Ezékiel 16:1–63

16  Jehova ismét szólt hozzám:  „Embernek fia! Add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatos szokásait.+  Ezt mondjad: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova Jeruzsálemhez: ’A kánaániták földjéről származol, és ott születtél. Apád amorita+, anyád meg hettita+ volt.  Ami a születésedet illeti, nem vágták el köldökzsinórodat születésed napján, és nem mosdattak meg vízben, hogy tiszta légy. Nem dörzsöltek be sóval, és be sem pólyáltak.  Senki sem szánt meg eléggé ahhoz, hogy megtett volna egyet is ezek közül. Senki sem könyörült rajtad. Ehelyett kivetettek a nyílt mezőre, mert utáltak* azon a napon, amikor megszülettél.  Amikor elmentem melletted, láttam, amint saját véredben rugdalózol, és így szóltam hozzád, amint ott feküdtél véredben: „Maradj életben!” Igen, így szóltam hozzád, amint ott feküdtél véredben: „Maradj életben!”  Rendkívüli mértékben megsokasítottalak, mint a mező növényzetét. Megnőttél és fejlődtél, és a legkiválóbb díszeket viselted. Kebleid szépen kifejlődtek, és hajad megnőtt, de még meztelen és ruhátlan voltál.’«  »Amikor elmentem melletted, és megláttalak, észrevettem, hogy elég idős vagy ahhoz, hogy kifejezd szerelmedet. Ezért hát rád terítettem ruhámat*,+ és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, szövetségre léptem veled – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése –, és az enyém lettél.  Megmostalak vízzel, leöblítettem rólad véredet, és bekentelek olajjal+. 10  Majd hímzett ruhába öltöztettelek, finom bőrből* készült sarut adtam rád, finom lenvászonnal takartalak be, és drága ruhába öltöztettelek. 11  Ékszerekkel díszítettelek, karpereceket tettem a kezedre, és láncot a nyakadba. 12  Karikát tettem az orrodba, fülbevalókat a füledbe, és szépséges koronát a fejedre. 13  Arannyal, ezüsttel ékesítetted magadat, öltözéked finom lenvászon, drága anyag és hímzett ruha volt. Finomlisztet, mézet és olajat ettél, gyönyörű lettél,+ és alkalmas lettél arra, hogy királyné legyél*.«” 14  „»Kezdtél hírnevet* szerezni magadnak a nemzetek között+ szépségeddel, mert az tökéletes volt a pompám miatt, amellyel felruháztalak«+ – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 15  „»Ámde szépségedbe vetetted bizalmadat,+ prostituált lettél hírneved miatt+. Bárkivel szívesen szajhálkodtál, aki arra járt;+ övé is lett szépséged. 16  Fogtad néhány tarka ruhádat, és azokkal díszítetted magaslataidat, ahol szajhálkodtál+ – nem lenne szabad ilyesminek megesnie, és sosem lenne szabad effélének megtörténnie. 17  Fogtad szép arany és ezüst ékszereidet* is, amelyeket neked adtam, és férfiképmásokat készítettél magadnak, és azokkal szajhálkodtál+. 18  Fogtad hímzett ruháidat, betakartad őket*, és felajánlottad nekik olajamat meg füstölőszeremet+. 19  Az ennivalót, amelyet neked adtam – a finomlisztet, az olajat és a mézet, amelyet enni adtam neked –, szintén felajánlottad nekik kellemes* illatul+. Pontosan ez történt« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 20  „»Fogtad fiaidat és lányaidat, akiket nekem szültél,+ és feláldoztad őket a bálványoknak.+ Hát nem mentél már elég messzire azzal, hogy szajhálkodtál?! 21  Fiaimat levágtad, és elégetted őket áldozatul nekik.+ 22  Miközben utálatos szokásaidat gyakoroltad és szajhálkodtál, elfeledkeztél fiatalkorodról, amikor is meztelen és ruhátlan voltál, és saját véredben rugdalóztál. 23  Mivel mindezeket a gonoszságokat művelted, jaj, jaj neked!+« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 24  »Halmot építettél magadnak, és magaslatot készítettél magadnak minden köztéren. 25  Minden utcában szembetűnő helyen építetted fel magaslataidat, és utálatossá tetted szépségedet azzal, hogy minden arra járónak felajánlottad magad*,+ és egyre csak szajhálkodtál.+ 26  Szajhálkodtál Egyiptom fiaival,+ kéjsóvár* szomszédaiddal, és felbosszantottál engem azzal, hogy rengeteget szajhálkodtál. 27  Most azért kinyújtom a kezem ellened, kevesebb ételt adok neked,+ és engedem, hogy a téged gyűlölő asszonyok, a filiszteusok lányai azt tegyenek veled, amit akarnak*,+ ők, akik elhűltek szemérmetlen viselkedésed miatt.+ 28  Mivel nem teltél be, ezért Asszíria fiaival is szajhálkodtál,+ de még akkor sem teltél be, miután szajhálkodtál velük. 29  Így aztán kiterjesztetted szajhálkodásodat a kereskedők földjére* is, valamint a káldeusokkal is szajhálkodtál,+ de még akkor sem teltél be. 30  Mennyire beteg* volt a szíved* – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése –, amikor mindezeket elkövetted, és úgy viselkedtél, mint egy gátlástalan prostituált!+ 31  De amikor minden utcában szembetűnő helyen építetted fel halmodat, és minden köztéren elkészítetted magaslatodat, nem olyan voltál, mint egy prostituált, mert nem fogadtál el fizetséget. 32  Házasságtörő feleség vagy, aki a férje helyett idegeneket fogad!+ 33  Minden prostituáltnak ajándékot szoktak adni,+ te azonban magad adtál ajándékokat minden szenvedélyes szeretődnek,+ te magad vesztegetted meg őket, hogy mindenhonnan eljöjjenek hozzád, és szajhálkodhass velük.+ 34  Te különbözöl más szajhálkodó asszonyoktól. Senki sem szajhálkodik úgy, mint te! Te fizetsz másoknak, nem pedig ők neked. Ebben különbözöl tőlük.« 35  Ezért halld meg Jehova szavát, te prostituált+! 36  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel felszínre jött mértéktelen bujaságod, és feltárult meztelenséged, miközben szeretőiddel és minden utálatos, undorító bálványoddal*+ szajhálkodtál, amelyeknek még fiaid vérét is feláldoztad,+ 37  ezért összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek örömet szereztél, és mindenkit, akit szerettél, mindazokkal együtt, akiket gyűlöltél. Összegyűjtöm őket ellened mindenhonnan, feltárom előttük meztelenséged, és teljesen meztelenül fognak látni.+ 38  Megbüntetlek téged a házasságtörő nőknek+ és a vérontó+ asszonyoknak járó ítélettel, és dühömben meg féltékenységemben kiontom véredet.+ 39  Kezükbe adlak, ők pedig lerombolják halmaidat, és lerontják magaslataidat.+ Lehúzzák rólad ruháidat,+ elveszik szépséges ékszereidet*,+ és otthagynak meztelenül és ruhátlanul. 40  Egy sokaságot hoznak ellened,+ megköveznek,+ és levágnak kardjaikkal.+ 41  Házaidat felégetik,+ és ítéletet hajtanak végre rajtad sok asszony szeme láttára. Véget vetek szajhaságodnak,+ és fizetséget sem fogsz adni többé. 42  Lecsillapodik dühöm,+ és már nem fogok haragudni rád.+ Megnyugszom, és nem bosszankodom többé.« 43  »Mivel elfeledkeztél fiatalkorodról,+ és ingereltél engem mindezekkel, ezért megfizetek neked a tetteid szerint – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése –, és nem fogod folytatni gátlástalan viselkedésedet, sem utálatos szokásaidat. 44  Aki mondásokkal él, az mind így beszél majd rólad: ’Amilyen az anya, olyan a lánya!’+ 45  Anyád lánya vagy, aki megvetette férjét és gyermekeit. Lánytestvéreid testvére vagy, akik megvetették férjüket és gyermekeiket. Anyátok hettita volt, apátok meg amorita.+«” 46  „»Nővéred Szamária,+ aki tőled északra* lakik a lányaival*,+ húgod pedig Szodoma+, aki tőled délre* lakik a lányaival.