4Mózes 1:1–54

1  És Jehova ezt mondta Mózesnek a Sínai-pusztában+, a találkozás sátrában,+ az Egyiptomból való kijövetel után, a 2. év 2. hónapjának az 1. napján:+  „Tartsatok népszámlálást+ az izraeliták* egész közösségében. Számoljatok meg minden egyes férfit név szerint, a családjaik és a nemzetségeik szerint.  Te és Áron vegyetek nyilvántartásba csapatonként* minden 20 éves és annál idősebb férfit,+ aki be tud vonulni katonának Izraelben.  Vegyetek magatok mellé minden törzsből egy férfit, mindegyik nemzetségfő legyen.+  Név szerint a következő férfiak lesznek veletek: Rúben törzséből Elicúr+, Sedeurnak a fia.  Simeon törzséből Selumiel+, Curisaddainak a fia.  Júda törzséből Nahson+, Amminádábnak a fia.  Issakár törzséből Netánel+, Cuárnak a fia.  Zebulon törzséből Eliáb+, Hélonnak a fia. 10  József fiai közül: Efraim+ törzséből Elisáma, Ammihudnak a fia, Manassé törzséből pedig Gamáliel, Pédacurnak a fia. 11  Benjámin törzséből Abidán+, Gideóninak a fia. 12  Dán törzséből Ahiézer+, Ammisaddainak a fia. 13  Áser törzséből Págiel+, Okránnak a fia. 14  Gád törzséből Eliasáf+, Déuelnek a fia. 15  Naftali törzséből Ahira+, Énánnak a fia. 16  Őket választották ki a közösségből. Ők a törzsfők+, Izrael ezreinek a vezetői.+ 17  Mózes és Áron tehát maguk mellé vették ezeket a név szerint kiválasztott férfiakat. 18  A 2. hónap 1. napján összegyűjtötték az egész közösséget, hogy név szerint nyilvántartásba vegyenek minden egyes 20 éves és annál idősebb férfit+ a családjaik és a nemzetségeik szerint, 19  úgy, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. Ő pedig nyilvántartásba vette őket a Sínai-pusztában.+ 20  Név szerint nyilvántartásba vették Izrael elsőszülöttjének a leszármazottait,+ Rúben fiait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Egyenként megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 21  Rúben törzséből 46 500-an voltak. 22  Név szerint nyilvántartásba vették Simeon leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Egyenként megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 23  Simeon törzséből 59 300-an voltak. 24  Név szerint nyilvántartásba vették Gád leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 25  Gád törzséből 45 650-en voltak. 26  Név szerint nyilvántartásba vették Júda leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 27  Júda törzséből 74 600-an voltak. 28  Név szerint nyilvántartásba vették Issakár leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 29  Issakár törzséből 54 400-an voltak. 30  Név szerint nyilvántartásba vették Zebulon leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 31  Zebulon törzséből 57 400-an voltak. 32  Név szerint nyilvántartásba vették József fiai közül Efraim leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 33  Efraim törzséből 40 500-an voltak. 34  Név szerint nyilvántartásba vették Manassé leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 35  Manassé törzséből 32 200-an voltak. 36  Név szerint nyilvántartásba vették Benjámin leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 37  Benjámin törzséből 35 400-an voltak. 38  Név szerint nyilvántartásba vették Dán leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 39  Dán törzséből 62 700-an voltak. 40  Név szerint nyilvántartásba vették Áser leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 41  Áser törzséből 41 500-an voltak. 42  Név szerint nyilvántartásba vették Naftali leszármazottait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának. 43  Naftali törzséből 53 400-an voltak. 44  Ennyi embert vett nyilvántartásba Mózes, Áron, valamint Izrael 12 fejedelme, akik a nemzetségeiket képviselték. 45  Nyilvántartásba vettek a nemzetségeik szerint minden 20 éves és annál idősebb izraelita férfit, aki be tud vonulni katonának. 46  Összesen 603 550-en voltak.+ 47  De a léviták+ törzsét nem vették nyilvántartásba a többiekkel együtt.+ 48  Jehova ezt mondta Mózesnek: 49  „Egyedül Lévi törzsét ne vedd nyilvántartásba, ne számold őket a többi izraelita közé.+ 50  Jelöld ki a lévitákat, hogy felügyeljék a hajlékot, ahol a szövetségláda van,*+ minden felszerelési tárgyát és mindent, ami a hajlékhoz tartozik.+ Ők fogják hordozni a hajlékot és minden felszerelési tárgyát.+ Ők fognak a hajléknál szolgálni,+ ezért körülötte táborozzanak.+ 51  Amikor csak útnak indulnak, a léviták bontsák le a hajlékot,+ amikor pedig letáboroznak, a léviták állítsák fel. Ha olyan ember megy a hajlék közelébe, aki nem jogosult rá,* azt meg kell ölni.+ 52  Minden izraelita férfi a számára kijelölt táborban állítsa fel a sátrát csapatonként*, ott, ahová a törzse be van osztva*. A törzsek hármasával táborozzanak.+ 53  A léviták pedig táborozzanak a hajlék körül, ahol a szövetségláda van,* nehogy megharagudjak az izraeliták közösségére.+ A léviták felelőssége, hogy ellássák a teendőket* a hajlék körül, ahol a szövetségláda van*.”+ 54  Az izraeliták mindent úgy tettek, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. Pontosan úgy tettek.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „Izrael fiai”.
Szó szerint: „seregenként”.
Szó szerint: „a bizonyság hajléka fölé”.
Szó szerint: „idegen”, vagyis aki nem lévita.
Szó szerint: „seregenként”.
Vagy: „amelyik jel (zászló) alá be van osztva”.
Szó szerint: „a bizonyság hajléka körül”.
Vagy: „őrizzék”; „szolgáljanak”.
Szó szerint: „a bizonyság hajléka körül”.

Jegyzetek

Multimédia