Ezékiel 43:1–27

43  Aztán elvezetett a keletre néző kapuhoz.+  Ott láttam, hogy Izrael Istenének dicsősége közeledik kelet felől.+ Hangja olyan volt, mint a sebesen folyó vizek hangja,+ és a dicsősége beragyogta a földet.+  Amit láttam, az olyan volt, mint az a látomás, melyet akkor láttam, amikor a város elpusztítására* érkeztem*, és olyannak tűnt, mint az, amit a Kébár folyónál láttam;+ és arccal a földre borultam.  Jehova dicsősége aztán bevonult a templomba* a keletre néző kapun át.+  Akkor egy szellem fölemelt, bevitt a belső udvarba, és láttam, hogy a templomot betölti Jehova dicsősége+.  Aztán hallottam, amint valaki beszél hozzám a templomból, a férfi pedig odajött hozzám, és megállt.+  Ő így szólt hozzám: „Embernek fia! Ez az én trónom+ helye és lábam talpának helye+. Itt fogok lakni Izrael népe között örökké.+ Izrael népe, ők és a királyaik, többé nem szennyezik be az én szent nevemet+ a hűtlenségükkel* és halott királyaik tetemeivel*.  Mivel küszöbüket a küszöböm mellé, ajtófélfájukat az ajtófélfám mellé tették, és csak egy fal volt közöttem meg közöttük,+ beszennyezték az én szent nevemet utálatosságaikkal, melyeket elkövettek, így aztán kiirtottam őket haragomban+.  Most azért hagyjanak fel hűtlenségükkel*, messzire távolítsák el tőlem királyaik tetemeit, és akkor örökké köztük fogok lakni.+ 10  És te, embernek fia, beszélj részletesen a templomról Izrael népének,+ hogy szégyenkezzenek vétkeik miatt,+ és áttanulmányozzák annak tervrajzát*. 11  Ha szégyenkezni fognak mindazok miatt, amiket cselekedtek, ismertesd velük a templom alaprajzát, elrendezését, kijáratait és bejáratait.+ Mutasd meg nekik egész alaprajzát és a rá vonatkozó rendelkezéseket, alaprajzát és a rá vonatkozó törvényeket. Jegyezd le mindezt a szemük előtt, hogy figyelembe vegyék egész alaprajzát, és eleget tegyenek rendelkezéseinek+. 12  Ez a templom törvénye. A hegy teteje körül minden terület egészen szent.+ Ez a templom törvénye. 13  Ezek az oltár méretei könyökben,+ mégpedig a tenyérnyivel hosszabb könyök szerint*: az alapzata egy könyök magas és egy könyök széles. Egyarasznyi* széles szegély fut körbe a szélén. Ez az oltár alapzata. 14  A földön levő alapzattól az alsó körülfogó peremig két könyök van, a szélessége pedig egy könyök. A kis körülfogó peremtől a nagy körülfogó peremig 4 könyök van, a szélessége pedig egy könyök. 15  Az oltártűzhely 4 könyök magas, és az oltártűzhelyből emelkedik ki a 4 szarv+. 16  Az oltártűzhely négyszög alakú, 12 könyök hosszú és 12 könyök széles.+ 17  A körülfogó perem mindegyik oldala 14 könyök hosszú és 14 könyök széles. A körülfogó széle fél könyök, és az alapzata minden oldalon egy könyök. A lépcsői keletre néznek.” 18  Aztán így szólt hozzám: „Embernek fia! Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: »Ezeket az utasításokat kell követni, miután az oltár elkészül, hogy égőáldozatokat ajánlhassanak fel rajta, és vért hinthessenek rá.«+ 19  »A lévita papoknak, akik Cádók utódai+, akik elém járulnak, hogy nekem szolgáljanak, adj egy fiatal bikát a csordából bűnért való áldozatul+ – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – 20  Végy a véréből, és kend az oltár 4 szarvára, a körülfogó perem 4 sarkára és a szélére körös-körül, hogy megtisztítsd azt a bűntől*.+ 21  Majd fogd a fiatal bikát, a bűnért való áldozatot, hogy a papok elégessék azt a templom kijelölt helyén, a szentélyen kívül.+ 22  A második napon ajánlj fel egy ép kecskebakot bűnért való áldozatul; és tisztítsák meg a bűntől az oltárt, ugyanúgy, ahogy a fiatal bikával tisztították meg a bűntől.« 23  »Miután megtisztítottad az oltárt a bűntől, ajánlj fel egy ép, fiatal bikát a csordából, meg egy ép kost a nyájból. 24  Mutasd be őket Jehovának, a papok pedig hintsenek rájuk sót,+ és ajánlják fel azokat égőáldozatul Jehovának. 25  Hét napon át mutass be az adott napért egy kecskebakot bűnért való áldozatul,+ valamint egy fiatal bikát a csordából, és egy kost a nyájból; hibátlan* állatokat ajánlj fel. 26  Hét napon át mutassanak be engesztelő áldozatokat az oltár megszentelésére, tisztítsák meg, és avassák fel. 27  Miután ezek a napok leteltek, a 8. napon+ és attól kezdve a papok felajánlják majd az oltáron a ti* égőáldozataitokat és közösségi áldozataitokat. Én pedig örömömet fogom lelni bennetek+« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek

Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy megjövendölte a város pusztulását.
Esetleg: „érkezett”.
Szó szerint: „házba”.
Vagy: „jelképes értelemben vett szajhálkodásukkal”.
Szó szerint: „és királyaik tetemeivel a halálukkor”.
Vagy: „jelképes értelemben vett szajhálkodásukkal”.
Szó szerint: „és lemérjék a mintát”.
Itt hosszúkönyökről van szó. Lásd: B14-es függ.
Az oldalt kinyújtott hüvelykujj és kisujj hegye közti távolság, kb. 22,2 cm. Lásd: B14-es függ.
Szó szerint: „hogy megtisztítsd azt a bűntől, és engesztelést szerezz neki”.
Vagy: „tökéletes”.
Itt a népről van szó.

Jegyzetek

Multimédia