+ 47  Nem elég, hogy úgy viselkedtél, mint ők, és utálatos szokásaikat követted, de rövid időn belül még náluk is romlottabban cselekedtél.+ 48  Szodoma húgod és a lányai nem tették azt, amit te és a lányaid – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Olyan biztos ez, mint hogy én élek! 49  Ez volt Szodoma húgod vétke: ő és a lányai+ büszkék voltak,+ bőven volt élelmük,+ és gondtalan nyugalomban éltek,+ mégsem támogatták az elnyomottat és a szegényt+. 50  Gőgösek maradtak,+ és továbbra is utálatos szokásokat gyakoroltak a szemem láttára,+ így hát szükségesnek láttam, hogy eltávolítsam őket.+ 51  Szamária+ még feleannyi bűnt sem követett el, mint te. Te még náluk is több utálatos szokást gyakoroltál, úgyhogy lánytestvéreid végül igazságosnak tűntek minden utálatos szokásod miatt.+ 52  Most azért el kell viselned megaláztatásodat, mert igazoltad lánytestvéreid viselkedését*. Igazságosabbak ők nálad a bűnöd miatt, mivel utálatosabban cselekedtél, mint ők. Ezért hát szégyenkezz, és viseld el a megaláztatást, hiszen igazságosnak bizonyítod a lánytestvéreidet.« 53  »És egybe fogom gyűjteni foglyaikat, Szodomának meg lányainak a foglyait, és Szamáriának meg lányainak a foglyait. A te foglyaidat is összegyűjtöm velük együtt,+ 54  hogy viseld a megaláztatásodat. Megalázottnak fogod érezni magadat a tetteid miatt, melyekkel megvigasztaltad őket. 55  Lánytestvéreid, Szodoma és lányai, illetve Szamária és lányai majd visszatérnek régi állapotukba, és te meg lányaid is visszatértek régi állapototokba.+ 56  Szodoma húgod nem volt méltó arra, hogy említést tegyél róla büszkeséged napján, 57  mielőtt lelepleződött a saját gonoszságod+. Szíria lányai és a szomszédaik most gyaláznak téged, és a filiszteusok+ lányai, akik körülötted vannak, lenézően bánnak veled. 58  Szemérmetlen viselkedésed és utálatos szokásaid következményeit viselned kell« – ez Jehova kijelentése.” 59  „Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Én is úgy fogok cselekedni veled, mint ahogy te cselekedtél,+ mert semmibe vetted az esküt, megszegve szövetségemet.+ 60  Én viszont nem feledkezem meg a szövetségről, amelyet fiatalkorodban kötöttem veled, és hosszú időkre szóló szövetséget kötök veled.+ 61  Eszedbe jut majd viselkedésed, és megalázottnak fogod érezni magad,+ amikor magadhoz fogadod lánytestvéreidet, a nővéreidet csakúgy, mint a húgaidat. Én pedig lányaidul adom őket, de nem a veled kötött szövetség miatt.« 62  »Megkötöm veled szövetségemet, és megtudod, hogy én vagyok Jehova. 63  Emlékezni fogsz tetteidre, és túlságosan szégyelled majd magad ahhoz, hogy kinyisd a szádat megaláztatásod miatt,+ amikor megbocsátok* neked mindazok ellenére, amiket tettél+« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek

Vagy: „utálták lelkedet”.
Vagy: „ruhám szárnyát”.
Vagy: „fókabőrből”.
Vagy: „és királyi méltóságra lettél alkalmas”.
Szó szerint: „nevet”.
Vagy: „arany- és ezüstdíszeidet”.
Vagyis a férfiképmásokat.
Vagy: „békítő”. Szó szerint: „megnyugtató”.
Szó szerint: „szétterpesztetted lábaidat”.
Szó szerint: „nagy testű”.
Vagy: „akar a lelkük”.
Szó szerint: „Kánaán földjére”.
Vagy: „gyenge”.
Esetleg: „ó, mennyire eltölt a düh veled szemben”.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Vagy: „díszeidet”.
Szó szerint: „aki a balodon”.
Ez a szó valószínűleg a környező városokra utal.
Szó szerint: „aki a jobbodon”.
Vagy: „mert lánytestvéreid mellett szóltál”.
Szó szerint: „amikor engesztelést szerzek”.

Jegyzetek

Multimédia