4Mózes 33:1–56

33  Ezek azok az útszakaszok, melyeket Izrael népe tett meg, miután Mózes és Áron vezetésével kijöttek Egyiptom földjéről+ csapatonként*.+  Jehova utasítására Mózes följegyezte, amikor egyik helyről a másikra mentek, hogy honnan indultak és hova érkeztek. Ezek voltak az útszakaszok:+  Útra keltek Rameszeszből+ az 1. hónap 15. napján.+ Az izraeliták a pászka+ utáni napon kivonultak diadalmasan* az összes egyiptomi szeme láttára.  Ezalatt az egyiptomiak az elsőszülött gyermekeiket temették, akikre Jehova lesújtott,+ ugyanis Jehova végrehajtotta az ítéletét az isteneik felett.+  Az izraeliták tehát útnak indultak Rameszeszből, és letáboroztak Szukkótban.+  Majd útnak indultak Szukkótból, és letáboroztak Etámban, a puszta szélén.+  Azután útnak indultak Etámból, és visszafordultak Pihahirót felé, ahonnan látni Baál-Cefont+, és letáboroztak Migdol előtt.+  Utána útnak indultak Pihahirótból, és átkelve a tengeren+ a pusztába+ mentek. Három napon át vonultak Etám pusztájában+, majd letáboroztak Márában+.  Azután útnak indultak Márából, és Élimbe érkeztek. Élimben 12 vízforrás és 70 pálmafa volt, így hát letáboroztak ott.+ 10  Ezután útnak indultak Élimből, és letáboroztak a Vörös-tengernél. 11  Majd útnak indultak a Vörös-tengertől, és letáboroztak Szin pusztájában+. 12  Azután útnak indultak Szin pusztájából, és letáboroztak Dofkában. 13  Később útnak indultak Dofkából, és letáboroztak Álusban. 14  Ezután útnak indultak Álusból, és letáboroztak Refidimben,+ de ott nem volt ivóvize a népnek. 15  Utána útnak indultak Refidimből, és letáboroztak a Sínai-pusztában+. 16  Ezt követően útnak indultak a Sínai-pusztából, és letáboroztak Kibrót-Hattaávában+. 17  Majd útnak indultak Kibrót-Hattaávából, és letáboroztak Hacerótban+. 18  Azután útnak indultak Hacerótból, és letáboroztak Ritmában. 19  Utána útnak indultak Ritmából, és letáboroztak Rimmon-Pérecben. 20  Majd útnak indultak Rimmon-Pérecből, és letáboroztak Libnában. 21  Később útnak indultak Libnából, és letáboroztak Risszában. 22  Azután útnak indultak Risszából, és letáboroztak Kehélátában. 23  Majd útnak indultak Kehélátából, és letáboroztak a Séfer-hegynél. 24  Azután útnak indultak a Séfer-hegytől, és letáboroztak Harádában. 25  Majd útnak indultak Harádából, és letáboroztak Makhelótban. 26  Azután útnak indultak+ Makhelótból, és letáboroztak Tahátban. 27  Utána útnak indultak Tahátból, és letáboroztak Táréban. 28  Majd útnak indultak Táréból, és letáboroztak Mitkában. 29  Később útnak indultak Mitkából, és letáboroztak Hasmónában. 30  Azután útnak indultak Hasmónából, és letáboroztak Moszerótban. 31  Majd útnak indultak Moszerótból, és letáboroztak Bene-Jaákánban+. 32  Azután útnak indultak Bene-Jaákánból, és letáboroztak Hór-Haggidgádban. 33  Utána útnak indultak Hór-Haggidgádból, és letáboroztak Jotbátában+. 34  Később útnak indultak Jotbátából, és letáboroztak Abronában. 35  Majd útnak indultak Abronából, és letáboroztak Ecjon-Geberben+. 36  Azután útnak indultak Ecjon-Geberből, és letáboroztak Cin pusztájában+, vagyis Kádesben. 37  Később útnak indultak Kádesből, és letáboroztak a Hór-hegynél,+ Edom földjének a határán. 38  Áron pap Jehova utasítására felment a Hór-hegyre, és ott meghalt a 40. év 5. hónapjának 1. napján, attól számítva, hogy az izraeliták kijöttek Egyiptom földjéről.+ 39  Áron 123 éves volt, amikor meghalt a Hór-hegyen. 40  A kánaáni Arád királya+ pedig, aki a Negebben lakott, Kánaán földjén, meghallotta, hogy jönnek az izraeliták. 41  Idővel útnak indultak a Hór-hegytől+, és letáboroztak Calmónában. 42  Azután útnak indultak Calmónából, és letáboroztak Púnonban. 43  Utána útnak indultak Púnonból, és letáboroztak Obótban+. 44  Majd útnak indultak Obótból, és letáboroztak Ijé-Abárimban, Moáb+ határán. 45  Később útnak indultak Ijimből*, és letáboroztak Dibon-Gádban+. 46  Azután útnak indultak Dibon-Gádból, és letáboroztak Almon-Diblátaimban. 47  Majd útnak indultak Almon-Diblátaimból, és letáboroztak az Abarim hegyei+ között, a Nébó+ előtt. 48  Végül útnak indultak az Abarim hegyeitől, és letáboroztak Moáb kietlen síkságán a Jordán mellett, Jerikónál.+ 49  És ott táboroztak a Jordánnál Moáb kietlen síkságán, Bét-Jesimóttól Ábel-Sittimig+. 50  Ekkor Jehova ezt mondta Mózesnek Moáb kietlen síkságán a Jordán mellett, Jerikónál: 51  „Mondd meg az izraelitáknak: »Most át fogtok kelni a Jordánon Kánaán földjére.+ 52  Űzzétek el annak a földnek az összes lakosát magatok elől, és semmisítsétek meg minden kőszobrukat+, minden fémszobrukat*+ és minden szent magaslatukat.+ 53  Vegyétek birtokba azt a földet, és lakjatok rajta, mert nektek fogom adni azt a földet.+ 54  Sorsvetéssel+ osszátok fel a földet a családjaitok között. Akik többen vannak, nagyobb örökséget kapjanak, akik kevesebben, azok pedig kisebbet.+ A sorsvetés dönti el, hogy kinek hol lesz az öröksége. Az örökségeteket ősapáitok törzsei szerint kapjátok meg.+ 55  De ha nem űzitek el annak a földnek a lakóit magatok elől,+ akkor akiket meghagytok közülük, tüskévé válnak a szemetekben, és tövissé az oldalatokban, és háborgatni fognak titeket azon a földön, ahol laktok.+ 56  És akkor azt fogom tenni veletek, amit velük akartam.+«”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „seregenként”.
Szó szerint: „felemelt kézzel”.
Nyilvánvalóan Ijé-Abárim rövidített formája.
Vagy: „öntött szobrukat”.

Jegyzetek

Multimédia