János 17:1–26

17  Ezeket mondta Jézus, és szemét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a Fiadat, hogy a Fiad is megdicsőítsen téged.+  Hatalmat adtál neki minden ember* fölött,+ hogy örök életet adjon mindazoknak,+ akiket neki adtál.+  Az örök élethez az szükséges,+ hogy megismerjenek téged*, az egyetlen igaz Istent,+ és azt, akit elküldtél, Jézus Krisztust.+  Én megdicsőítettelek a földön,+ és elvégeztem a munkát, melyet nekem adtál.+  Most tehát, Atyám, dicsőíts meg, hadd legyek melletted, és hadd kapjam meg azt a dicsőséget, amelyben akkor volt részem, amikor melletted voltam, mielőtt a világ lett.+  Megismertettem* a nevedet azokkal az emberekkel, akiket nekem adtál a világból.+ A tieid voltak, te pedig nekem adtad őket, és megfogadták* a szavadat.  Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van,  hiszen elmondtam nekik mindent, amit te mondtál nekem.+ Ők megfogadták azokat, és bizonyosan megtudták, hogy a te képviselődként jöttem el,+ és elhitték, hogy te küldtél el engem.+  Őmiattuk kérlek. Nem a világ miatt kérlek, hanem azok miatt, akiket nekem adtál, mert ők a tieid. 10  És mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém,+ és ők dicsőítettek engem. 11  És én nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak,+ én pedig hozzád megyek. Szent Atyám, vigyázz rájuk+ a te nevedért, melyet nekem adtál,* hogy egyek* legyenek, mint ahogy mi is egyek* vagyunk.+ 12  Amikor velük voltam, vigyáztam rájuk+ a nevedért, melyet nekem adtál. Megvédtem őket, és egyikük sem veszett el,+ kivéve a pusztulás fiát,+ hogy beteljesedjen az írás+. 13  Most azonban hozzád megyek. Ezeket pedig azért mondom el a világban, hogy ők is ugyanúgy örüljenek, ahogy én.+ 14  Elmondtam nekik mindazt, amit te mondtál, de a világ gyűlöli őket, mert ők nem része a világnak,+ mint ahogy én sem vagyok része a világnak. 15  Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy vigyázz rájuk a gonosz miatt.+ 16  Ők nem része a világnak,+ mint ahogy én sem vagyok része a világnak.+ 17  Szenteld meg őket* az igazság által.+ A te szavad igazság.+ 18  Ahogy te elküldtél engem a világba, úgy én is elküldöm őket a világba.+ 19  És megszentelem magamat az érdekükben, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazság által. 20  Nemcsak őmiattuk kérem, hanem azok miatt is, akik az ő szavukra hisznek bennem, 21  hogy mindnyájan egyek legyenek,+ mint ahogy te, Atyám, egységben vagy velem, és én egységben vagyok veled,+ és hogy ők is egységben legyenek velünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 22  Nekik adtam azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi is egyek vagyunk.+ 23  Én egységben vagyok velük, te pedig egységben vagy velem, és így ők is tökéletesen eggyé válnak. Ebből fogja tudni a világ, hogy te küldtél el engem, és hogy szeretted őket, mint ahogy engem is szerettél. 24  Atyám, szeretném, ha azok, akiket nekem adtál, ott lennének velem, ahol én vagyok,+ hogy lássák a dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert már a világ megalapítása előtt szerettél engem.+ 25  Igazságos Atyám, a világ bizony nem ismert meg téged,+ de én ismerlek,+ és ők felismerték, hogy te küldtél el engem. 26  És megismertettem velük a nevedet, és ezután is megismertetem,+ hogy ők is úgy szeressenek másokat, ahogyan te szerettél engem, és hogy egységben legyek ővelük.+

Lábjegyzetek

Vagy: „test”.
Vagy: „ismeretet szerezzenek rólad”.
Vagy: „nyilvánvalóvá tettem”.
Vagy: „engedelmeskedtek”.
A Jézus név jelentése: ’Jehova megmentés’.
Vagy: „egységben”.
Vagy: „egységben”.
Vagy: „különítsd el őket”.

Jegyzetek

Multimédia