Galácia 1:1–24

1  Pál, egy apostol, akit nem emberek neveztek ki apostolnak, hanem Jézus Krisztus+ és Isten, az Atya,+ aki feltámasztotta őt a halottak közül,  és a velem levő testvérek mind Galácia gyülekezeteinek:  Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!  Ő saját magát adta a bűneinkért,+ hogy megszabadítson minket a jelenlegi gonosz világrendszerből*+, a mi Istenünk és Atyánk akaratával összhangban,+  akié a dicsőség örökkön örökké! Ámen.  Csodálkozom, hogy ilyen gyorsan elfordultok* attól, aki Krisztus ki nem érdemelt kedvességével elhívott benneteket, és egy másfajta jó hírre hallgattok.+  Nem mintha lenne másik jó hír, csak vannak egyesek, akik bajt okoznak nektek,+ és ki akarják forgatni a Krisztusról szóló jó hírt.  De még ha mi vagy az égből egy angyal hirdetne is nektek jó hírként valamit azon a jó híren kívül, amit mi hirdettünk nektek, átkozott legyen!  Már mondtuk ugyan, de most ismét mondom: akárki is az, aki jó hírként hirdet nektek valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen! 10  Most akkor embereket próbálok meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem a kedvére lenni? Ha még mindig embereknek keresném a kedvét, nem lennék Krisztus rabszolgája. 11  Szeretném, ha tudnátok, testvérek, hogy a jó hír, melyet hirdettem nektek, nem emberektől származik,+ 12  mert nem emberektől kaptam, és nem is ők tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekem. 13  Természetesen hallottatok róla, hogyan viselkedtem korábban a judaizmus követőjeként,+ hogy ádázul üldöztem Isten gyülekezetét, és el akartam pusztítani.+ 14  Jártasabb voltam a judaizmusban, mint sok kortársam a népemből, mivel sokkal buzgóbban követtem az ősapáim hagyományait.+ 15  De amikor Isten, aki lehetővé tette, hogy megszülessek,* és aki elhívott az ő ki nem érdemelt kedvességének köszönhetően,+ jónak gondolta, 16  hogy hirdessem a jó hírt a nemzeteknek,+ és így megismerhessék a Fiát, akkor egy emberrel* sem beszéltem erről azonnal. 17  Jeruzsálembe sem mentem fel azokhoz, akik előbb voltak apostolok, mint én, hanem Arábiába mentem, majd visszatértem Damaszkuszba+. 18  Aztán három évvel később felmentem Jeruzsálembe,+ hogy meglátogassam Kéfást*+, és nála maradtam 15 napig. 19  De senki mással nem találkoztam az apostolok közül, csupán Jakabbal+, az Úr testvérével. 20  Biztosítalak benneteket Isten előtt, hogy amit írok nektek, az nem hazugság. 21  Ezután Szíria és Cilicia vidékére mentem.+ 22  Ám Krisztusnak a Júdeában levő gyülekezetei nem ismertek személyesen. 23  Mindig csak ezt hallották: „Az az ember, aki korábban üldözött minket,+ és el akarta pusztítani a gyülekezeteket*,+ most hirdeti a jó hírt.” 24  Így hát dicsőíteni kezdték miattam Istent.

Lábjegyzetek

Vagy: „korból”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „átpártoltok”.
Szó szerint: „aki elválasztott az anyám méhétől”.
Szó szerint: „testtel és vérrel”.
Péternek is hívják.
Szó szerint: „a hitet”.

Jegyzetek

Multimédia