Ezékiel 9:1–11

9  Majd hangosan így kiáltott a fülem hallatára: „Hívd össze azokat, akik büntetést mérnek a városra! Mindegyiknek legyen kezében a pusztító fegyvere!”  Ekkor láttam, amint hat férfi jön az északra néző felső kapu+ irányából, és mindegyiknek a kezében volt a zúzófegyvere. Volt velük egy lenvászonba öltözött férfi is, aki titkári tintatartót viselt a derekán. Beléptek, és odaálltak a rézoltár+ mellé.  Izrael Istenének dicsősége+ akkor fölemelkedett a kerubokról, amelyek fölött nyugodott, és a ház bejáratának a küszöbéhez vonult.+ Ezután szólította a lenvászonba öltözött férfit, aki titkári tintatartót viselt a derekán.  Jehova akkor így szólt hozzá: „Menj át a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek+ mindazon utálatosságok miatt, amelyeket elkövetnek a városban.”+  A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára: „Menjetek át a városon őutána, és öldököljetek! Ne szánakozzon a szemetek, és ne érezzetek könyörületet.+  Öljétek meg az öreget, a fiatalt, a szüzet, a kisgyermeket és az asszonyokat egyaránt!+ De senkihez se közelítsetek, akin ott van a jel.+ A szentélyemnél kezdjétek.+” Elkezdték tehát azokkal a vénekkel, akik a ház előtt voltak.+  Majd ezt mondta nekik: „Tegyétek tisztátalanná a házat, és töltsétek meg az udvarokat megöltekkel.+ Menjetek!” Erre ők elmentek, és leöldösték az embereket a városban.  Amíg ők öldököltek, egyedül én maradtam meg, arcra borultam, és felkiáltottam: „Ó, jaj, legfőbb Úr, Jehova! Hát Izrael egész maradékát elpusztítod, kiontva dühödet Jeruzsálemre?”+  Erre így szólt hozzám: „Izrael és Júda népének vétke igen-igen nagy.+ Megtelt az ország vérontással,+ és tele van a város törvénysértéssel+. Mert ezt mondják: »Elhagyta Jehova az országot, és nem lát Jehova.«+ 10  Ezért nem szánakozik majd a szemem, és nem leszek könyörületes.+ Megfizetek nekik a tetteik szerint.” 11  Majd láttam a lenvászonba öltözött férfit, aki tintatartót viselt a derekán, amint választ hoz, és ezt mondja: „Úgy cselekedtem, ahogy megparancsoltad nekem.”

Lábjegyzetek

Jegyzetek

Multimédia