Hóseás 10:1–15

10  „Elkorcsosuló* szőlőtő Izrael, mely gyümölcsöt hoz magának.+ Minél több gyümölcsöt terem, annál inkább megsokasítja oltárait;+minél gazdagabban terem a földje, annál ragyogóbbak szent oszlopai+.   Képmutató* a szívük;most vétkesnek lesznek nyilvánítva. Összetöri oltáraikat, és lerombolja oszlopaikat.   Most majd ezt mondják: »Nincsen királyunk,+ mert nem éreztünk mélységes tiszteletet* Jehova iránt. És mit is tehetne értünk egy király?«   Üres szavakat szólnak, hamisan esküsznek,+ és szövetségeket kötnek;ezért az ítéletük olyan, mint a mérgező gyom, mely a mező barázdái közt sarjad+.   Szamária lakói aggódnak Bét-Aven borjúbálványáért.+ Népe keseregni fog miatta,és az idegen isteneknek szolgáló papjai is, akik ujjongtak miatta és dicsősége miatt,mert az száműzetésbe kerül tőlük.   Asszíriába viszik, ajándékként egy nagy királynak.+ Szégyen éri Efraimot,és Izrael megszégyenül a tanács miatt, melyet követett.+   Szamáriát és királyát biztosan elpusztítják*,+olyan lesz, mint letört ág a víz színén.   Bét-Aven+ magaslatai, melyek Izraelt bűnbe viszik,+ megsemmisülnek.+ Tövisbokrok és bogáncskórók nőnek majd oltáraikon.+ Az emberek ezt mondják majd a hegyeknek: »Borítsatok el minket!«,és a domboknak: »Omoljatok ránk!«+   Gibea napjai óta vétkezel,+ ó, Izrael. Nem változtak meg. Nem érte utol* a háború az igazságtalan embereket Gibeában. 10  Amikor jónak látom, megfegyelmezem őket. Népek gyűlnek egybe ellenük,amikor kettős vétkük igáját hordozzák*. 11  Efraim betanított üsző volt, amely szeretett csépelni,ezért megkíméltem szép nyakát. Most ráültetek valakit* Efraimra.+ Júda szántani, Jákob boronálni fog neki. 12  Vessetek magatoknak igazságosságot, és arassatok odaadó szeretetet! Műveljetek magatoknak szántóföldet,+amíg van idő arra, hogy keressétek Jehovát,+míg el nem jön, és igazságosságra nem oktat benneteket+. 13  Ti azonban gonoszságot szántottatok,igazságtalanságot arattatok,+és a csalárdság gyümölcsét ettétek. Mert saját magadban bíztál,harcosaid sokaságában. 14  Zendülés támad majd néped ellen,és megerősített városaidat mind elpusztítják,+ahogyan Salman elpusztította Bét-Arbelta csata napján, mikor az anyákat a gyermekeik mellett zúzták össze. 15  Így tesznek majd veled, ó, Bétel,+ mérhetetlen gonoszságod miatt. Hajnalban Izrael királya bizony el lesz távolítva*.+

Lábjegyzetek

Esetleg: „dús”.
Szó szerint: „megbízhatatlan”; „hízelgő”.
Szó szerint: „nem féltük”.
Szó szerint: „elnémítják”.
Vagy: „nem pusztította el teljesen”.
Vagyis amikor igaként hordozzák büntetésüket.
Vagy: „igába fogom”.
Szó szerint: „el lesz némítva”.

Jegyzetek

Multimédia