2Sámuel 24:1–25

24  Jehova ismét haragra gyúlt Izrael ellen,+ amikor valaki felindította ellenük Dávidot, ezt mondva: „Menj, és tarts népszámlálást+ Izraelben és Júdában.”+  A király erre így szólt Joábhoz+, a sereg vezéréhez, aki nála volt: „Kérlek, járd be Izrael minden törzsét Dántól Beér-Sebáig+, és írjátok össze a népet*, hogy megtudjam a nép létszámát.”  Joáb azonban ezt mondta a királynak: „Adja Jehova Istened, hogy százszorosára növekedjen a nép, és a saját szemével lássa ezt uram, a király! De miért akar uram, királyom ilyet tenni?”  Ám a király szava erősebb volt, mint Joábé és a sereg vezéreié. Így hát Joáb és a sereg vezérei kimentek a király színe elől, hogy megszámolják Izrael népét.+  Átkeltek a Jordánon, és letáboroztak Aróernél+, a völgy közepén fekvő várostól jobbra*, és elmentek a gáditák felé, és Jázerbe+.  Aztán továbbmentek Gileádba+ és a Tahtim-Hodsi földjére, majd folytatták útjukat Dán-Jaánba, és elkanyarodtak Szidón+ felé.  Utána elmentek Tírusz+ erődjéhez és a hivviták+ meg a kánaániták minden városába, végül pedig eljutottak a júdabeli Negebbe+, Beér-Sebába+.  Így bejárták az egész országot, majd 9 hónap és 20 nap elteltével megérkeztek Jeruzsálembe.  Joáb ekkor átadta a királynak az összeírt nép számadatait. Izraelben 800 000 kardforgató férfi volt, Júdában pedig 500 000.+ 10  Dávidot azonban bántotta a lelkiismerete*,+ miután megszámolta a népet. Ezért ezt mondta Jehovának: „Igen nagy bűnt követtem el+ azzal, amit tettem. Most azért kérlek, Jehova, bocsásd meg a te szolgád vétkét,+ mert nagyon ostobán cselekedtem.”+ 11  Amikor Dávid reggel fölkelt, Jehova ezt mondta Gád+ prófétának, Dávid látnokának: 12  „Menj, és mondd meg Dávidnak: »Ezt mondja Jehova: ’Három lehetőség közül választhatsz. Válassz, melyiket tegyem veled.’«”+ 13  Gád tehát bement Dávidhoz, és ezt mondta neki: „Hét éven át éhínség legyen az országodban?+ Vagy három hónapig menekülnöd kelljen ellenségeid elől, mert üldöznek?+ Vagy három napig járvány legyen az országodban?+ Most hát gondold át alaposan, hogy mit feleljek annak, aki küldött engem.” 14  Dávid erre így szólt Gádhoz: „Nagyon gyötrődöm emiatt. Inkább Jehova sújtson csapással,+ mert ő nagyon irgalmas,+ de emberek kezébe ne kerüljek.”+ 15  Jehova akkor előidézte, hogy járvány+ pusztítson Izraelben reggeltől fogva a meghatározott időig, úgyhogy meghalt a népből 70 000 ember Dántól Beér-Sebáig.+ 16  Amikor az angyal kinyújtotta a kezét Jeruzsálem felé, hogy elpusztítsa, Jehova sajnálatot* érzett a csapás miatt,+ és így szólt az angyalhoz, aki pusztított a nép között: „Elég! Engedd le a kezed!” Jehova angyala ekkor a jebuszita+ Arauna szérűjének+ a közelében volt. 17  Amikor Dávid látta az angyalt, aki pusztította a népet, így szólt Jehovához: „Én vétkeztem, és én tettem rosszat. De ezek az emberek*+, ezek mit tettek? Engem sújtsál csapással, kérlek, és apám házát!”+ 18  Ezért hát azon a napon Gád bement Dávidhoz, és ezt mondta neki: „Menj fel, állíts oltárt Jehovának a jebuszita Arauna szérűjén.”+ 19  Dávid tehát felment Gád szavára, ahogy Jehova megparancsolta. 20  Amikor Arauna letekintett, és látta, hogy a király és a szolgái felé tartanak, rögtön kiment, és arcra borult a király előtt. 21  Arauna ezt kérdezte: „Miért jött uram, királyom a szolgájához?” Dávid így válaszolt: „Hogy megvegyem tőled a szérűt, és oltárt építsek Jehovának, hogy megszűnjön a népet sújtó csapás.”+ 22  Arauna azonban ezt mondta Dávidnak: „Vegye csak el uram, a király, és ajánlja csak fel, amit jónak lát*. Itt vannak a marhák az égőáldozathoz, és a cséplőszán meg a marhák szerszámai tűzifának. 23  Mindezt odaadom neked*, ó, király!” Ezután így szólt Arauna a királyhoz: „Legyen kegyes hozzád Jehova, a te Istened!” 24  A király azonban ezt mondta Araunának: „Nem. Inkább megveszem tőled. Nem mutatok be Jehova Istenemnek ingyen kapott égőáldozatokat.” Dávid tehát megvette a szérűt és a marhákat 50 ezüstsekelért*.+ 25  És Dávid oltárt épített ott Jehovának,+ majd égőáldozatokat és közösségi áldozatokat ajánlott fel. Jehova ezek után válaszolt az országért mondott könyörgésekre,+ és megszűnt az Izraelt sújtó csapás.

Lábjegyzetek

Ez nyilvánvalóan a katonai szolgálatra alkalmas korban levő férfiakra utal.
Vagy: „délre”.
Szó szerint: „szíve”.
Vagy: „bánatot”.
Szó szerint: „ezek a juhok”.
Szó szerint: „ami jó a szemében”.
Szó szerint: „odaadja Arauna”.
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.

Jegyzetek

Multimédia