Ezékiel 44:1–31

44  Aztán visszavitt engem a szentély keletre néző, külső kapujának útján;+ az pedig zárva volt.+  Jehova akkor így szólt hozzám: „Ez a kapu zárva marad. Nem nyitják ki, és ember nem fog bemenni rajta, mert Jehova, Izrael Istene ment be rajta.+ Ezért maradjon az zárva.  De a fejedelem ott fog ülni, hogy kenyeret egyen Jehova előtt,+ mert ő fejedelem. A kapu előcsarnokán át megy be, és azon keresztül távozik.+  Majd az északi kapun át a templom elé vitt engem. Aztán láttam, hogy Jehova dicsősége betölti Jehova templomát+. Ezért arccal a földre borultam.+  Jehova akkor így szólt hozzám: „Embernek fia! Jól nyisd ki a szemed és a füled, figyelj oda* mindenre, amit elmondok neked Jehova templomának rendeleteiről és törvényeiről. Jól figyelj oda a templom bejáratára és a szentély összes kijáratára.+  Így szólj Izrael lázadó népéhez: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ’Elég már utálatos szokásaitokból, ó, Izrael népe!  Amikor behozzátok a szentélyembe az idegeneket, akik körülmetéletlen szívűek és testűek, ők megszentségtelenítik templomomat. Bemutatjátok nekem a kenyeret, a zsíros részt és a vért, miközben utálatos szokásaitokkal folyton megszegitek szövetségemet.  Nem törődtök szent dolgaimmal.+ Inkább másokat jelöltök ki arra, hogy ellássák a szolgálatot a szentélyemben.’«  »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ’Egyetlen Izraelben élő idegen sem léphet be szentélyembe, aki körülmetéletlen szívű és testű.’« 10  »Azok a léviták pedig, akik messzire eltávolodtak tőlem,+ amikor Izrael eltávolodott tőlem, és undorító bálványait* követte, viselni fogják vétkük következményeit. 11  És szolgák lesznek a szentélyemben, hogy felügyeljék a templom kapuit,+ és szolgáljanak a templomnál. Ők vágják le a népért az égőáldozatot és más áldozatot, és ők állnak majd a nép előtt, hogy a szolgálatukra legyenek. 12  Mivel undorító bálványaik előtt szolgáltak nekik, és bűnbe vitték Izrael népét,+ ezért esküre emeltem ellenük kezemet, hogy viselni fogják vétkük következményeit – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – 13  Nem fognak elém járulni, hogy a papjaimként szolgáljanak, és a szent vagy egészen szent dolgok közelébe sem fognak menni. Szégyenkezni fognak, mert utálatos dolgokat tettek. 14  A templommal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését azonban rájuk bízom, hogy ellássák annak szolgálatát, és mindent, amit el kell végezni benne.+« 15  »Ami pedig Cádók+ leszármazottait, vagyis azokat a lévita papokat illeti, akik teljesítették kötelezettségeiket szentélyemben, amikor az izraeliták eltávolodtak tőlem,+ ők közeledni fognak hozzám, hogy szolgáljanak nekem, és előttem állnak majd, hogy zsíros részt+ és vért+ ajánljanak fel nekem – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – 16  Ők azok, akik majd bejönnek a szentélyembe, és ők fognak közeledni az asztalomhoz, hogy szolgáljanak nekem,+ és teljesíteni fogják irántam való kötelezettségeiket.+ 17  Amikor belépnek a belső udvar kapuiba, lenvászon ruhát+ viseljenek. Ne legyen rajtuk semmilyen gyapjú sem, amikor a belső udvar kapuiban vagy azon belül szolgálnak. 18  Lenvászon turbán legyen fejükön, és lenvászon alsó csípőjükön.+ Ne viseljenek semmi olyat, amitől megizzadnának. 19  Mielőtt kimennek a külső udvarba – a külső udvarba, ahol a nép van –, vegyék le a ruhájukat, amelyben szolgáltak,+ és tegyék le azokat a szent étkezőkben*+. Majd vegyenek fel más ruhát, hogy a ruhájukkal át ne adják a szentséget* a népnek. 20  Ne borotválják le fejüket,+ de ne is növesszék meg a hajukat. Nyírják a hajukat. 21  A papok ne igyanak bort, amikor bemennek a belső udvarba.+ 22  Özvegy vagy elvált asszonyt ne vegyenek feleségül,+ csak szüzet vehetnek el Izrael leszármazottai közül, vagy papnak az özvegyét.+« 23  »Oktassák népemet arra, hogy mi a különbség a szent és a közönséges között, és tanítsák meg nekik, hogy mi a különbség a tisztátalan és a tiszta között.+ 24  Peres ügyben ők álljanak elő bírákként,+ és bírói döntéseimmel összhangban ítélkezzenek.+ Tartsák meg törvényeimet és rendeleteimet minden ünnepemet illetően,+ és szenteljék meg sabbatjaimat. 25  Ne közelítsenek halott emberhez, nehogy tisztátalanná váljanak. De apjukért, anyjukért, fiukért, lányukért, fiútestvérükért vagy hajadon lánytestvérükért tisztátalanná tehetik magukat.+ 26  A pap megtisztulása után pedig számoljanak neki hét napot. 27  Amely napon bemegy a szent helyre, a belső udvarba, hogy a szent helyen szolgáljon, mutassa be bűnért való áldozatát+« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 28  »És ami az örökségüket illeti: én vagyok az örökségük.+ Ne adjatok nekik birtokot Izraelben, mert én vagyok a birtokuk. 29  A gabonaáldozatot+, a bűnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot ők eszik meg.+ Övék lesz mindaz, ami oda van szentelve Izraelben.+ 30  Minden első érett termésetekből és mindenféle adományotokból a legkiválóbb a papoké lesz.+ Első durva őrlésű liszteteket a papnak adjátok.+ Így lesz áldás háznépeteken.+ 31  A papok semmiféle elhullott vagy széttépett madarat vagy egyéb állatot sem ehetnek meg.+«

Lábjegyzetek

Szó szerint: „irányítsd a szívedet”.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Vagy: „helyiségekben”.
Szó szerint: „meg ne szenteljék”.

Jegyzetek

Multimédia