték, amit az írás és Jézus mondott. 23  Amikor pedig Jeruzsálemben volt a pászka ünnepén, sokan hittek a nevében, látva a jeleket, amelyeket tett. 24  De Jézus nem bízott bennük teljesen, mert ismerte mindnyájukat, 25  és mert nem volt szüksége rá, hogy bárki is megmondja neki, hogy mi van az emberekben, mivel ezt ő maga is tudta.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „Asszony, mi ez nekem és neked?” Ez egy idióma, mely ellenvetésre utal. Az „asszony” szó használata nem tiszteletlen.
Ez az űrmérték valószínűleg a bát volt, mely 22 l. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „piactérré”.
Vagy: „felállítom”.
Vagy: „felállítod”.

Jegyzetek

Multimédia