2Királyok 21:1–26

21  Manassé+ 12 évesen kezdett uralkodni, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben.+ Az anyját Hefcibának hívták.  Manassé azt tette, amit Jehova rossznak tart, és azoknak a nemzeteknek az utálatos szokásait követte,+ amelyeket Jehova kiűzött Izrael népe elől.+  Újra megépítette a magaslatokat, amelyeket apja, Ezékiás megsemmisített,+ oltárokat állított fel Baálnak, és készített egy szent rudat*+, amiképpen Aháb, Izrael királya tette.+ Meghajolt az ég egész serege előtt, és imádta* azokat.+  Oltárokat is épített Jehova házában,+ amelyről Jehova ezt mondta: „Jeruzsálembe helyezem a nevem.”+  Jehova házának két udvarában+ oltárokat épített az ég egész seregének.+  Továbbá elégette* a saját fiát, mágiát űzött, előjelek után kutatott,+ szellemidézőket és jósokat tartott.+ Sok olyasmit művelt, amit Jehova rossznak tart, hogy bosszantsa őt.  A faragott bálványt, a szent rudat,*+ amelyet készített, elhelyezte abban a házban, amelyről Jehova ezt mondta Dávidnak és a fiának, Salamonnak: „Ezt a házat és Izrael valamennyi törzse közül Jeruzsálemet választottam ki, hogy örökre ott legyen a nevem.+  És Izraelnek nem kell többé elvándorolnia arról a földről, amelyet ősapáiknak adtam,+ ha gondosan megtartják mindazt, amit megparancsoltam nekik,+ az egész törvényt, amelynek követésére szolgám, Mózes utasítást adott nekik.”  De ők nem engedelmeskedtek, és Manassé folyamatosan rossz irányba vezette őket, és rávette, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint azok a nemzetek, amelyeket Jehova kiirtott az izraeliták elől.+ 10  Jehova újra meg újra szólt az ő szolgái, a próféták által,+ és ezt mondta: 11  „Manassé, Júda királya elkövette mindezeket az utálatosságokat, gonoszabbul cselekedett, mint előtte az amoriták,+ és Júdát is bűnbe vitte undorító bálványaival*. 12  Ezért így szól Jehova, Izrael Istene: »Akkora csapással sújtom Jeruzsálemet+ és Júdát, hogy annak, aki hall róla, mindkét füle belecsendül.+ 13  Kifeszítem Jeruzsálem fölé Szamária+ mérőzsinórját+, és Aháb házának szintezőjét* alkalmazom az ő esetében is.+ Kitörlöm Jeruzsálemet, mint ahogy a tálat szokták kitörölni, majd leborítják.+ 14  Elhagyom népem* maradékát,+ és kiszolgáltatom őket ellenségeiknek. Zsákmányává és prédájává lesznek minden ellenségüknek,+ 15  mert azt tették, amit rossznak tartok, és csak bosszantottak attól a naptól fogva, hogy ősapáik kijöttek Egyiptomból, mind a mai napig.+«” 16  Manassé rengeteg ártatlan vért is ontott, mígnem megtöltötte vele Jeruzsálemet egyik végétől a másikig,+ azon a bűnén kívül, amellyel rávette Júdát, hogy vétkezzen, azt cselekedve, amit Jehova rossznak tart. 17  Ami Manassé egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét és a bűneit, le vannak írva a júdabeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 18  Végül Manassé meghalt, és eltemették a háza kertjében, Uzza kertjében.+ A fia, Ámon lett a király utána. 19  Ámon+ 22 évesen kezdett uralkodni, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben.+ Az anyját, aki a Jotbából való Háruc lánya volt, Mesullemetnek hívták. 20  Apjához, Manasséhoz hasonlóan Ámon is azt tette, amit Jehova rossznak tart.+ 21  Mindenben az apját követte, és azoknak az undorító bálványoknak szolgált, amelyeknek az apja is szolgált, és meghajolt előttük.+ 22  Így elhagyta Jehovát, ősapái Istenét, és nem a Jehovának tetsző úton járt.+ 23  Végül Ámon szolgái összeesküvést szőttek ellene, és megölték őt a házában. 24  De az ország népe végzett mindazokkal, akik összeesküvést szőttek Ámon király ellen, és a fiát, Jósiást tették királlyá helyette.+ 25  Ami Ámon egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét, le vannak írva a júdabeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 26  Eltemették hát a sírjába Uzza kertjében,+ és a fia, Jósiás+ lett a király utána.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „és szolgálta”.
Szó szerint: „átvitte a tűzön”.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Vagy: „függőónját”.
Szó szerint: „örökségem”.

Jegyzetek

Multimédia